0
phiếu
0đáp án
1 lượt xem

[Sinh 10]Cacbohydrat và Lipit

Tính chất của cacbohydrat?Vai trò của cacbohydrat và lipit?
0
phiếu
0đáp án
4 lượt xem

Sinh học 10

vì sao con người chúng ta không thể tiêu hóa được xenlulozo , trong hki đó trâu bò lại tiêu hóa được ??????
0
phiếu
1đáp án
38 lượt xem

giúp em với

Cây vùng hạn hán và cây vùng ngập mặn có những biến đổi ntn để thuận lợi cho quá trình trao đổi nước?
0
phiếu
1đáp án
16 lượt xem

cần giúp ngay!

hãy nêu vai trò của giới động vật đối với sinh giới nói chung , con người nói riêng ?
0
phiếu
2đáp án
57 lượt xem

loài chuột

Ở chuột gen A quy định chuột đi bình thường, gen a quy định chuột nhảy van. Người ta theo dõi 1 cặp chuột: chuột mẹ bt lai với chuột bố nhảy...
0
phiếu
4đáp án
62 lượt xem

giải thích và làm 4 câu này hộ mình với

1) 1 gen dài 5100 Ao , có hiệu số giữa A và G là 10%. Mạch 1 của gen có T=1/3A của cả gen, mạc 2 có G=1/2X của cả gen. Số lượng A,T,G,Z trên...
0
phiếu
3đáp án
53 lượt xem

3 câu nữa ạ

1-Bộ NST của ngô 2n = 20. Các NST đơn trong mỗi cặp NST tương đồng đều có cấu trúc khác nhau thì số kiểu sắp xếp các cặp NST ở kì giữa I của...
0
phiếu
2đáp án
32 lượt xem

tế bào sinh dục?

Một tế bào sinh dục đực của ruồi giấm, nguyên phân 7 đợt ở vùng sinh sản rồi chuyển qua vùng sinh trưởng và vùng kết thúc ở vùng chín để tạo ra...
0
phiếu
2đáp án
32 lượt xem

sinh vật

Một loài sinh vật lưỡng bội chứa các cặp NST. Mà trong mỗi cặp NST tương đồng đều có cấu trúc khác nhau. Khi giảm phân ở cá thể cái có 2 cặp NST...
0
phiếu
3đáp án
55 lượt xem

3 câu này nữa ạ. thanks!!!!

Một gen có tổng số hai loại nucleotit bằng 40% tổng số nu của gen. số liên kết hiđrô là 3900. gen đó phiên mã được một phân tử ARN có 10% ugaxin...
0
phiếu
4đáp án
65 lượt xem

giúp mình 4 câu sinh

1/ Có một tế bào sinh dục sơ khai cái nguyên phân 6 lần. Tất cả tế bào con đều trở thành tế bào sinh trứng. Các trứng tạo ra đều tham gia thụ...
0
phiếu
2đáp án
35 lượt xem

ADN

1.Trên một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ các loại A+G/T+X=1/2.Tỉ lệ này ở mạch bổ sung của phân tử ADN là bao nhiêu? 2.Biểu thức thể hiện ADN...
1
phiếu
3đáp án
44 lượt xem

Nguyên phân, giảm phân

Trong tbsd cua 1 loài sinh vật co' 2 cặp nst thương đồng ki' hiệu A,a,B,b. a,viết kí hiệu của nst ở kì trung gian,ki` giứa,kì cuối 1,kì giữa 2,kì...
0
phiếu
8đáp án
80 lượt xem

LIÊN HOÀN CÂU HỎI :))))

1)có mấy cách để ko cho enzim kết hợp với cơ chất? đó là những cách nào? 2) tại sao có enzim thì phản ứng xảy ra nhanh hơn, năng lượng cung cấp...
0
phiếu
2đáp án
38 lượt xem

sinh 10

Cho một phân tử ADN có chiều dài 0,51 micromet. Tích số giữa nuclêotit A và nuclêotit T là 4% tổng số Nu. a/ Tính tổng số nu b/ Tính số nu mỗi loại

12345...26Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • thaonguyenxanh02_11: chào các bạn 5/21/2016 11:59:58 PM
 • thaonguyenxanh02_11: mình hoi bài chút đc k nhỉ 5/22/2016 12:00:08 AM
 • .: winking 5/25/2016 7:18:16 PM
 • .: helo 5/25/2016 10:28:27 PM
 • adim ăn cccc : adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc 5/27/2016 9:50:06 AM
 • Candy _ Milk: hi cả nhà 9/9/2016 11:34:46 AM
 • zz02042001: ai giúp với mn đang cần ngay!doh 9/9/2016 4:02:49 PM
 • Băng Băng: haha 9/10/2016 9:15:25 PM
 • @.@: ê mấy đứa 9/15/2016 10:29:40 PM
 • @.@: có ai ko 9/15/2016 10:29:46 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:53 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:53 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:53 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:54 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:54 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:54 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:54 PM
 • Mạcc Anhh: .. 9/20/2016 2:32:55 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:55 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:55 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:56 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:56 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:56 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:56 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:56 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:57 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:57 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:57 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:57 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:58 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:58 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:58 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:58 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:58 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:59 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:59 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:32:59 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:00 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:00 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:00 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:01 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:01 PM
 • Mạcc Anhh: .. 9/20/2016 2:33:01 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:02 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:02 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:02 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:02 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:02 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:03 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:03 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:03 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:03 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:04 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:04 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:04 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:05 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:05 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:05 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:05 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:06 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:06 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:06 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:06 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:07 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:07 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:07 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:07 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:08 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:08 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:08 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:08 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:09 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:09 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:09 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:09 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:10 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:10 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:10 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:10 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:11 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:11 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:11 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:11 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:12 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:12 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:12 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:12 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:13 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:13 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:13 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:14 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:14 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:14 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:15 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:15 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:15 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:15 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:16 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:33:16 PM
 • trungxxx2k1: chào các bạn , mình là thành viên mới , mong mọi người giúp đỡ 9/25/2016 10:07:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh