0
phiếu
0đáp án
703 lượt xem

Toán 12

Cho e hỏi về mấy bổ đề hay dùng trong phần nguyên hàm được không ạ.E cảm ơn
1
phiếu
0đáp án
574 lượt xem

tích phân

tính tích phân \int\limits_{0}^{π}sin3xdx
0
phiếu
0đáp án
33 lượt xem
3
phiếu
28đáp án
971 lượt xem
4
phiếu
16đáp án
357 lượt xem
5
phiếu
21đáp án
405 lượt xem
2
phiếu
16đáp án
1K lượt xem
1
phiếu
17đáp án
369 lượt xem
2
phiếu
19đáp án
490 lượt xem
2
phiếu
6đáp án
1K lượt xem

Tích phân 5

Tính các tích phân bất định sau:a)$ \int\limits_{}^{}\tan^8 x dx$b) $\int\limits_{}^{} \frac{ dx }{ 3x ^ {2} - 2 } $c)...
1
phiếu
1đáp án
203 lượt xem

$\;$

1. $I = \int\limits_{0}^{\frac{\pi }{2}}(2x-1){\cos^{2} x}dx$2. $I =\int\limits_{1}^{3}\frac{1}{(x+3)^3}\ln xdx$3. $I = \int\limits_{0}^{\frac{\pi }{4}}\frac{x}{1+{\cos 2x}}dx$
1
phiếu
8đáp án
600 lượt xem
1
phiếu
8đáp án
481 lượt xem
1
phiếu
0đáp án
584 lượt xem

Tích phân

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên khoảng $(0;1)$ và $f(x) \neq 0, \forall x \in (0;1)$. Biết rằng $f( \frac{1}{2})= a$ và...
1
phiếu
21đáp án
447 lượt xem
1
phiếu
0đáp án
548 lượt xem

giải pt vi phân toàn phần

$2x/y^2dx+(y^2-3x^2)/y^4dy=0$
0
phiếu
0đáp án
437 lượt xem

Giá trị của tích phân theo các trường hợp

Không cần tính toán hãy cho biết giá trị của tích phân sau: $\displaystyle \iint_{D} (y^{101}-x^{71})dxdy$, theo các trường hợp dưới đây:(a) $D$...
0
phiếu
0đáp án
404 lượt xem

Tính tích phân ba lớp

Tính tích phân ba lớp sau:$I=\displaystyle \iiint_{D} z\sqrt{x^2+y^2}dxdydz$, với $D$ = $x^2+y^2+z^2\le 9$, $1\le z \le 2$.
0
phiếu
0đáp án
389 lượt xem

Tích phân kép

Tính tích phân kép sau hoặc chứng minh nó phân kỳ.$\displaystyle \iint_{D} \frac{dxdy}{x^3y^3}$ với $D=\{(x,y):x^2\le y \le 2x^2,xy\ge 1\}$
0
phiếu
0đáp án
345 lượt xem

Xét tích phân hội tụ.

Xét xem tích phân sau có hội tụ hay không? Giải thích?$\displaystyle \iint_{\textbf{R}^2} \frac{2+\cos{(x^2+y^2)}}{1+x^2+2y^2}dxdy$
0
phiếu
0đáp án
415 lượt xem

HELPPPPPPPPPPPPPP

Biết $2^{f(x)}+f(x)=x+1$; $\int\limits_{0}^{2}f(x)=\frac{a}{2}+\frac{b}{\ln 2}$.tính a+bA.4B.1C2D3
2
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Tích phân giúp vs, cách làm thôi cx đc.

