0
phiếu
0đáp án
556 lượt xem

toán 10

cho BĐT |a-b|=<|a|=|b|. Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?
0
phiếu
0đáp án
526 lượt xem

Mọi người giúp em bài này với ạ. Em cảm ơn

Mọi người giúp em bài này với ạ. Em cảm ơnCho a, b, c là độ dài 3 canh của tam giácChứng minh (a + b + c)( \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}...
0
phiếu
0đáp án
661 lượt xem

bất đẳng thức côsi

cho x+y+z =1 min $\sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}}+\sqrt{y^2+\frac{1}{y^2}}+\sqrt{z^2+\frac{1}{z^2}}$ta có theo bdt mincopxiki...
0
phiếu
0đáp án
826 lượt xem

Chứng minh toán chuyên đề BĐT

Cho a,b,c > 0 và a+b+c = 1. CMR P = (a + 1/a )^2 + (b + 1/b)^2 + (c + 1/c)^2 >= 33 + 1/3
0
phiếu
0đáp án
559 lượt xem

bất đẳng thức

$\frac{a^3+b^3+c^3}{3abc}+\frac{(ab+bc+ac)2}{a+b+c}$ tìm m biết a,b,c dươngviết lại biểu...
2
phiếu
0đáp án
784 lượt xem

$\begin{cases}\sqrt{x-y}+ \sqrt{x+y} =2 \\ \sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} =2 \end{cases} $

Giải hệ phương trình: $\begin{cases}\sqrt{x-y}+ \sqrt{x+y} =2 \\ \sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} = 2 \end{cases} $
0
phiếu
7đáp án
426 lượt xem

$\;$

$\sqrt[3]{7x +1} - \sqrt[3]{x^{2} - x + 8} + \sqrt[3]{x^{2} - 8x - 1} = 2$
0
phiếu
0đáp án
495 lượt xem

bất đẳng thức

$P=\frac{2a}{\sqrt{a^2+1}}$ +$\frac{b}{\sqrt{b^2+1}}$+$\frac{c}{\sqrt{c^2+1}}$. Tìm min biết $ab+bc+ac =1$Bài giải ...
0
phiếu
0đáp án
547 lượt xem

Bất đẳng thức

Cho $x+y\geq3$ và $ x\leq1$. Tìm min của biểu thức: $3x^2+y^2+3xy$.
1
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Bất đẳng thức lớp 9

Cho $x,y$ là các số thực thỏa mãn:$x+y \leq xy$. Tìm Max: $A=\Sigma \frac{1}{5x^2+7y^2}$
0
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Bất đẳng thức lớp 9

Cho $a,b,c$ là các số thực dương thỏa mãn $a^2+b^2+c^2=3$. Cm:$\Sigma \frac{ab}{3+c^2} \leq \frac{3}{4}$
2
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

Bất đẳng thức lớp 9

Cho $a,b$ là các số thực không âm $a^2+b^2=2$. Tìm Min,Max $A=\frac{a^3+b^3+4}{ab+1}$
2
phiếu
0đáp án
275 lượt xem

$\;$

Cho $x, y$ là hai số thực thay đổi thỏa mãn $x^2+y^2=1$.Tìm GTNN của biểu thức : $P=x\sqrt{1+y}+y\sqrt{1+x}$
0
phiếu
1đáp án
470 lượt xem

Bất đẳng thức lớp 9

Cho $a,b,c$ là các số thực không âm thỏa mãn :$ 0 \leq a;b;c \leq 2$ và $a+b+c=3$. Tìm Max:$A=a^3+b^3+c^3$
0
phiếu
0đáp án
583 lượt xem

Bất đẳng thức lớp 9

Cho $(x+2)(y-1)=\frac{9}{4}$.Tìm Min:$A=\sqrt{x^4+4x^3+6x^2+4x+2}+\sqrt{y^4-8y^3+24y^2-32y+17}$
1
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Bất đẳng thức lớp 9

