2
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

Toán lớp 9

1. Cho $x$ là số thỏa mãn đẳng thức: $x^3+\sqrt{2}=3(2\sqrt{2}-x^2) +3(2-x)$Tìm giá trị của A: $A=\frac{(x+1)^2}{2x}-x$2.Cho $a;b$ là các số tự...
0
phiếu
1đáp án
781 lượt xem

Đại số 9

Tìm GTNN của $T=P.x$ biết $P=\frac{x+1}{x-2}$
4
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Toán lớp 8

Bài 1 : Tính giá trị biểu thứca. $2x(\frac{1}{2x^2} + y)-(x-1)(x+y)-1$ tại $x=10;y=-\frac{1}{10}$ b. $x^5-15x^4+16x^3-29x^2+13x$ tại $x=14$Bài 2 :...
1
phiếu
1đáp án
787 lượt xem

giải phương trình

$( \frac{\sqrt{a}}{2} - \frac{1}{2\sqrt{a}} ) \times (\frac{\sqrt{a-1}}{\sqrt{a +1}} - \frac{\sqrt{a+1}}{\sqrt{a-1}}$
2
phiếu
0đáp án
761 lượt xem

Rút gọn biểu thức đại số?

Rút gọn biểu thức đại số sao cho mẫu số không còn chứa dấu căn$\displaystyle\frac{\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{8}}{\sqrt[3]{64}-\sqrt[3]{8 x}+\sqrt[3]{x^2}}$
1
phiếu
0đáp án
362 lượt xem

Cây này dễ lắm các bạn giúp mình nhanh nhé [Toán 7]

Rút gọn tổng:E = -1 + a - $a^{2}$ + ... - $a^{2n}$ + $a^{2n+1}$
3
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

Bài tập rút gọn BT!

$A= \frac{\sqrt{a}+1}{a\sqrt{a}+a+\sqrt{a}}:\frac{1}{a^{2}-\sqrt{a}}$
4
phiếu
1đáp án
868 lượt xem

Giúp mình rút gọn với!

$H=\frac{\sqrt{10-6\sqrt{2}}-\sqrt{10+6\sqrt{2}}}{\sqrt{5-\sqrt{7}}} - \sqrt{9-2\sqrt{20}} $
3
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Giải trí tí nha mọi người

Thu gọn biểu thức sau: $\sqrt{\frac{a^3-b^3+3a^2b-3ab^2}{a^2+4ab+b^2}+(a-b)(a-b-1)}$
1
phiếu
1đáp án
719 lượt xem

Lũy Thừa

Cho A=3(22+1)(24+1)(28+1)(216+1)Rút gọn A và tìm chữ số tận cùng của A.
2
phiếu
0đáp án
685 lượt xem

Rút gọn biểu thức chứa căn!

Rút gọn:$(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{ab}-b}+\frac{2\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{ab}-\sqrt{b}}):(\frac{1}{\sqrt{a}}+\frac{1}{\sqrt{b}}) $
2
phiếu
1đáp án
879 lượt xem

Rút gọn biểu thức lượng giác sau

I=$(cos3\alpha -sin2\alpha )/(4sin^2\alpha +2sin\alpha -1)$
1
phiếu
0đáp án
725 lượt xem

Toán 9 cân bậc hai

​Nhãn​giúp minh bài 13 với
3
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Rút gọn biểu thức chứa căn!

$A= \sqrt{4+\sqrt{10+2\sqrt{5}}}+\sqrt{4-\sqrt{10+2\sqrt{5}}}$
0
phiếu
0đáp án
404 lượt xem

Làm hộ em ak

$\left ( \frac{\sqrt{x}-2}{x-1} -\frac{\sqrt{x}+2}{x+2\sqrt{x}+1}\right )$ .$\frac{x^{2}-2x +1}{2}$a) Rút gọn Ab) Tìm x để A>0c)Tìm A khi x =...

12345...8Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:01 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:03 AM
 • wolf linhvân: 222 9/17/2017 7:22:51 AM
 • dominhdai2k2: u 9/21/2017 7:31:33 AM
 • arima sama: helllo m 10/8/2017 6:49:28 AM
 • ๖ۣۜGemღ: Mọi người có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì gửi tại đây nhé https://goo.gl/dCdkAc 12/6/2017 8:53:25 PM
 • anhkind: hi mọi người mk là thành viên mới nè 12/28/2017 10:46:02 AM
 • anhkind: party 12/28/2017 10:46:28 AM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:24 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: .. 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:34 PM
 • ๖ۣۜBossღ: c 3/2/2018 9:20:18 PM
 • nguoidensau2k2: hello 4/21/2018 7:46:14 PM
 • ☼SunShine❤️: Vẫn vậy <3 7/31/2018 8:38:39 AM
 • ☼SunShine❤️: Bên này text chữ vẫn đẹp nhất <3 7/31/2018 8:38:52 AM
 • ☼SunShine❤️: @@ lại càng đẹp <3 7/31/2018 8:38:59 AM
 • ☼SunShine❤️: Hạnh phúc thế sad mấy câu hỏi vớ vẩn hồi trẩu vẫn hơn 1k xem 7/31/2018 8:41:00 AM
 • tuyencr123: vdfvvd 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: bb 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:07 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:38 PM
 • Tríp Bô Hắc: cho hỏi lúc đăng câu hỏi em có thấy dòng cuối là tabs vậy ghi gì vào tabs vậy ạ 7/15/2019 7:36:37 PM
 • khanhhuyen2492006: hi 3/19/2020 7:33:03 PM
 • ngoduchien36: hdbnwsbdniqwjagvb 11/17/2020 2:36:40 PM
 • tongthiminhhangbg: hello 6/13/2021 2:22:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • Confusion
 • Hàn Thiên Dii
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • tuanmotrach
 • bac1024578
 • truonglinhyentrung
 • Lê Giang
 • Levanbin147896325
 • anhquynhthivu
 • thuphuong30012003