4
phiếu
1đáp án
900 lượt xem

Hế Hế!!!

Cho hs liên tục:$f :\left[0 {,} 1\right]\rightarrow \left[0 {,}1 \right]$a. CMR pt $f(x)=x^{n}$ có no $\in \left ( 0;1 \right )$b. Nếu $f(x)$...
0
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

giúp với ạ

Chứng minh rằng phương trình $x^{4}-3x^{2}+5x-6=0$ có nghiệm trong khoảng (1;2)
0
phiếu
0đáp án
504 lượt xem

giúp với ạ

Chứng minh rằng với mọi giá trị của m phương trình: $(m^{2}+1)x^{4}-x^{3}-1=0$ có ít nhất 2 nghiệm nằm trong khoảng $(-1;\sqrt{2})$
0
phiếu
1đáp án
980 lượt xem

giúp tui vs

1)CMR với mọi m<-2 hoặc m>2 pt x3 - 3/2 m2x2 + 32 =0 có 3 nghiệm phân biệt x1 <0< x2 < x32) CMR pt (m2 - m +3)x2n - 2x - 4 =0 có...
0
phiếu
0đáp án
437 lượt xem

giúp vo

Tìm m để hàm số $f(x)=\left\{ \begin{array}{l} \frac{x^{2}-7x+10}{x-2} khi x>2\\ sin(x-2)+mcos(x-2)+1 khi x\leq 2 \end{array} \right.$ có liên...
1
phiếu
0đáp án
583 lượt xem

giúp với ạ

Hàm số $f(x)=\left\{ \begin{array}{l} \frac{x^{2}+7x+10}{x+2} khi x>-2\\ sin(x+2)+2cos(x+2)+1 khi x\leq -2 \end{array} \right.$ có liên tục...
1
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

giúp với ạ

Tìm a để hàm số liên tục tại $x_{0}$$f(x)=\left\{ \begin{array}{l} \frac{\sqrt[3]{3x+2}-2}{2-x} khi x>-2\\ ax+\frac{1}{4} khi x\leq 2 \end{array} \right.tại x_{0}=2$
4
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

giới hạn,giúp mình với

$\mathop {\lim }\limits_{x \to +\infty}\left ( \sqrt[3]{x^3+5x}-\sqrt{x^2-3x+6} \right )$
5
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Hàm số liên tục

Chứng minh rằng $PT: x^3 +x+1=0$ có ít nhất $1$ nghiệm âm lớn hơn$ -1$.
3
phiếu
0đáp án
774 lượt xem

điểm gián đoạn

Tìm điểm gián đoạn của hàm số y=$x^{3}-5x^2+4x-3$
5
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

HELP ME!!!

1. CMR: pt $(\sqrt{x-1})^{a}+mx=m+1$ có nghiệm lớn hơn 1 vs mọi m.2. CMR: $x^{5}-5x^{3}+4x-1=0$ có 5 nghiệm liên tục
1
phiếu
0đáp án
743 lượt xem

Giup1 e vs

Tìm a,b để các hàm số liên tục tại x $a$ nếu $x=0$$f(x)= (x^2-x-6)/(X(X-3))$ nếu $x^2-3x<>0$ tại $x=0 , x=3$ b nếu $x=3$
1
phiếu
0đáp án
540 lượt xem

các bạn giải giúp mình bài này với nhé!!!

Bài 4 : Cho đồ thị hàm số $y= x^3-3x+2 (C )$ . Tìm trên đồ thị hàm số $(C )$ hai điểm $A\&B$ sao cho tiêp tuyến tại hai điểm đó song song...
1
phiếu
1đáp án
10K lượt xem

Tìm m để hàm số sau liên tục tại điểm x0 được chỉ ra

$g(x)=\left\{ \begin{array}{l} \frac{x^3-8}{\sqrt{x+2}-2} ,khi x > 2\\ 20x+8 ,khi x <2\\ m^2-5m+52, khi x = 2 \end{array} \right.$ Tại $x_0 = 2$
0
phiếu
0đáp án
581 lượt xem

Hàm số liên tục!

Tìm m để hàm số liên tục trên R$$f(x)=\frac{x^{2}+\sin x}{e^{2x}+m}$$

123456Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:01 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:03 AM
 • wolf linhvân: 222 9/17/2017 7:22:51 AM
 • dominhdai2k2: u 9/21/2017 7:31:33 AM
 • arima sama: helllo m 10/8/2017 6:49:28 AM
 • ๖ۣۜGemღ: Mọi người có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì gửi tại đây nhé https://goo.gl/dCdkAc 12/6/2017 8:53:25 PM
 • anhkind: hi mọi người mk là thành viên mới nè 12/28/2017 10:46:02 AM
 • anhkind: party 12/28/2017 10:46:28 AM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:24 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: .. 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:34 PM
 • ๖ۣۜBossღ: c 3/2/2018 9:20:18 PM
 • nguoidensau2k2: hello 4/21/2018 7:46:14 PM
 • ☼SunShine❤️: Vẫn vậy <3 7/31/2018 8:38:39 AM
 • ☼SunShine❤️: Bên này text chữ vẫn đẹp nhất <3 7/31/2018 8:38:52 AM
 • ☼SunShine❤️: @@ lại càng đẹp <3 7/31/2018 8:38:59 AM
 • ☼SunShine❤️: Hạnh phúc thế sad mấy câu hỏi vớ vẩn hồi trẩu vẫn hơn 1k xem 7/31/2018 8:41:00 AM
 • tuyencr123: vdfvvd 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: bb 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:07 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:38 PM
 • Tríp Bô Hắc: cho hỏi lúc đăng câu hỏi em có thấy dòng cuối là tabs vậy ghi gì vào tabs vậy ạ 7/15/2019 7:36:37 PM
 • khanhhuyen2492006: hi 3/19/2020 7:33:03 PM
 • ngoduchien36: hdbnwsbdniqwjagvb 11/17/2020 2:36:40 PM
 • tongthiminhhangbg: hello 6/13/2021 2:22:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • Confusion
 • Hàn Thiên Dii
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • tuanmotrach
 • bac1024578
 • truonglinhyentrung
 • Lê Giang
 • Levanbin147896325
 • anhquynhthivu
 • thuphuong30012003