Cho $x,y,z$ là 3 số thực không âm thỏa mãn: $x^2+y^2+z^2 \geq 3y$. Tìm Min:$A=\frac{1}{(x+1)^2} + \frac{4}{(y+2)^2} + \frac{8}{(z+3)^2}$
3
phiếu
28đáp án
982 lượt xem
1
phiếu
13đáp án
496 lượt xem
1
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

$\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+y}+\frac{1}{1+z}=2$

Cho $x,y,z>0$ và $\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+y}+\frac{1}{1+z}=2$CM: $xyz\leq \frac{1}{8}$
4
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

$\frac{1}{2x+y+z}+\frac{1}{x+2y+z}+\frac{1}{x+y+2z}\leq 1$

Cho $x>0, y>0, z>0$ và $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=4$. Chứng minh rằng : $\color {red} {\frac{1}{2x+y+z}+\frac{1}{x+2y+z}+\frac{1}{x+y+2z}\leq 1}$
12
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

$\color{green}{4^{\sin x}-2^{(1+\sin x)}. \cos xy+2^{|y|}=0}$

Tìm $x, y $ thoả mãn : $4^{\sin x}-2^{(1+\sin x)}. \cos xy+2^{|y|}=0$
4
phiếu
16đáp án
358 lượt xem
5
phiếu
21đáp án
405 lượt xem
2
phiếu
19đáp án
494 lượt xem
1
phiếu
21đáp án
454 lượt xem
2
phiếu
1đáp án
727 lượt xem

Em cần gấp mong mọi người giải giúp

Với a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $2+2\left ( a+b+c \right ) = \left ( a+b \right )\left ( b+c \right )\left ( c+a \right )$Chứng minh...
1
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Bất đẳng thức lớp 9

Cho $a.b.c$ là các số thực dương thỏa mãn $a+b+c=1$. Tìm Min$A=\frac{a^2+b}{b+c} + \frac{b^2+c}{c+a} + \frac{c^2+a}{a+b}$

12345...74Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:01 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:03 AM
 • wolf linhvân: 222 9/17/2017 7:22:51 AM
 • dominhdai2k2: u 9/21/2017 7:31:33 AM
 • arima sama: helllo m 10/8/2017 6:49:28 AM
 • ๖ۣۜGemღ: Mọi người có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì gửi tại đây nhé https://goo.gl/dCdkAc 12/6/2017 8:53:25 PM
 • anhkind: hi mọi người mk là thành viên mới nè 12/28/2017 10:46:02 AM
 • anhkind: party 12/28/2017 10:46:28 AM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:24 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: .. 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:34 PM
 • ๖ۣۜBossღ: c 3/2/2018 9:20:18 PM
 • nguoidensau2k2: hello 4/21/2018 7:46:14 PM
 • ☼SunShine❤️: Vẫn vậy <3 7/31/2018 8:38:39 AM
 • ☼SunShine❤️: Bên này text chữ vẫn đẹp nhất <3 7/31/2018 8:38:52 AM
 • ☼SunShine❤️: @@ lại càng đẹp <3 7/31/2018 8:38:59 AM
 • ☼SunShine❤️: Hạnh phúc thế sad mấy câu hỏi vớ vẩn hồi trẩu vẫn hơn 1k xem 7/31/2018 8:41:00 AM
 • tuyencr123: vdfvvd 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: bb 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:07 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:38 PM
 • Tríp Bô Hắc: cho hỏi lúc đăng câu hỏi em có thấy dòng cuối là tabs vậy ghi gì vào tabs vậy ạ 7/15/2019 7:36:37 PM
 • khanhhuyen2492006: hi 3/19/2020 7:33:03 PM
 • ngoduchien36: hdbnwsbdniqwjagvb 11/17/2020 2:36:40 PM
 • tongthiminhhangbg: hello 6/13/2021 2:22:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • Confusion
 • Hàn Thiên Dii
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • tuanmotrach
 • bac1024578
 • truonglinhyentrung
 • Lê Giang
 • Levanbin147896325
 • anhquynhthivu
 • thuphuong30012003