4
phiếu
0đáp án
336 lượt xem

bđt (3)

cho $a,b,c,d\geq 0; a^2+b^2+c^2+d^2=1$. c/m: $a^3+b^3+c^3+d^3+abc+bcd+cda+dab\leq1$
3
phiếu
0đáp án
374 lượt xem

bđt (2)

cho $a,b,c,d>0$. cmr: $(a+b)^3(b+c)^3(c+d)^3(d+a)^3\geq16a^2b^2c^2d^2(a+b+c+d)^4$
4
phiếu
0đáp án
365 lượt xem

Bất đẳng thức (1)

Cmr: Với mọi số thực dương $a,b,c,d$ có tổng bình phương bằng $4$, ta đều có: $a^3bc+b^3cd+c^3da+d^3ab\leq 4$
3
phiếu
1đáp án
747 lượt xem

Chứng minh: $A=a+b+c-\frac{3}{a+b+c}-\frac{2}{abc}\geq 0.$

Cho $\left\{ \begin{array}{l} a,b,c>0\\ a+b+c\geq \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} \end{array} \right..$ Chứng minh: $A=a+b+c-\frac{3}{a+b+c}-\frac{2}{abc}\geq 0.$
10
phiếu
1đáp án
846 lượt xem

bất nữa

Cho các số thực dương: $a,b,c$. C/m: $\frac{a+b}{\sqrt[3]{a^3+abc}}+\frac{b+c}{\sqrt[3]{b^3+abc}}+\frac{c+a}{\sqrt[3]{c^3+abc}}\geq3\sqrt[3]{4}$
8
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

dao nay nhieu thanh mat nick wa dang bai cho kiem lai dv day

cho x,y,z la 3 so duong thoa man x+y+z=1 cm $\frac{1-x^{2}}{x+yz}+\frac{1-y^{2}}{y+zx}+\frac{1-z^{2}}{z+xy}\geq 6$
3
phiếu
0đáp án
496 lượt xem

ap dung bdt phu

cho x,y la cac so thuc duong thoa man $0\leq x,y\leq \frac{1}{2}$ cmr $\frac{\sqrt{x} }{1+y}+\frac{\sqrt{y} }{1+x}\leq \frac{2\sqrt{2} }{3}$
6
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

bat dang thuc

cho a,b,c>0 va a+b+c=1 cm $\frac{a-bc}{a+bc}+\frac{b-ca}{b+ca}+\frac{c-ab}{c+ab}\leq \frac{3}{2}$
7
phiếu
1đáp án
834 lượt xem

câu này cũ mak ms nek mn :))

cho $a,b,c>0$. C/m: $\frac{8}{81}(a^{3}+b^{3}+c^{3})\left[\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b+c}\right)^{3}+\left(\frac{1}{b}+\frac{1}{c+a}\right)^{3}+\left(\frac{1}{c}+\frac{1}{a+b}\right)^{3}\right]\geq3$
10
phiếu
1đáp án
939 lượt xem

bất đẳng thức mới nek mn (giải bằng bđt cổ điển)

cho các số không âm $a,b,c$ thỏa không có 2 số nào cùng bằng $0$. cmr: $\frac{a^2}{5a^2+(b+c)^2}+\frac{b^2}{5b^2+(c+a)^2}+\frac{c^2}{5c^2+(a+b)^2}\leq\frac{1}{3}$
2
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

......HAY DONG NAO VA ..............LY TUONG SE SOI SANG BAN

cho a,b,c là các số thực dương có ab+bc+ac=1 cm $\frac{a}{\sqrt{a^{2}+1} }+\frac{b}{\sqrt{b^{2}+1} }+\frac{c}{\sqrt{c^{2}+1} }\leq \frac{3}{2}$
6
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

tiep

cho a,b,c ko am cmr $\sqrt{\frac{a^{3}}{a^{3}+(b+c)^{3}}}+\sqrt{\frac{b^{3}}{b^{3}+(a+c)^{3}}}+\sqrt{\frac{c^{3}}{c^{3}+(a+b)^{3}}} \geq 1 $
5
phiếu
1đáp án
730 lượt xem

tiep ne nhieu lam hom nay em chieu dai may thanh

chung minh rang với mọi số thực x,y>1 $:\frac{x^{2}}{y-1}+\frac{y^{2}}{x-1}\geq 8$
8
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

bai nay ko kho dau dong nao ty di may thanh

cho cac so a,b,c dương thoa man $a.b.c=1$ cm $\frac{1}{a^{3}(b+c)}+\frac{1}{b^{3}(a+c)}+\frac{1}{c^{3}(a+b)}\geq \frac{3}{2}$
4
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

MÓSP-Blue Group 2005

cho a,b,c la các số thực thỏa mãn a.b.c=1 cm$\frac{a^{3}}{(1+b)(1+c)}+\frac{b^{3}}{(1+c)(1+a)}+\frac{c^{3}}{(1+b)(1+a)}\geq \frac{3}{4}$

Trang trước1...34567...24Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:01 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:03 AM
 • wolf linhvân: 222 9/17/2017 7:22:51 AM
 • dominhdai2k2: u 9/21/2017 7:31:33 AM
 • arima sama: helllo m 10/8/2017 6:49:28 AM
 • ๖ۣۜGemღ: Mọi người có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì gửi tại đây nhé https://goo.gl/dCdkAc 12/6/2017 8:53:25 PM
 • anhkind: hi mọi người mk là thành viên mới nè 12/28/2017 10:46:02 AM
 • anhkind: party 12/28/2017 10:46:28 AM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:24 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: .. 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:34 PM
 • ๖ۣۜBossღ: c 3/2/2018 9:20:18 PM
 • nguoidensau2k2: hello 4/21/2018 7:46:14 PM
 • ☼SunShine❤️: Vẫn vậy <3 7/31/2018 8:38:39 AM
 • ☼SunShine❤️: Bên này text chữ vẫn đẹp nhất <3 7/31/2018 8:38:52 AM
 • ☼SunShine❤️: @@ lại càng đẹp <3 7/31/2018 8:38:59 AM
 • ☼SunShine❤️: Hạnh phúc thế sad mấy câu hỏi vớ vẩn hồi trẩu vẫn hơn 1k xem 7/31/2018 8:41:00 AM
 • tuyencr123: vdfvvd 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: bb 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:07 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:38 PM
 • Tríp Bô Hắc: cho hỏi lúc đăng câu hỏi em có thấy dòng cuối là tabs vậy ghi gì vào tabs vậy ạ 7/15/2019 7:36:37 PM
 • khanhhuyen2492006: hi 3/19/2020 7:33:03 PM
 • ngoduchien36: hdbnwsbdniqwjagvb 11/17/2020 2:36:40 PM
 • tongthiminhhangbg: hello 6/13/2021 2:22:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • Confusion
 • Hàn Thiên Dii
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • tuanmotrach
 • bac1024578
 • truonglinhyentrung
 • Lê Giang
 • Levanbin147896325
 • anhquynhthivu
 • thuphuong30012003