0
phiếu
0đáp án
591 lượt xem

Toán lượng giác

Cho biết $0\leq \alpha\leq\frac{π}{2}$ sao cho$\sin^{3}(\alpha)+\cos^{3}(\alpha)=1$Và $\beta=\sin(\alpha)+cos(\alpha)$a) Tính...
0
phiếu
1đáp án
926 lượt xem

Tính thử bài này nhé mọi người [from Minh2k1]

Tính giá trị biểu thức sau biết rằng $y=sin^{-1}(x)$ là hàm ngược của hàm $y=sin(x)$ và $y=cos^{-1}(x)$ là hàm ngược của hàm $y=cos(x)$.Từ đó...
1
phiếu
0đáp án
717 lượt xem

Tìm tất cả giá trị của tham số m để phương trình \sin x^{2} + 2(m+1) \sin x - 3m(m-2) = 0 có nghiệm

Tìm tất cả giá trị của tham số m để phương trình $sin x^{2} + 2(m+1)sin x - 3m(m-2) = 0$ có nghiệm A. \begin{cases}\frac{-1}{2} \leq m \angle ...
0
phiếu
0đáp án
446 lượt xem

Lượng giác 9

Chứng minh các đẳng thức sau:a)$\cos 36 - \sin 18= \sin 30$b) $\cos 36.\sin 18=\frac{1}{2}\sin 30$
5
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Help, bài trôi nên đăng lại

$\frac{\sqrt3\sin x-\cos x}{2\sin x-1}=0$
11
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Bạn nào nick bị block liên hệ mình nhé!!

Tính $S=\sin \frac{\pi}{14}+6\sin^2\frac{\pi}{14} -8\sin^4\frac{\pi}{14}$(không sử dụng máy tính)
0
phiếu
0đáp án
530 lượt xem

Nhận dạng tam giác

Nhận dạng tam giác biết:a, $a\cos B-b\cos A=a\sin A-b\sin B$b, $\tan B\sin ^{2}C=\tan C\sin ^{2}B$c, $2×(\cos ^{2}A+\cos^{2}B)=(\sin^{2}A+\sin^{2}B)×(\cot ^{2}A+\cot^{2}B)$
2
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Chứng minh biểu thức lượng giác

Cho $ a\neq 0; b\neq 0; a+b\neq 0$ thỏa mãn:$\frac{\sin ^{4}x}{a}+\frac{\cos ^{4}x}{b}=\frac{1}{a+b}$Chứng minh rằng: a,...
3
phiếu
4đáp án
2K lượt xem

biến đổi biểu thức lượng giác

1, sinA + sinB + sin C = 4*cos(A/2)*cos(B/2)*cos(C/2)2, sin^2A + sin^2B +sin^2C = 2+2*cosA*cosB*cosC
0
phiếu
0đáp án
516 lượt xem

Toán lượng giác

Tính giá trị biểu thức:a, sin3x + cosx = 0b, cos4x - cos((pi/5)+3x) = 0
2
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

lượng giác

tính p= sin2$\alpha$ biết góc $\alpha$ thỏa mãn $\frac{\pi }{2}$ < $\alpha$ < $\pi$ và sin$\frac{\alpha }{2}$- cos$\frac{\alpha }{2}$=$\frac{1}{2}$
0
phiếu
1đáp án
898 lượt xem

mn. giúp mình vs

cho $\sin x+\cos x=m$. Tínha, $\sin^4x+\cos^4x$b, $\sin^3x+\cos^3x$c, $\sin^6x+\cos^6x$d, $\sin^8x+\cos^8x$
3
phiếu
0đáp án
623 lượt xem

giúp với ạ, cần gấp

cho a,b là các số thực thỏa mãn: a,b $ \epsilon $ $ \sqsubset $ 1/4 ; 2 $ \sqsupset $ và a+b=4ab. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:P=...
4
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

rút gọn biểu thức......

$A=\sin ^{2}(\frac{\pi }{2}-a)+\sin ^{2}(\pi -a)-1+tana$

12345...7Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:01 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:03 AM
 • wolf linhvân: 222 9/17/2017 7:22:51 AM
 • dominhdai2k2: u 9/21/2017 7:31:33 AM
 • arima sama: helllo m 10/8/2017 6:49:28 AM
 • ๖ۣۜGemღ: Mọi người có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì gửi tại đây nhé https://goo.gl/dCdkAc 12/6/2017 8:53:25 PM
 • anhkind: hi mọi người mk là thành viên mới nè 12/28/2017 10:46:02 AM
 • anhkind: party 12/28/2017 10:46:28 AM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:24 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: .. 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:34 PM
 • ๖ۣۜBossღ: c 3/2/2018 9:20:18 PM
 • nguoidensau2k2: hello 4/21/2018 7:46:14 PM
 • ☼SunShine❤️: Vẫn vậy <3 7/31/2018 8:38:39 AM
 • ☼SunShine❤️: Bên này text chữ vẫn đẹp nhất <3 7/31/2018 8:38:52 AM
 • ☼SunShine❤️: @@ lại càng đẹp <3 7/31/2018 8:38:59 AM
 • ☼SunShine❤️: Hạnh phúc thế sad mấy câu hỏi vớ vẩn hồi trẩu vẫn hơn 1k xem 7/31/2018 8:41:00 AM
 • tuyencr123: vdfvvd 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: bb 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:07 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:38 PM
 • Tríp Bô Hắc: cho hỏi lúc đăng câu hỏi em có thấy dòng cuối là tabs vậy ghi gì vào tabs vậy ạ 7/15/2019 7:36:37 PM
 • khanhhuyen2492006: hi 3/19/2020 7:33:03 PM
 • ngoduchien36: hdbnwsbdniqwjagvb 11/17/2020 2:36:40 PM
 • tongthiminhhangbg: hello 6/13/2021 2:22:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • Confusion
 • Hàn Thiên Dii
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • tuanmotrach
 • bac1024578
 • truonglinhyentrung
 • Lê Giang
 • Levanbin147896325
 • anhquynhthivu
 • thuphuong30012003