1
phiếu
0đáp án
595 lượt xem
1
phiếu
0đáp án
578 lượt xem

Đại 10

\sqrt[3]{x^2-1}+x=\sqrt{x^3-2}
1
phiếu
0đáp án
685 lượt xem
0
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Giải các phương trình sau đây trên tập số thực :3

$a)$$(x^2-3x+\sqrt{12x-11}-\frac{11x-4}{3})^{2}+(x^2-4x+\sqrt{6x-5}-\frac{43x+5}{22})^{2}=0$$b)$$(x^3-x+\sqrt{x})(x^2-x+\sqrt{2x+1})=3x^{4}+10x^2+2$
1
phiếu
0đáp án
2 lượt xem
1
phiếu
0đáp án
2 lượt xem
1
phiếu
0đáp án
2 lượt xem
0
phiếu
7đáp án
426 lượt xem

$\;$

$\sqrt[3]{7x +1} - \sqrt[3]{x^{2} - x + 8} + \sqrt[3]{x^{2} - 8x - 1} = 2$
1
phiếu
0đáp án
579 lượt xem

phương trình vô tỷ

$\sqrt[4]{x} = \frac{3}{8} +2x$$8\sqrt[4]{x.\frac{1}{16}\frac{1}{16}\frac{1}{16}}\leq 8(\frac{x+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}}{4})$$\sqrt[4]{x}\leq 2(x+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16})=2x+\frac{3}{8}$...
1
phiếu
0đáp án
20 lượt xem
1
phiếu
0đáp án
18 lượt xem
0
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

#Equ.01

Giải phương trình: $x^2+3x+1=(x+3)\sqrt{x^2+1}$
0
phiếu
1đáp án
980 lượt xem

Giải phương trình lớp 9

Giải phương trình sau trên tập số thực: $x^2-x+4=(x-1)\sqrt{x-2}+\sqrt{x^3+x^2-4x+6}$
0
phiếu
0đáp án
27 lượt xem

$\;$

Giải phương trình:$x^2 - (1+\sqrt{10})x +1 =0$
1
phiếu
2đáp án
737 lượt xem

Giải phương trình lớp 9

Cho $x$ là số thực thỏa mãn: $\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x-16}=\sqrt[3]{x-8}$
2
phiếu
3đáp án
1K lượt xem

+29
$\color{green}{\frac{1}{x-2}+\frac{1}{x^2-2}+\frac{1}{x^3}=\frac{1}{x+x^2+x^3-4}}$

Giải phương trình: $$\color{purple}{\frac{1}{x-2}+\frac{1}{x^2-2}+\frac{1}{x^3}=\frac{1}{x+x^2+x^3-4}}$$
3
phiếu
2đáp án
2K lượt xem

+29
#SieuPT

Giải phương trình : $$\color{red}{\sqrt{2(x+1)+2\sqrt{2(x+1) +2\sqrt{4(x+1)}}} = x+1}$$
3
phiếu
1đáp án
973 lượt xem

$\sqrt{1+\sqrt{1-x^2}}[\sqrt{(1+x)^3}-\sqrt{(1-x)^3}]=2+\sqrt{1-x^2}$

Giải phương trình : $\sqrt{1+\sqrt{1-x^2}}[\sqrt{(1+x)^3}-\sqrt{(1-x)^3}]=2+\sqrt{1-x^2}$
1
phiếu
1đáp án
496 lượt xem

Phương trình

Giải phương trình : $64x^6-112x^4+56x^2-7=2\sqrt{1-x^2} $
3
phiếu
2đáp án
770 lượt xem

$$

Giải phương trình: $$\color{green}{x^2+\frac{9x^2}{(x+3)^2}=7}$$
1
phiếu
0đáp án
471 lượt xem

ai giúp mình bài này với, mình cảm ơn nhiều !

$$\color{purple}{\sqrt{x+2x\sqrt{1-x^2}}+2x^2=1}$$
0
phiếu
0đáp án
96 lượt xem
0
phiếu
0đáp án
410 lượt xem

giai ho mk vs

Giải phương trình: $$\frac{2}{3}\sqrt{4x+1} -9x^{2}+26x+\frac{37}{3}=0$$
0
phiếu
0đáp án
415 lượt xem

giúp mik nha

$$2(x+1)\sqrt{x+3}=x^{2}+7$$
1
phiếu
0đáp án
471 lượt xem

Giúp mình câu này với ạ

1, CMR phương trình: $x^5+\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}-2017=0$ có đúng hai nghiệm dương phân biệt2, CMR phương trình:...
4
phiếu
0đáp án
538 lượt xem

hello, giải pt

1. $x^{2}+4x-5-\frac{3x}{x^{2}+x+1}=(x-1)(1-\frac{2\sqrt{1-x}}{\sqrt{x^{2}+x+1}})$2.$\sqrt{1-x}+1=2x^{2}+2x\sqrt{1-x^{2}}$
2
phiếu
1đáp án
756 lượt xem
2
phiếu
2đáp án
939 lượt xem

Giúp mình bài này với nhé!

