1
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Bất đẳng thức lớp 9

Cho $x,y$ là các số thực thỏa mãn:$x+y \leq xy$. Tìm Max: $A=\Sigma \frac{1}{5x^2+7y^2}$
0
phiếu
1đáp án
889 lượt xem

Bất đẳng thức lớp 9

Cho $a,b,c$ là các số thực dương thỏa mãn $a^2+b^2+c^2=3$. Cm:$\Sigma \frac{ab}{3+c^2} \leq \frac{3}{4}$
1
phiếu
1đáp án
809 lượt xem

Bất đẳng thức lớp 9

Cho $x,y,z$ là 3 số thực không âm thỏa mãn: $x^2+y^2+z^2 \geq 3y$. Tìm Min:$A=\frac{1}{(x+1)^2} + \frac{4}{(y+2)^2} + \frac{8}{(z+3)^2}$
1
phiếu
0đáp án
537 lượt xem

Bất đẳng thức lớp 9

Bài 1:(Đại trà). Cho $a,b,c$ là độ dài ba cạnh của tam giác có chu vi là 3. Tìm Min:$A=\frac{a}{c+b-a} + \frac{b}{a+c-b} + \frac{c}{a+b-c} $(Gợi...
3
phiếu
1đáp án
723 lượt xem

Bất đẳng thức lớp 9

Cho các số dương $x,y,z$ thỏa mãn:$ \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2} =3$Tìm min $ \frac{y^2.z^2}{x(y^2+z^2)} + \frac{z^2.x^2}{y(z^2+x^2)} + \frac{x^2.y^2}{z(x^2+y^2)}$
2
phiếu
1đáp án
811 lượt xem

Bất đẳng thức lớp 9

Cho $a+b+ab\leq3$ và $a,b$ là các số thực dương. Chứng minh:$\frac{1}{a+b} - \frac{1}{a+b-3} - ( a+b) \geq \frac{1}{4} (ab -3)$
2
phiếu
1đáp án
908 lượt xem

Bất đẳng thức lớp 9

Cho các số thực không âm $a,b,c$ thỏa mãn $ab+bc+ca=3$. Tìm Min của :$A=\frac{1}{(a+1)^2}+\frac{2}{(b+1)^2}+\frac{3}{(c+1)^2}$
2
phiếu
1đáp án
705 lượt xem

Bất đẳng thức lớp 9

Cho $x,y,z$ là các số thực dương thỏa mãn $a+b+c=1$ chứng minh: $\frac{1}{bc}+\frac{1}{ac}\geqslant16$
13
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

BĐT khó

cho$: x, y, z >0. xy+yz+xz=1$$CMR: \frac{1}{x^2+yz+1}+\frac{1}{y^2+xz+1}+\frac{1}{z^2+xy+1}\leq\frac{9}{5}$
6
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

Hỏi

Cách nhận biết bất đẳng thức Bunhia và sử dụng nó như thế nào
2
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Bất đẳng thức C.S dạng engel

Rumani 2004$\frac{a}{bc(c+a)}+\frac{b}{ca(a+b)}+\frac{c}{ab(b+c)}\geq \frac{27}{2(a+b+c)}$
8
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

dao nay nhieu thanh mat nick wa dang bai cho kiem lai dv day

cho x,y,z la 3 so duong thoa man x+y+z=1 cm $\frac{1-x^{2}}{x+yz}+\frac{1-y^{2}}{y+zx}+\frac{1-z^{2}}{z+xy}\geq 6$
3
phiếu
0đáp án
430 lượt xem

ap dung bdt phu

cho x,y la cac so thuc duong thoa man $0\leq x,y\leq \frac{1}{2}$ cmr $\frac{\sqrt{x} }{1+y}+\frac{\sqrt{y} }{1+x}\leq \frac{2\sqrt{2} }{3}$
6
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

bat dang thuc

cho a,b,c>0 va a+b+c=1 cm $\frac{a-bc}{a+bc}+\frac{b-ca}{b+ca}+\frac{c-ab}{c+ab}\leq \frac{3}{2}$
2
phiếu
1đáp án
848 lượt xem

......HAY DONG NAO VA ..............LY TUONG SE SOI SANG BAN

cho a,b,c là các số thực dương có ab+bc+ac=1 cm $\frac{a}{\sqrt{a^{2}+1} }+\frac{b}{\sqrt{b^{2}+1} }+\frac{c}{\sqrt{c^{2}+1} }\leq \frac{3}{2}$

123456Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:01 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:03 AM
 • wolf linhvân: 222 9/17/2017 7:22:51 AM
 • dominhdai2k2: u 9/21/2017 7:31:33 AM
 • arima sama: helllo m 10/8/2017 6:49:28 AM
 • ๖ۣۜGemღ: Mọi người có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì gửi tại đây nhé https://goo.gl/dCdkAc 12/6/2017 8:53:25 PM
 • anhkind: hi mọi người mk là thành viên mới nè 12/28/2017 10:46:02 AM
 • anhkind: party 12/28/2017 10:46:28 AM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:24 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: .. 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:34 PM
 • ๖ۣۜBossღ: c 3/2/2018 9:20:18 PM
 • nguoidensau2k2: hello 4/21/2018 7:46:14 PM
 • ☼SunShine❤️: Vẫn vậy <3 7/31/2018 8:38:39 AM
 • ☼SunShine❤️: Bên này text chữ vẫn đẹp nhất <3 7/31/2018 8:38:52 AM
 • ☼SunShine❤️: @@ lại càng đẹp <3 7/31/2018 8:38:59 AM
 • ☼SunShine❤️: Hạnh phúc thế sad mấy câu hỏi vớ vẩn hồi trẩu vẫn hơn 1k xem 7/31/2018 8:41:00 AM
 • tuyencr123: vdfvvd 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: bb 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:07 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:38 PM
 • Tríp Bô Hắc: cho hỏi lúc đăng câu hỏi em có thấy dòng cuối là tabs vậy ghi gì vào tabs vậy ạ 7/15/2019 7:36:37 PM
 • khanhhuyen2492006: hi 3/19/2020 7:33:03 PM
 • ngoduchien36: hdbnwsbdniqwjagvb 11/17/2020 2:36:40 PM
 • tongthiminhhangbg: hello 6/13/2021 2:22:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • Confusion
 • Hàn Thiên Dii
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • tuanmotrach
 • bac1024578
 • truonglinhyentrung
 • Lê Giang
 • Levanbin147896325
 • anhquynhthivu
 • thuphuong30012003