1
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

Chọn hệ số trong BĐT Cô si

cho x, y >0, x+y+xy=15.Tìm min của A=$x^2$+$y^2$
1
phiếu
1đáp án
762 lượt xem

Bất đẳng thức Cô-si

Cho x, y>0 tm: x+y=1. tìm GTLN của : A=$x^3y^5$+$x^5y^3$
1
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Bất đẳng thức Cô-si

Cho x+y=1. Tìm $A_{min}$ = $(x^{2}+4y)$$(y^2+4x)$ + 8xy
3
phiếu
3đáp án
1K lượt xem

bài khó

cho các số dương a, b thỏa mãn a+b=1. cmr a^3+b^3>=1/4
1
phiếu
3đáp án
1K lượt xem

Biến đổi

Cm$2(a^2+b^2)\geq (a+b)^2$
1
phiếu
2đáp án
866 lượt xem

Hay

Cho a,b,c>0 tm abc=1Chứng minh $ a+b+c\geq 3$
3
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Em muốn lên top mọi người vote mạnh cho em nhá>Thanks nhiều

Cho các số thực dương$ :a,b,c. t/m: a+b+c=1$CMR: $\sqrt{\frac{a}{1-a}}+\sqrt{\frac{b}{1-b}}+\sqrt{\frac{c}{1-c}}>2$
1
phiếu
1đáp án
871 lượt xem

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho a, b, c dương thoả mãn $\frac{a^{2}b}{c}+\frac{b^{2}c}{a}+\frac{c^{2}a}{b}= 3$.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức...
1
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

Chứng minh bất đẳng thức

Cho a, b, c dương thoả mãn $\frac{a}{c}+\frac{b}{a}+\frac{c}{b}\geq 3$.Chứng...
3
phiếu
1đáp án
870 lượt xem

Chứng minh

Cho a, b, c dương thoả mãn a+b+c=3abc, chứng minh:$\frac{1}{a^{5}}+\frac{1}{b^{5}}+\frac{1}{c^{5}}\geq 3$
4
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Câu này nữa các ca, tỉ!

Em Cauchy ngược mak nó k xảy ra dấu "=":Cho $a,b>0; a+b=2$. Tìm GTNN của: $P=\frac{1}{4a^2+2}+\frac{1}{4b^2+2}+\frac{2015}{ab}$
0
phiếu
0đáp án
374 lượt xem

Không đề

Cho -1 < or = a1;a2;..;a9 < or = 1Thỏa mãn (a1)^3+(a2)^3+...+(a9)^3 =0CMR : a1 +a2 +...+a9 < or = 3Chú ý: a1;a2;...;a9 ( 1;2;..;9 chỉ là...
0
phiếu
1đáp án
800 lượt xem

cần gấp

cho a,b,c dương .tìm max: A=$\frac{(b+c)^{2}}{2a^{2}+b^{2}+c^{2}}$+$ \frac{(a+c)^{2}}{2b^{2}+a^{2}+c^{2}}$ +$\frac{(a+b)^{2}}{2c^{2} +b^{2}+a^{2}}$
5
phiếu
1đáp án
991 lượt xem

Happy new year 2017

Cho a,b>0.CMR $\frac{a^{2}}{b^{2}} + \frac{b^{2}}{a^{2}} + 4 \geq 3(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$)
3
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

cần gấp

cho x,y,z dương thỏa mãn xyz=1.tìm max A= $\frac{1}{x+2}$ +$\frac{1}{y+2} $ +$\frac{1}{z+2}$

Trang trước12345...24Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:01 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:03 AM
 • wolf linhvân: 222 9/17/2017 7:22:51 AM
 • dominhdai2k2: u 9/21/2017 7:31:33 AM
 • arima sama: helllo m 10/8/2017 6:49:28 AM
 • ๖ۣۜGemღ: Mọi người có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì gửi tại đây nhé https://goo.gl/dCdkAc 12/6/2017 8:53:25 PM
 • anhkind: hi mọi người mk là thành viên mới nè 12/28/2017 10:46:02 AM
 • anhkind: party 12/28/2017 10:46:28 AM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:24 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: .. 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:34 PM
 • ๖ۣۜBossღ: c 3/2/2018 9:20:18 PM
 • nguoidensau2k2: hello 4/21/2018 7:46:14 PM
 • ☼SunShine❤️: Vẫn vậy <3 7/31/2018 8:38:39 AM
 • ☼SunShine❤️: Bên này text chữ vẫn đẹp nhất <3 7/31/2018 8:38:52 AM
 • ☼SunShine❤️: @@ lại càng đẹp <3 7/31/2018 8:38:59 AM
 • ☼SunShine❤️: Hạnh phúc thế sad mấy câu hỏi vớ vẩn hồi trẩu vẫn hơn 1k xem 7/31/2018 8:41:00 AM
 • tuyencr123: vdfvvd 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: bb 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:07 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:38 PM
 • Tríp Bô Hắc: cho hỏi lúc đăng câu hỏi em có thấy dòng cuối là tabs vậy ghi gì vào tabs vậy ạ 7/15/2019 7:36:37 PM
 • khanhhuyen2492006: hi 3/19/2020 7:33:03 PM
 • ngoduchien36: hdbnwsbdniqwjagvb 11/17/2020 2:36:40 PM
 • tongthiminhhangbg: hello 6/13/2021 2:22:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • Confusion
 • Hàn Thiên Dii
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • tuanmotrach
 • bac1024578
 • truonglinhyentrung
 • Lê Giang
 • Levanbin147896325
 • anhquynhthivu
 • thuphuong30012003