0
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

giúp với , cần gắp

1)cho hệ pt $\left\{ \begin{array}{l} 2x-my=-3\\ mx+3y=4 \end{array} \right.$với giá trị nguyên nào thì nghiệm của hệ thỏa mãn x<0,y>02)cho...
1
phiếu
1đáp án
736 lượt xem

Giải pt

Giải pt: \begin{cases}6y+2=\frac{x}{y}-\sqrt{x-2y} \\ \sqrt{x+\sqrt{x-2y}}=x+3y-2 \end{cases}
0
phiếu
0đáp án
353 lượt xem

Các bạn giúp mình bài toán này nhé!

Tìm các số có bốn chữ số $\overline{abcd}$ =$11.{(a + b + c +d)^2}$
0
phiếu
0đáp án
391 lượt xem

Các bạn giúp mình bài này với nhé!

Bài 1: Tìm tất cả các số có sáu chữ số $\overline{abcdef}$ sao cho:7. $\overline{abcdef}$ = 6. $\overline{defabc}$Bài 2: Tìm các số có bốn chữ số...
0
phiếu
0đáp án
465 lượt xem

Bài toán cực trị

Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn \frac{ac(b-1)}{b(a+c)}=\frac{4}{3}Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=\frac{2(a+b)^{2}}{2a+3b}+\frac{(b+2c)^{2}}{2b+c}+\frac{(2c+a)^{2}}{c+2a}
1
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

giúp với , cần gắp

1)với a,b,c là các số dương thỏa mãn a+b+c+ab+bc+ac=6abc. chứng minh $\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\geq 3$2)với $n\in N$, n>1....
1
phiếu
5đáp án
2K lượt xem

giúp với , cần gắp

1) chứng minh rằng số có dạng: $n^4+6n^3+11n^2+6n$ chia hết cho 24 với $n\in N$2)giải pt:$\sqrt{x^2-3x+7}=(x-3)^2+3x-22$3)giải hệ pt:...
1
phiếu
2đáp án
755 lượt xem

giúp với , cần gắp

1) tìm số nguyên tố p sao cho p+2 và p+4 cũng là số nguyên tố2) cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn...
2
phiếu
0đáp án
400 lượt xem

giúp với , cần gắp

1) cho a,b,c,d là các số nguyên dương đôi một khác nhau thõa mãn: $\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+d}+\frac{d}{d+a}=2$. chứng minh rằng...
2
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Cho A=(5m2-8m2-9m2)(-n3+4n3)

Cho A=(5m2-8m2-9m2)(-n3+4n3)Với giá trị nào của m,n thì A lớn hơn hoặc bằng 0
2
phiếu
0đáp án
680 lượt xem

giúp với , cần gắp

1) cho a là số tự nhiên với a<600. tìm a sao cho khi chi a cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2, chia cho 4 dư 3 , chia cho 5 dư 4 , chia cho 6 dư 5,...
3
phiếu
2đáp án
829 lượt xem

giúp với , cần gắp

1) tìm số tự nhiên n ao cho $n^2+n+6$ là một số chính phương2)cho $n\geq 5$ thỏa mãn n và 2n+1 là số nguyên tố. Chứng minh rằng 4n+1 là hợp số3)...
4
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

giúp với , cần gắp

1)cho các số thực dương x,y thỏa mãn $7x^2-13xy-2y^2=0$.Tính A=$\frac{2x-6y}{7x+4y}$2)tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=$x^3+y^3+xy$ biết...
3
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

giúp với , cần gắp

1)tìm nghiệm nguyên của phương trình: $2x^3-x^2y+3x^2+2x-y=2$2)cho x,y,z là các số dương và x+y+z=1. Chứng minh rằng :...
5
phiếu
3đáp án
1K lượt xem

giúp với , cần gắp

1)chứng minh rằng với mọi x, y ta luôn có: $x^2 + y^2+1\geq xy+x+y$2) với n là số tự nhiên . Tính$\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{1+3}}+\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{1+3}+\sqrt{1+3+5}}+...+\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{1+3}+\sqrt{1+3+5}+...+\sqrt{1+3+5+...+(2n+1)}}$

Trang trước12345...95Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:01 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:03 AM
 • wolf linhvân: 222 9/17/2017 7:22:51 AM
 • dominhdai2k2: u 9/21/2017 7:31:33 AM
 • arima sama: helllo m 10/8/2017 6:49:28 AM
 • ๖ۣۜGemღ: Mọi người có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì gửi tại đây nhé https://goo.gl/dCdkAc 12/6/2017 8:53:25 PM
 • anhkind: hi mọi người mk là thành viên mới nè 12/28/2017 10:46:02 AM
 • anhkind: party 12/28/2017 10:46:28 AM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:24 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: .. 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:34 PM
 • ๖ۣۜBossღ: c 3/2/2018 9:20:18 PM
 • nguoidensau2k2: hello 4/21/2018 7:46:14 PM
 • ☼SunShine❤️: Vẫn vậy <3 7/31/2018 8:38:39 AM
 • ☼SunShine❤️: Bên này text chữ vẫn đẹp nhất <3 7/31/2018 8:38:52 AM
 • ☼SunShine❤️: @@ lại càng đẹp <3 7/31/2018 8:38:59 AM
 • ☼SunShine❤️: Hạnh phúc thế sad mấy câu hỏi vớ vẩn hồi trẩu vẫn hơn 1k xem 7/31/2018 8:41:00 AM
 • tuyencr123: vdfvvd 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: bb 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:07 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:38 PM
 • Tríp Bô Hắc: cho hỏi lúc đăng câu hỏi em có thấy dòng cuối là tabs vậy ghi gì vào tabs vậy ạ 7/15/2019 7:36:37 PM
 • khanhhuyen2492006: hi 3/19/2020 7:33:03 PM
 • ngoduchien36: hdbnwsbdniqwjagvb 11/17/2020 2:36:40 PM
 • tongthiminhhangbg: hello 6/13/2021 2:22:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • Confusion
 • Hàn Thiên Dii
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • tuanmotrach
 • bac1024578
 • truonglinhyentrung
 • Lê Giang
 • Levanbin147896325
 • anhquynhthivu
 • thuphuong30012003