4
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

giúp với , cần gấp

1) cho $a,b,c\neq 0$ và $(a+b+c)^{2}= a^{2}+b^2+c^2$. Chứng minh $\frac{bc}{a^2}$+$\frac{ac}{b^2}$+$\frac{ab}{c^2}$=32) cho $a,b,c \neq 0$ thỏa...
2
phiếu
0đáp án
694 lượt xem

giúp mình bài này vs mấy bạn ơi

Tìm cực trị của biểu thức: y=x2−2x+2x2+2x+2
0
phiếu
0đáp án
323 lượt xem

đăng hết đề cương lên luôn,mn giúp

tính giá trị của biểu thức.Biết a – b = 7 tính : A = a2(a + 1) – b2(b – 1) + ab – 3ab(a – b + 1)
0
phiếu
0đáp án
337 lượt xem

đề cương đại số 8 giúp e với

Chứng minh rằng : x5 + y5 ≥ x4y + xy4 với x, y ≠ 0 và x + y ≥ 0
1
phiếu
0đáp án
368 lượt xem

số 8

Chứng minh các bất đẳng thức :Cho a + b + c = 0 . Chứng minh rằng : a3 + b3 + c3 = 3abc.Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác. Chứng minh rằng :
0
phiếu
0đáp án
336 lượt xem

tiếp

Chứng minh rằng8351634 + 8241142 chia hết cho 26.A = n3 + 6n2 – 19n – 24 chia hết cho 6.B = (10n – 9n – 1) chia hết cho 27 với n thuộc N*.
2
phiếu
1đáp án
555 lượt xem

toán lớp 10 giải phương trình

Câu 1> $X+\sqrt{X+\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{4}}}=2$câu 2> $x^{3} -3x^{2}+3-\sqrt{X}-1=0$câu 3>$\sqrt{2Xx^{2}+16x+18}+\sqrt{x^{2}-1}=2x+4$
0
phiếu
0đáp án
302 lượt xem
0
phiếu
0đáp án
284 lượt xem

toán 10

câu 2> Xx^{3} -3Xx^{2}+3-\sqrt{X}-1=0
0
phiếu
0đáp án
254 lượt xem

giúp mk với cần gấp r!!!

Bài 1 :tìm x,y,z thuộc Z để x^2+y^2+z^2=xyz-1Bài 2 : cmr nếu 2n+1 số thực có tính chất là tổng của n số bất kì nhỏ hơn tổng n+1 số còn lại thì...
0
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Đại số 7

1. Chứng minh rằng nếu a = x^3.y; b = x^2.y^2; c = x.y^3 thì với bất kì số hữu tỉ nào cũng có a.x + b^2 - 2.x^4.y^4 2. Tìm một số có năm chữ số,...
0
phiếu
0đáp án
347 lượt xem

giúp với, cần gấp

tính A=$\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{2012}}{\frac{2011}{1}+\frac{2010}{2}+\frac{2009}{3}+...+\frac{1}{2011}}$
2
phiếu
0đáp án
476 lượt xem

chứng minh

chứng minh rằng pt $4^x(4x^2+1)=1$ có 3 ng phân biệt
1
phiếu
1đáp án
629 lượt xem

đại số

Tìm x , biếta) 5^x . ( 5^3)^2 = 625 b) (12/25)^x = (5/3)^-2 - (-3/5)^4c) (-3/4)^3x-1 = 256/81
1
phiếu
1đáp án
606 lượt xem

đại số

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số nguyêna) (3/7)^5 . (7/3)^-1 . (5/3)^6 : ( 343/625)^-2b) 5^4 . 125 .(2,5)^-5 . 0,04

Trang trước12345...95Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:01 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:03 AM
 • wolf linhvân: 222 9/17/2017 7:22:51 AM
 • dominhdai2k2: u 9/21/2017 7:31:33 AM
 • arima sama: helllo m 10/8/2017 6:49:28 AM
 • ๖ۣۜGemღ: Mọi người có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì gửi tại đây nhé https://goo.gl/dCdkAc 12/6/2017 8:53:25 PM
 • anhkind: hi mọi người mk là thành viên mới nè 12/28/2017 10:46:02 AM
 • anhkind: party 12/28/2017 10:46:28 AM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:24 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: .. 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:34 PM
 • ๖ۣۜBossღ: c 3/2/2018 9:20:18 PM
 • nguoidensau2k2: hello 4/21/2018 7:46:14 PM
 • ☼SunShine❤️: Vẫn vậy <3 7/31/2018 8:38:39 AM
 • ☼SunShine❤️: Bên này text chữ vẫn đẹp nhất <3 7/31/2018 8:38:52 AM
 • ☼SunShine❤️: @@ lại càng đẹp <3 7/31/2018 8:38:59 AM
 • ☼SunShine❤️: Hạnh phúc thế sad mấy câu hỏi vớ vẩn hồi trẩu vẫn hơn 1k xem 7/31/2018 8:41:00 AM
 • tuyencr123: vdfvvd 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: bb 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:07 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:38 PM
 • Tríp Bô Hắc: cho hỏi lúc đăng câu hỏi em có thấy dòng cuối là tabs vậy ghi gì vào tabs vậy ạ 7/15/2019 7:36:37 PM
 • khanhhuyen2492006: hi 3/19/2020 7:33:03 PM
 • ngoduchien36: hdbnwsbdniqwjagvb 11/17/2020 2:36:40 PM
 • tongthiminhhangbg: hello 6/13/2021 2:22:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • Confusion
 • Hàn Thiên Dii
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • tuanmotrach
 • bac1024578
 • truonglinhyentrung
 • Lê Giang
 • Levanbin147896325
 • anhquynhthivu
 • thuphuong30012003