Tìm các số hữu tỉ x > 0 thỏa mãn:x + $\frac{1}{x}$ $\in$ Z
1
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Giúp mình với nhé! (Toán 7 khó)

Bài 1: Cho các số hữu tỉ A, B, C, D thỏa mãn A + $B\sqrt{2}$ = C +$ D\sqrt{2}$CMR: A = C; B = D
2
phiếu
3đáp án
1K lượt xem

Giải pt : $ \sqrt[3]{x+1}+\sqrt[3]{x+2}+\sqrt[3]{x+3}=0$

Giải pt : $\sqrt[3]{x+1}+\sqrt[3]{x+2}+\sqrt[3]{x+3}=0$
2
phiếu
1đáp án
924 lượt xem

phuong trinh vo ty

$\sqrt[3]{2x-1}=x\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{2x+1}$
4
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

ptvt

$\sqrt{10x^2-24x+16}+\sqrt{10x^2-4x+4}=\sqrt{20}$
1
phiếu
2đáp án
863 lượt xem

phương trình

$\sqrt{-x^{4}+2x^{3}-x^{2}+1}=x^{3}-2x\sqrt{x}-2$
1
phiếu
1đáp án
990 lượt xem

dùng bất đẳng thức bunhia

$$\color{purple}{\sqrt{x^2+x-1}+\sqrt{x^2-x+1}=x^2-x+2}$$
3
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

$2\sqrt{x+2}=x^3-4$

giải pt $2\sqrt{x+2}=x^3-4$
1
phiếu
0đáp án
522 lượt xem

giúp e bài này với

$19 +3x +\sqrt{-x^2-x+6}=6\sqrt{2-x}+12\sqrt{x+3} $
4
phiếu
4đáp án
2K lượt xem

Dạo này não bị phẳng ko lm đk mấy bài này ... Ai ơi lm giúp mem với

Giải phương trình : $1+(6x+2)\sqrt{2x^2-1}=2(5x^2+4x)$Giải hpt:$\left\{ \begin{array}{l} x^3-y^3-3y^2=9\\ x^2+y^2=x-4y \end{array} \right.$Giải...
2
phiếu
1đáp án
1K lượt xem
1
phiếu
1đáp án
738 lượt xem
1
phiếu
1đáp án
736 lượt xem
2
phiếu
0đáp án
383 lượt xem

Giải giúp mình phương trình này với:

$a-\frac{1}{a-2} + \sqrt{2a^{2}-4a} - \sqrt[3]{a^{2}-3} =0$
0
phiếu
2đáp án
889 lượt xem

Giải phương trình

Giải phương trình: $(3x+1)\sqrt{2x^2-1}=5x^2+\frac{3}{2}x-3$
2
phiếu
0đáp án
677 lượt xem
2
phiếu
1đáp án
793 lượt xem

pt vô tỉ

$4x^2+3(x^2-x) \sqrt{x+1}= 2(x^3+1)$
5
phiếu
0đáp án
468 lượt xem

Giải phương trình sau: $$x\sqrt[3]{3-x^3}(x-\sqrt[3]{3-x})=8$$

Giải phương trình sau: $$x\sqrt[3]{3-x^3}(x-\sqrt[3]{3-x})=8$$
4
phiếu
3đáp án
1K lượt xem

Ô hô hô! Câu hỏi thứ 100!!!!!!!!!

Giải các pt: a/$\sqrt{x^4-x^2+4}+\sqrt{x^4+20x^2+4}=7x$b/$3x^2-x+3=\sqrt{3x+1}+\sqrt{5x+4}$c/$\sqrt{3x+1}+2\sqrt[3]{19x+8}=2x^2+x+5$
3
phiếu
1đáp án
862 lượt xem
5
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

12345...19Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:01 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:03 AM
 • wolf linhvân: 222 9/17/2017 7:22:51 AM
 • dominhdai2k2: u 9/21/2017 7:31:33 AM
 • arima sama: helllo m 10/8/2017 6:49:28 AM
 • ๖ۣۜGemღ: Mọi người có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì gửi tại đây nhé https://goo.gl/dCdkAc 12/6/2017 8:53:25 PM
 • anhkind: hi mọi người mk là thành viên mới nè 12/28/2017 10:46:02 AM
 • anhkind: party 12/28/2017 10:46:28 AM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:24 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: .. 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:34 PM
 • ๖ۣۜBossღ: c 3/2/2018 9:20:18 PM
 • nguoidensau2k2: hello 4/21/2018 7:46:14 PM
 • ☼SunShine❤️: Vẫn vậy <3 7/31/2018 8:38:39 AM
 • ☼SunShine❤️: Bên này text chữ vẫn đẹp nhất <3 7/31/2018 8:38:52 AM
 • ☼SunShine❤️: @@ lại càng đẹp <3 7/31/2018 8:38:59 AM
 • ☼SunShine❤️: Hạnh phúc thế sad mấy câu hỏi vớ vẩn hồi trẩu vẫn hơn 1k xem 7/31/2018 8:41:00 AM
 • tuyencr123: vdfvvd 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: bb 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:07 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:38 PM
 • Tríp Bô Hắc: cho hỏi lúc đăng câu hỏi em có thấy dòng cuối là tabs vậy ghi gì vào tabs vậy ạ 7/15/2019 7:36:37 PM
 • khanhhuyen2492006: hi 3/19/2020 7:33:03 PM
 • ngoduchien36: hdbnwsbdniqwjagvb 11/17/2020 2:36:40 PM
 • tongthiminhhangbg: hello 6/13/2021 2:22:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • Confusion
 • Hàn Thiên Dii
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • tuanmotrach
 • bac1024578
 • truonglinhyentrung
 • Lê Giang
 • Levanbin147896325
 • anhquynhthivu
 • thuphuong30012003