1
phiếu
4đáp án
2K lượt xem

Hỏi về website giải bài tập toán trong sách giáo khoa

Mọi người ở có biết website nào chuyên giải bài tập trong chương trình toán lớp 6 không vậy, ngoài loigiaihay, vietject thì có trang nào chuyên...
0
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Nghiệm của đa thức một biến

Chứng tỏ rằng đa thức sau không có nghiệm.a) $x^{2} + 2x + 2$ b) $x^{2} - 6x + 10$ c) $x^{2} + 4x + 5$ d) $2x^{2} - 2x + 3$
0
phiếu
1đáp án
731 lượt xem

giúp với, cần gấp

chứng minh $P=xy(x-2)(y-6)+12x^2-24x+3y^2+18y+36>0$ với mọi $x,y\in Z$
0
phiếu
1đáp án
958 lượt xem

giúp với, cần gấp

cho a,b,c>0 và a+b+c=2. Chứng minh$\sqrt{a+2009}+\sqrt{b+2009}+\sqrt{c+2009}\leq 3016$
0
phiếu
0đáp án
431 lượt xem

giúp với, cần gấp

tìm giá trị của $y=\frac{x+3\sqrt{x-1}+1}{x+4\sqrt{x-1}+2}$ với $x\geq 1$
0
phiếu
0đáp án
427 lượt xem

giúp với, cần gấp

cho các số thực x,y,z thỏa mãn điều kiện $\left\{ \begin{array}{l} x\geq 2;y\geq 9;z\geq 1951\\ x+y+z=2016\end{array} \right.$. tìm giá trị lớn...
0
phiếu
0đáp án
509 lượt xem

giúp với, cần gấp

1) giải hệ pt $\left\{ \begin{array}{l} 4x-y=5\\ 16y^2-8xy+x^2-40xy+10x+25=0 \end{array} \right.$( giải theo phân tích thành nhân tử ở pt 2 giúp...
1
phiếu
2đáp án
880 lượt xem

giải pt

giải em bài này với tìm m để phương trình (2m-1)x+1=0 vô nghiệm
1
phiếu
1đáp án
854 lượt xem

giúp với, cần gấp

1)cho x,y thỏa mãn $\sqrt{x+2}-y^3=\sqrt{y+2}-x^3$. tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $B=x^2+2xy-2y^2+2y+10$2) xác định x,y, z thỏa mãn $\sqrt{x}+\sqrt{y-1}+\sqrt{z-2}=\frac{1}{2}(x+y+z)$
0
phiếu
1đáp án
866 lượt xem

giúp với , cần gắp

1) giải pt $36x^2+\frac{1}{x^2}+21x+\frac{7}{2x}-18=0$2)tìm nghiệm nguyên của pt $(x+y)^2=(x-1)(y+1)$3)cho pt $x^2-2(m-1)x-3=0$ , (m là tham số)....
0
phiếu
2đáp án
967 lượt xem

giúp với , cần gắp

1) tìm nghiệm của pt $(x+y)^2=(x-1)((y+1)$2) cho x,y là các số dương . chứng minh rằng...
4
phiếu
5đáp án
1K lượt xem

giúp với , cần gắp

1) tìm sao cho $n^2+2n+12$ là số chính phương2) cho $0^{o }<\alpha <90^o $ và $sin \alpha+cos \alpha=\frac{7}{5} $. Tính $tan\alpha $3)chứng...
1
phiếu
0đáp án
417 lượt xem

giúp với , cần gắp

1)Xét hai phương trình bậc hai ẩn x:$ax^2+bx+c=0 $ (1) và $ax^2+bx-c=0$ (2)a)Tìm điều kiện để cả hai pt cùng có nghiệm.b)Chứng minh có ít nhất 1...
0
phiếu
3đáp án
1K lượt xem

giúp với , cần gắp

1)chứng minh rằng với mọi a,b,c thì pt (x-a)(x-b)(x-c)+(x-c)(x-a)=0 luôn có nghiệm2) cho a,b,c thỏa mãn a>0; b>a+c. chứng minh rằng...
0
phiếu
3đáp án
1K lượt xem

giúp với , cần gắp

Giải hệ pta) $\left\{ \begin{array}{l} 5xy=6(x+y)\\ 7yz=12(y+z)\\3xz=4(x+z) \end{array} \right.$b)$\left\{ \begin{array}{l} \frac{xyz}{x+y}=\frac{24}{5}\\ \frac{xyz}{y+z}=\frac{24}{7}\\\frac{xyz}{x+z}=4\end{array} \right.$c)$\left\{ \begin{array}{l} x+y+z=1\\ x+2y+4z=8\\x+3y+9z=27 \end{array} \right.$

Trang trước12345...95Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:01 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:03 AM
 • wolf linhvân: 222 9/17/2017 7:22:51 AM
 • dominhdai2k2: u 9/21/2017 7:31:33 AM
 • arima sama: helllo m 10/8/2017 6:49:28 AM
 • ๖ۣۜGemღ: Mọi người có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì gửi tại đây nhé https://goo.gl/dCdkAc 12/6/2017 8:53:25 PM
 • anhkind: hi mọi người mk là thành viên mới nè 12/28/2017 10:46:02 AM
 • anhkind: party 12/28/2017 10:46:28 AM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:24 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: .. 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:34 PM
 • ๖ۣۜBossღ: c 3/2/2018 9:20:18 PM
 • nguoidensau2k2: hello 4/21/2018 7:46:14 PM
 • ☼SunShine❤️: Vẫn vậy <3 7/31/2018 8:38:39 AM
 • ☼SunShine❤️: Bên này text chữ vẫn đẹp nhất <3 7/31/2018 8:38:52 AM
 • ☼SunShine❤️: @@ lại càng đẹp <3 7/31/2018 8:38:59 AM
 • ☼SunShine❤️: Hạnh phúc thế sad mấy câu hỏi vớ vẩn hồi trẩu vẫn hơn 1k xem 7/31/2018 8:41:00 AM
 • tuyencr123: vdfvvd 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: bb 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:07 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:38 PM
 • Tríp Bô Hắc: cho hỏi lúc đăng câu hỏi em có thấy dòng cuối là tabs vậy ghi gì vào tabs vậy ạ 7/15/2019 7:36:37 PM
 • khanhhuyen2492006: hi 3/19/2020 7:33:03 PM
 • ngoduchien36: hdbnwsbdniqwjagvb 11/17/2020 2:36:40 PM
 • tongthiminhhangbg: hello 6/13/2021 2:22:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • Confusion
 • Hàn Thiên Dii
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • tuanmotrach
 • bac1024578
 • truonglinhyentrung
 • Lê Giang
 • Levanbin147896325
 • anhquynhthivu
 • thuphuong30012003