Biết $\int\limits_{1}^{2}\frac{dx}{\sqrt{x+1}.\sqrt{x+2}}$=$\ln (a\sqrt{6}+b\sqrt{3}+c\sqrt{2}+d)$ với a,b,c,d là các số nguyên.Tính P=a+b+c+d
0
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

toán lớp 12

Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trong thành phố thì các xe khi dừng lại phải cách nhau một khoảng tối thiểu là 1m. 1 xe máy di chuyển trên đường...
0
phiếu
1đáp án
965 lượt xem

tìm a,b,c hộ mk với

$\int\limits_{1}^{2} \frac{1}{x\times \sqrt{1+x^{3}} }=a\times \ln 2+b\times \ln (\sqrt{2}-1)+c$
0
phiếu
1đáp án
974 lượt xem

tích phân

cho $f(x)+f(-x)=\sqrt{2-2\cos 2x}$.tính $\int\limits_{\frac{-3\pi }{2}}^{\frac{3\pi }{2}}f(x)dx$
1
phiếu
2đáp án
784 lượt xem

tích phân

cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục trên R và thỏa mãn f(x)>0, f(1)=1, f(x)=f'(x)căn (3x+1) với mọi x>0 . f(5)=?
0
phiếu
0đáp án
510 lượt xem
1
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Giúp với!!!!!!!!!!!!!

Giả sử: $I=\int\limits_{0}^{b\frac{\Pi }{4}}\sin 3x\sin 2xdx=a+b\frac{\sqrt{2}}{2}$, khi đó, giá trị a+b=?A, -1/6B, 3/10C, -1/10D, 1/5
1
phiếu
1đáp án
761 lượt xem

tính tích phân

$I=\int\limits_{1}^{e}\frac{\ln x.\sqrt[3]{1+(\ln x)^2}}{x} \mathrm dx$
2
phiếu
3đáp án
1K lượt xem

tìm tích phân

$I_1=\int\limits_{0}^{1}x^{3}(4-3x^{2})^{6}\mathrm dx$$I_2=\int\limits_{0}^{\sqrt{3}}\frac{\mathrm dx}{(1+x^{2})^{3}}$$I_3=\int\limits_{0}^{2}\frac{\mathrm dx}{x+\sqrt{4-x^{2}}}$$I_4=\int\limits_{0}^{1}x^{3}(x^{4}-1)^{5} \mathrm dx$
1
phiếu
1đáp án
641 lượt xem

tính tích phân

$\int\limits_{0}^{1}$$\frac{5x}{(x^{2}+4)^{2}}$dx
0
phiếu
1đáp án
636 lượt xem

help me ạ

cho 2 hàm số liên tục f và g có nguyên hàm lần lượt là F và G trên đoạn [ 0:2]. biết F(0)=0, F(2) =4, G(1)= 3/2, G(2) = 2 và tích phân f(x)G(x)...
0
phiếu
3đáp án
1K lượt xem

Giúp mình làm câu này với

giải tích phân: $\int\limits_{0}^{3}\frac{x-3}{3\sqrt{x+1}+x+3 }dx$
1
phiếu
1đáp án
887 lượt xem

Tích phân

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên [1;2], thỏa mãn $f(1)=0;f(2)=2;\int\limits_{1}^{2}f(x).dx=1.$Khi đó : $\int\limits_{1}^{2}x,f'(x).dx=?$
0
phiếu
0đáp án
437 lượt xem

Tích phân !!!

$\int\limits_{0}^{1}(x+1)^{x}.dx$
1
phiếu
0đáp án
537 lượt xem

dãy số

cho dãy số x1= 2; xn = (x1 +2x2 +....+(n-1) x(n-1))/ n(n^2-1). tìm lim un = (n+1)^3 xn
2
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

giúp nhanh vs

$\int\limits_{0}^{1}e^{x^2}dx$
0
phiếu
0đáp án
515 lượt xem

Giúp em bài tích phân này vs!!

