0
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Ôn tập

Trong khai triển nhị thức $ \left ( x^{2} + \frac{2}{x}\right )^{n}$ biết hệ số của số hạng thứ ba ( theo chiều giảm dần số mũ của x) là 112. Tìm...
0
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

ai làm ơn chỉ mình bài này với!!!

cho nhị thức $( xy + \frac{2}{y^2})^{10}$ tìm trong nhị thức số hạng mà số mũ của $x$ bằng 2 số mũ của $y$
1
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Khai Triển

P(x)=$(5x - 1)^{2007}$
4
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Nhị thức Niu-tơn

Từ khai triển biểu thức (3x−4)17" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; line-height: 0; font-size:...
1
phiếu
0đáp án
633 lượt xem

Help me! Nhị thức Newton.

1/ Cho khai triển: $(1+x+x^2+x^3+...+x^{14})^{15}=a_{0}+a_{1}x+...+a_{210}x^{210}$C/m:...
2
phiếu
0đáp án
620 lượt xem

Đây nhé công thức tổng quát của T

$T= (-1)^k .k .\frac{1}{(n+1)(n+2)}. C^{k+2}_{n+2}$Đặt $A=k. C^{k+2}_{n+2} = (k+2).C^{k+2}_{n+2} - 2.C^{k+2}_{n+2}$Đặt...
0
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Mọi người giải giúp mình được không ạ? Mình đang thực sự rất cần nó

Cho khai khiển f(x) = (1 + 2x)¹² = a₀ + a₁.x+ a₂.x² +...+ a₁₂.x¹²Hãy tìm số lớn nhất trong các số a₀, a₁,...,a¹²
2
phiếu
2đáp án
3K lượt xem

Tính tổng: S=$\frac{1}{2!.2012!}$ + $\frac{1}{4!.2010!}$ +...+ $\frac{1}{2!.2012!}$ + $\frac{1}{2014!}$

Tính tổng: S=$\frac{1}{2!.2012!}$ + $\frac{1}{4!.2010!}$ +...+ $\frac{1}{2!.2012!}$ + $\frac{1}{2014!}$
2
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

giúp mình với

Chứng minh rằgn$\frac{C^{1}_{n}+2C^{2}_{n}+3C^{3}_{n}+...+nC^{n}_{n}}{n}<n! \forall n\in N;n\geq 3$
4
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Tìm số nguyên dương $n$ thỏa mãn

Tìm số nguyên dương $n$ thỏa mãn $2C^{0}_{n}+\frac{2^2}{2}C^{1}_{n}+\frac{2^3}{3}C^{2}_{n}+...+\frac{2^{n+1}C^{n}_{n}+1}{n+1}=\frac{3^{2017}}{n+1}$
1
phiếu
0đáp án
717 lượt xem

Lớp 11, giúp mình với.

$CM : Cx^{0}_{2014} + 2x^{2}_{2014} +2x^{4}Cx^{4}_{2014} +....+ 2x^{2014}Cx^{2014}_{2014}0 = \frac{3x^{2014}+1}{2}$
1
phiếu
0đáp án
565 lượt xem

newton

tổng hệ số của số hạng thứ nhất ,thứ hai ,thứ ba trong khai triển (x^3+1/x^2)^n là 11 .Tìm hệ số của x^2
2
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

giúp mình với khó quá

Rút gọn tổng:$\frac{2^{6}}{1}C^{0}_{6}+\frac{2^{5}}{2}C^{1}_{6}+\frac{2^{4}}{3}C^{2}_{6}+\frac{2^{3}}{4}C^{3}_{6}+\frac{2^{2}}{5}C^{4}_{6}+\frac{2}{6}C^{5}_{6}+\frac{1}{7}C^{6}_{6}$
1
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

help!

Rút gọn tổng sau: S=$a_{0}+\frac{1}{2}a_{1}+\frac{1}{3}a_{2}+...+\frac{1}{100}a_{99}+\frac{1}{101}a_{100}$, trong đó:$(x-2)^{100}=a_{0}+a_{1}x+a_{2}x^{2}+...+a_{99}x^{99}+a_{100}x^{100}$
1
phiếu
0đáp án
605 lượt xem

làm hộ câu f)

ai làm hộ câu $f$ vs

12345...15Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:01 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:03 AM
 • wolf linhvân: 222 9/17/2017 7:22:51 AM
 • dominhdai2k2: u 9/21/2017 7:31:33 AM
 • arima sama: helllo m 10/8/2017 6:49:28 AM
 • ๖ۣۜGemღ: Mọi người có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì gửi tại đây nhé https://goo.gl/dCdkAc 12/6/2017 8:53:25 PM
 • anhkind: hi mọi người mk là thành viên mới nè 12/28/2017 10:46:02 AM
 • anhkind: party 12/28/2017 10:46:28 AM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:24 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: .. 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:34 PM
 • ๖ۣۜBossღ: c 3/2/2018 9:20:18 PM
 • nguoidensau2k2: hello 4/21/2018 7:46:14 PM
 • ☼SunShine❤️: Vẫn vậy <3 7/31/2018 8:38:39 AM
 • ☼SunShine❤️: Bên này text chữ vẫn đẹp nhất <3 7/31/2018 8:38:52 AM
 • ☼SunShine❤️: @@ lại càng đẹp <3 7/31/2018 8:38:59 AM
 • ☼SunShine❤️: Hạnh phúc thế sad mấy câu hỏi vớ vẩn hồi trẩu vẫn hơn 1k xem 7/31/2018 8:41:00 AM
 • tuyencr123: vdfvvd 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: bb 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:07 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:38 PM
 • Tríp Bô Hắc: cho hỏi lúc đăng câu hỏi em có thấy dòng cuối là tabs vậy ghi gì vào tabs vậy ạ 7/15/2019 7:36:37 PM
 • khanhhuyen2492006: hi 3/19/2020 7:33:03 PM
 • ngoduchien36: hdbnwsbdniqwjagvb 11/17/2020 2:36:40 PM
 • tongthiminhhangbg: hello 6/13/2021 2:22:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • Confusion
 • Hàn Thiên Dii
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • tuanmotrach
 • bac1024578
 • truonglinhyentrung
 • Lê Giang
 • Levanbin147896325
 • anhquynhthivu
 • thuphuong30012003