0
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Hum nay em đăng bài này cũng rất hay mà mong anh chị đừng có ném đá ạ

1 )Tính căn bậc 9 của 2 số phức sau rồi viết dưới dạng góc radian: $w_{1}=i$, $w_{2}=-i$A)$z_{1}$= $-sin(\frac{\pi}{9})+cos(\frac{\pi}{9})i$...
1
phiếu
0đáp án
801 lượt xem

giúp mình mấy câu số phức với ạ

1.cho z1,z2 là hai số phức thỏa mãn hệ thức |z-3-4i|=2 và |z1-z2|=1. tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=|z1|2-|z2|22.số phức z=x+y.i thỏa mãn...
0
phiếu
0đáp án
631 lượt xem

Số phức khó

Cho các số phức z, $z_{1}$, $z_{2}$ thoả mãn $\sqrt{2} \left| {z_{1}} \right|$ = $\sqrt{2} \left| {z_{2}} \right|$ ...
2
phiếu
0đáp án
550 lượt xem

Số phức giúp ngay với ạ

Tìm tập hợp các điểm biểu diê x các số phức z thỏa mãn: $\left| { (1+i)z - 2i } \right|$
0
phiếu
0đáp án
581 lượt xem

max min số phức

Cho số phức z có modun $\left| {z} \right|=1$.GTLN của biểu thức P=$\left| {1+z} \right|+3\left| {1-z} \right|$
0
phiếu
0đáp án
617 lượt xem

Giúp em bài này với, gấp lắm ai!

Giải phương trình: $(3+4i)\overline{z}=\frac{1}{z}-2\sqrt{5}$
2
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

số phức

z= (1+i)^2017
2
phiếu
0đáp án
577 lượt xem

Gấp

$\left| {z_1+z_2} \right|=\sqrt{3}$$\left| {z_1} \right|=\left| {z_2} \right|=1$ tính$z_1\overline{z_2} $ + $\overline{z_1} z_2$ = ???
2
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

số phức

cho |Z1+Z2|=3, |Z1|=|Z2|=2 tính |Z1-Z2|
0
phiếu
0đáp án
533 lượt xem

giúp mình với ạ

Trong mp tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm M biểu diễn các số phức w thỏa mãn điều kiện: w=(1-2i)z+3 , biết z là số phức thỏa mãn: |z+2|=5
1
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

SỐ PHỨC

$1) (1+2i)|z|=\frac{\sqrt{10}}{z}-2+i$$2) \begin{cases}|\frac{z-1}{z-i}|=1 \\ |\frac{z-3i}{z+i}|=1 \end{cases}$$3)$ Cho: $|(1+i).z-2i+1|=1 $Tìm max: $|(i+2)z-i+1|$
1
phiếu
0đáp án
669 lượt xem

Số phức

Cho $|z_1|=|z_2|$Hỏi $\frac{z_1+z_2}{z_1-z_2}$ là số thực hay số ảo
1
phiếu
0đáp án
658 lượt xem

số phức. ai giải hộ vs ạ

Cho số phức Z thỏa mãn : 2$\left| {z-2+3i} \right|$ = $\left| {2i-1-2\barwedge z} \right|$ tập hợp điểm biểu diễn số phức z là
0
phiếu
1đáp án
896 lượt xem

giúp tôi vs.....

( 3-2i)x + (5-7i)y = 1-3itìm phần thực phần ảo , môdun
0
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

sô phức giúp!!!!!!!!!!1

tìm căn bậc hai của số phức z=-i(trình bày đầy đủ giùm mình nha)

12345...15Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:01 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:03 AM
 • wolf linhvân: 222 9/17/2017 7:22:51 AM
 • dominhdai2k2: u 9/21/2017 7:31:33 AM
 • arima sama: helllo m 10/8/2017 6:49:28 AM
 • ๖ۣۜGemღ: Mọi người có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì gửi tại đây nhé https://goo.gl/dCdkAc 12/6/2017 8:53:25 PM
 • anhkind: hi mọi người mk là thành viên mới nè 12/28/2017 10:46:02 AM
 • anhkind: party 12/28/2017 10:46:28 AM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:24 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: .. 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:34 PM
 • ๖ۣۜBossღ: c 3/2/2018 9:20:18 PM
 • nguoidensau2k2: hello 4/21/2018 7:46:14 PM
 • ☼SunShine❤️: Vẫn vậy <3 7/31/2018 8:38:39 AM
 • ☼SunShine❤️: Bên này text chữ vẫn đẹp nhất <3 7/31/2018 8:38:52 AM
 • ☼SunShine❤️: @@ lại càng đẹp <3 7/31/2018 8:38:59 AM
 • ☼SunShine❤️: Hạnh phúc thế sad mấy câu hỏi vớ vẩn hồi trẩu vẫn hơn 1k xem 7/31/2018 8:41:00 AM
 • tuyencr123: vdfvvd 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: bb 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:07 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:38 PM
 • Tríp Bô Hắc: cho hỏi lúc đăng câu hỏi em có thấy dòng cuối là tabs vậy ghi gì vào tabs vậy ạ 7/15/2019 7:36:37 PM
 • khanhhuyen2492006: hi 3/19/2020 7:33:03 PM
 • ngoduchien36: hdbnwsbdniqwjagvb 11/17/2020 2:36:40 PM
 • tongthiminhhangbg: hello 6/13/2021 2:22:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • Confusion
 • Hàn Thiên Dii
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • tuanmotrach
 • bac1024578
 • truonglinhyentrung
 • Lê Giang
 • Levanbin147896325
 • anhquynhthivu
 • thuphuong30012003