Tính tích phân: $\int\limits_{0}^{1}(x+1)^xdx$
1
phiếu
0đáp án
446 lượt xem

giúp e đi

$\int\limits_{0}^{1}x^{15} \times \sqrt{1 + 3x^{8}}$
3
phiếu
1đáp án
751 lượt xem

ai giúp câu này vs

$\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{sin2xdx}{\sqrt{cos^2x+4sin^2x}}$
4
phiếu
0đáp án
404 lượt xem

TP

$\int\limits_{0}^{3}|(2^x-4)(x-1)|$
2
phiếu
1đáp án
1K lượt xem
2
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Ai giải hộ tui với, tui cần gấp á :P

$\int\limits_{1}^{0}x^{5}.(1-x^{3})^6\mathrm dx$
0
phiếu
0đáp án
497 lượt xem

Tích Phân khó!!! HELP ME!!!

$\int\limits_{0}^{1}\sqrt{x^{2}\times (\ln x)^{3}}$dx$\int\limits_{0}^{\pi \div 2}\sqrt{(x +1)\times \sin x}$dx
5
phiếu
0đáp án
449 lượt xem

tính tích phân

$A=\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{2}}e^xcos xdx$
3
phiếu
0đáp án
371 lượt xem

Tìm nguyên hàm: $I=\int (1+x+\frac{1}{x})e^{x-\frac{1}{x}}dx$

Tìm nguyên hàm: $I=\int (1+x+\frac{1}{x})e^{x-\frac{1}{x}}dx$
1
phiếu
0đáp án
368 lượt xem

giúp mk nha mn

Tính I=$\int\limits_{0}^{1}\frac{(x^{2}+5x+6)e^{x}}{x+2+2013e^{-x}}dx$
1
phiếu
0đáp án
354 lượt xem

Tích phân khó?

$\int\limits_{1}^{2}\frac{1}{(x^{2}+1)^{e}}$dx
1
phiếu
1đáp án
652 lượt xem

tích phân

$I=\int\limits_{2}^{1} \frac{1-x^{2}}{x+x^{3}} dx$

12345...21Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:01 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:03 AM
 • wolf linhvân: 222 9/17/2017 7:22:51 AM
 • dominhdai2k2: u 9/21/2017 7:31:33 AM
 • arima sama: helllo m 10/8/2017 6:49:28 AM
 • ๖ۣۜGemღ: Mọi người có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì gửi tại đây nhé https://goo.gl/dCdkAc 12/6/2017 8:53:25 PM
 • anhkind: hi mọi người mk là thành viên mới nè 12/28/2017 10:46:02 AM
 • anhkind: party 12/28/2017 10:46:28 AM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:24 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: .. 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:34 PM
 • ๖ۣۜBossღ: c 3/2/2018 9:20:18 PM
 • nguoidensau2k2: hello 4/21/2018 7:46:14 PM
 • ☼SunShine❤️: Vẫn vậy <3 7/31/2018 8:38:39 AM
 • ☼SunShine❤️: Bên này text chữ vẫn đẹp nhất <3 7/31/2018 8:38:52 AM
 • ☼SunShine❤️: @@ lại càng đẹp <3 7/31/2018 8:38:59 AM
 • ☼SunShine❤️: Hạnh phúc thế sad mấy câu hỏi vớ vẩn hồi trẩu vẫn hơn 1k xem 7/31/2018 8:41:00 AM
 • tuyencr123: vdfvvd 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: bb 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:07 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:38 PM
 • Tríp Bô Hắc: cho hỏi lúc đăng câu hỏi em có thấy dòng cuối là tabs vậy ghi gì vào tabs vậy ạ 7/15/2019 7:36:37 PM
 • khanhhuyen2492006: hi 3/19/2020 7:33:03 PM
 • ngoduchien36: hdbnwsbdniqwjagvb 11/17/2020 2:36:40 PM
 • tongthiminhhangbg: hello 6/13/2021 2:22:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • Confusion
 • Hàn Thiên Dii
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • tuanmotrach
 • bac1024578
 • truonglinhyentrung
 • Lê Giang
 • Levanbin147896325
 • anhquynhthivu
 • thuphuong30012003