0
phiếu
1đáp án
713 lượt xem

giúp mình với cần gấp

cho hai số dương x,y thỏa mãn x + y = 2chứng minh x2 y2 (x2 + y2 ) <= 2
2
phiếu
1đáp án
903 lượt xem

BĐT

Cho x,y,z là các số nguyên dương sao cho x+y+z=3 CMR$: P=\frac{1}{x^2+x}+\frac{1}{y^2+y}+\frac{1}{z^2+z}\geq \frac{3}{2}$
3
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

giúp với , cần gắp

1) tìm số tự nhiên n để $n^{2018}+n^{2008}+1$ là số nguyên tố2) cho 3 số dương x,y,z thỏa mãn xyz=1.chứng minh rằng...
1
phiếu
1đáp án
940 lượt xem

BĐT max hay và khó

a/ Cho $a$ và $b$ là $2$ số thực dương. Chứng minh rằng: $(a+b)^2(a^2+b^2)\geq8a^2b^2$b/Cho $x, y, z$ thỏa mãn $x>y>z>0$ và $x+y+z=1$Tìm...
0
phiếu
0đáp án
362 lượt xem

Các bạn giúp mình nhé! Thưởng hot ^^

Bài 1: Tìm x, y, z $\in$ N* biết rằng:xyz = 10.(x + y + z)Bài 2: Tìm x, y, z $\in$ N* biết rằng:$x^{2}$ + $y^{2}$ + $z^{2}$ + xyz = 13Bài 3: Tìm...
1
phiếu
2đáp án
1K lượt xem
1
phiếu
0đáp án
495 lượt xem

Ai hộ với ạ

Cho số thực x thay đổi lớn hơn 0.Chứng minh rằng:e^{x}+e^{-1/x}>2+x-1/x+(x^2)/2
1
phiếu
1đáp án
578 lượt xem

bất đẳng thức

1cho a,b,c là độ dài 3 cạnh tam giácCM: ( dùng pp đổi biến số để giải)2)cho .CM: (dùng pp làm trội)3)với mọi n>1.CM:( dùng pp làm trội)
1
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

giúp mình vs

CMR : $\frac{1}{5}+\frac{1}{13}+\frac{1}{25}+...+ \frac{1}{n^2 +(n+1)^2}$ < $\frac{1}{2}$ với mọi n thuộc N
0
phiếu
2đáp án
694 lượt xem

bất đẳng thức

1)CM: 2) cho 3x + 4y =1. CM:
1
phiếu
3đáp án
977 lượt xem

Bất đẳng thức

1) cho a,b,c là độ dài ba cạnh của một tam giác. CM: (a+b-c)(b+c-a)(a+c-b)≤abc2) cho a,b,c>0. CM: a^3b+b^3c+c^3a ≥abc(a+b+c)3)cho a,b,c>0....
0
phiếu
1đáp án
629 lượt xem

Ai biết giúp với !!!

Cho a,b,c > 0 và a+b+c = 1 .CMR : $ \sqrt{a+1} + \sqrt{b+1} + \sqrt{c+1}$ < 3,5
2
phiếu
1đáp án
615 lượt xem

Giúp mình bài toán này với nhé! Toán 7 thôi ý mà

Bài 1: Chứng minh rằng:a) A = $81^{10}$ - $27^{13}$ - $9^{21}$ chia hết cho 225b) B = $125^{66}$ - $5^{197}$ + $25^{98}$ chia hết cho 105
2
phiếu
1đáp án
699 lượt xem

CM BĐT

Cho a b c là độ dài 3 cạnh tam giác p là nửa chui vi . Chứng minh : $ \frac{ab}{p-c} + \frac{bc}{p-a} + \frac{ac}{p-b} \geq 4p$
3
phiếu
0đáp án
428 lượt xem

Bất đẳng thức

Bài 1:Cho x,y,z\(\in\)R và \(x^2+2y^2+2x^2z^2+y^2z^2+3x^2y^2z^2=9\)CMR: | xyz|=1 Bài 2:Cho cặp số (x;y) tm...

Trang trước1...34567...147Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:01 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:03 AM
 • wolf linhvân: 222 9/17/2017 7:22:51 AM
 • dominhdai2k2: u 9/21/2017 7:31:33 AM
 • arima sama: helllo m 10/8/2017 6:49:28 AM
 • ๖ۣۜGemღ: Mọi người có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì gửi tại đây nhé https://goo.gl/dCdkAc 12/6/2017 8:53:25 PM
 • anhkind: hi mọi người mk là thành viên mới nè 12/28/2017 10:46:02 AM
 • anhkind: party 12/28/2017 10:46:28 AM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:24 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: .. 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:34 PM
 • ๖ۣۜBossღ: c 3/2/2018 9:20:18 PM
 • nguoidensau2k2: hello 4/21/2018 7:46:14 PM
 • ☼SunShine❤️: Vẫn vậy <3 7/31/2018 8:38:39 AM
 • ☼SunShine❤️: Bên này text chữ vẫn đẹp nhất <3 7/31/2018 8:38:52 AM
 • ☼SunShine❤️: @@ lại càng đẹp <3 7/31/2018 8:38:59 AM
 • ☼SunShine❤️: Hạnh phúc thế sad mấy câu hỏi vớ vẩn hồi trẩu vẫn hơn 1k xem 7/31/2018 8:41:00 AM
 • tuyencr123: vdfvvd 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: bb 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:07 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:38 PM
 • Tríp Bô Hắc: cho hỏi lúc đăng câu hỏi em có thấy dòng cuối là tabs vậy ghi gì vào tabs vậy ạ 7/15/2019 7:36:37 PM
 • khanhhuyen2492006: hi 3/19/2020 7:33:03 PM
 • ngoduchien36: hdbnwsbdniqwjagvb 11/17/2020 2:36:40 PM
 • tongthiminhhangbg: hello 6/13/2021 2:22:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • Confusion
 • Hàn Thiên Dii
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • tuanmotrach
 • bac1024578
 • truonglinhyentrung
 • Lê Giang
 • Levanbin147896325
 • anhquynhthivu
 • thuphuong30012003