3
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

toán 9

Cho phương trình $x^2 - (2m+1)x + m^2-1 = 0$Tìm các giá trị của $m$ để phương trình có hai nghiệm $x_1,x_2$ thỏa mãn :$(x_1^2 - 2mx_1 + m^2)(x_2+1) = 1$
5
phiếu
1đáp án
914 lượt xem

Viet

Cho pt:$x^{2}-2mx-16+5m^{2}=0$. Tìm m để pt có 2 nghiệm $x_{1};x_{2}$ thỏa mãn biểu thức:$A=x_{1}(5x_{1}+3x_{2}-17)+x_{2}(5x_{2}+3x_{1}-17)$
2
phiếu
0đáp án
559 lượt xem

yeeeeee p!

$x^{2}+ax+12=0$ và $x^{2}+bx+7=0 $có nghiệm chung,khi đó Min $A=2| x|+3|y|+4$ là
0
phiếu
1đáp án
988 lượt xem

Toán 10

Cho phương trình: mx2 - 2(m - 2)x + m - 3 = 0 (*) a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu sao cho nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn...
0
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

vi-ét $$

Cho pt: (m-2)x^2+2.(5-m)x+m-6=0 (1)a) tìm m để pt (1) có đúng 1 no dươngb)tìm m để pt (1) có 2 no dương phân biệtc) tìm m để pt (1) có 2 no âm phân biệt
0
phiếu
0đáp án
649 lượt xem

toán 9 @@

Cho pt: $x^2-2.(m+1)x+2m-23=0$Tìm m để pt có 2 no x1,x2 thỏa mãn x2+5x1=4
1
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

ôn tập cuỗi năm

cho pt : $x^2 - 4mx + 9(m-1)^2 =0$=>> giả sử $x_1,x_2$ là nghiệm của pt đã cho ,hãy tính tổng và tính của chúng.tìm một hệ thức liên quan...
2
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

mình đang cần gấp , mn giúp với

Cho pt $x^3 + mx = 0$ Tìm m để pt có $3$ nghiệm phân biệt $x_1 , x_2 , x_3$ . Biết $A(x_1 , y_1) , B(x_2 , y_2) , C(x_3, y_3) $$ A ,B ,C$ thuộc...
1
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

Ai giải giúp em bài toán này với.

Cho pt: $5x^{2} +mx - 28$. Định giá trị của m để pt có $2$ nghiệm thỏa $5x_{1} + 2x_{2} =1$
0
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Ai giải giúp em bài toán này với

Cho pt: $x^{2}-2(m+2)x+m+1$Tính giá trị của biểu thức $x_{1}-x_{2}$
1
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Ai giải giúp em bài toán này với

cho pt (m-1)x^{2} -2mx +m +1.Tìm một hệ thức liên hệ giữa các nghiệm của pt không phụ thuộc vào m?
1
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

Thêm một bài nữa ạ.

Gọi $ x_{1} , x_{2} $ là các nghiệm của phương trình: $ 2x^{2} + 2mx + m^{2} - 2 = 0. $a) Tìm m để:...
2
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

fsgsfg

VI-ET: Cho pt: . Tìm m để pt có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 thỏa mãn
3
phiếu
1đáp án
2K lượt xem

Chứng minh

Chứng minh với $\forall m$ phương trình sau luôn có nghiệm: $\frac{1}{\sin x} +\frac{1}{\cos x}=m $ (1)Tìm $m$ để (1) có nghiệm $ \in( {0;\frac{\pi }{2}} )$

Chat chit và chém gió
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:01 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:03 AM
 • wolf linhvân: 222 9/17/2017 7:22:51 AM
 • dominhdai2k2: u 9/21/2017 7:31:33 AM
 • arima sama: helllo m 10/8/2017 6:49:28 AM
 • ๖ۣۜGemღ: Mọi người có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì gửi tại đây nhé https://goo.gl/dCdkAc 12/6/2017 8:53:25 PM
 • anhkind: hi mọi người mk là thành viên mới nè 12/28/2017 10:46:02 AM
 • anhkind: party 12/28/2017 10:46:28 AM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:24 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: .. 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:34 PM
 • ๖ۣۜBossღ: c 3/2/2018 9:20:18 PM
 • nguoidensau2k2: hello 4/21/2018 7:46:14 PM
 • ☼SunShine❤️: Vẫn vậy <3 7/31/2018 8:38:39 AM
 • ☼SunShine❤️: Bên này text chữ vẫn đẹp nhất <3 7/31/2018 8:38:52 AM
 • ☼SunShine❤️: @@ lại càng đẹp <3 7/31/2018 8:38:59 AM
 • ☼SunShine❤️: Hạnh phúc thế sad mấy câu hỏi vớ vẩn hồi trẩu vẫn hơn 1k xem 7/31/2018 8:41:00 AM
 • tuyencr123: vdfvvd 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: bb 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:07 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:38 PM
 • Tríp Bô Hắc: cho hỏi lúc đăng câu hỏi em có thấy dòng cuối là tabs vậy ghi gì vào tabs vậy ạ 7/15/2019 7:36:37 PM
 • khanhhuyen2492006: hi 3/19/2020 7:33:03 PM
 • ngoduchien36: hdbnwsbdniqwjagvb 11/17/2020 2:36:40 PM
 • tongthiminhhangbg: hello 6/13/2021 2:22:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • Confusion
 • Hàn Thiên Dii
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • tuanmotrach
 • bac1024578
 • truonglinhyentrung
 • Lê Giang
 • Levanbin147896325
 • anhquynhthivu
 • thuphuong30012003