14
phiếu
0đáp án
922 lượt xem

số chính phương

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất $n>1$ sao cho: $A=1^2+2^2+...+n^2$ là số chính phương.
10
phiếu
0đáp án
519 lượt xem

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất $n>1$ sao cho :$A=1^2+2^2+....+n^2$ là một số chính phương
10
phiếu
0đáp án
615 lượt xem

Giúp với

CMR phương trình sau không có nghiệm hữu tỉ với mọi số tự nhiên n:$(x+y\sqrt3)^n=\sqrt{1+\sqrt3}$
7
phiếu
0đáp án
259 lượt xem

Làm nhanh+vote nhiều!!!!!

Tính tổng $A=\frac{1}{2}+\frac{1}{14}+\frac{1}{35}+\frac{1}{65}+...+\frac{1}{4559}+\frac{1}{4850}$
5
phiếu
0đáp án
350 lượt xem

toán này nên giải ra sao?

An và Bình có $33$ viên bi. Biết rằng của An thì bằng số bi của Bình. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?
5
phiếu
0đáp án
318 lượt xem

Vô địch toán 1988

Cho a,b là các số nguyên dương sao cho ab + 1 là ước của $a^{2}+b^{2}$. Chứng minh rằng $\frac{a^{2}+b^{2}}{ab+1}$ là số chính phương.
5
phiếu
0đáp án
286 lượt xem

Quy luât hay !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$0;2;2;3;4;5;6;7;8;11;10;13;12;17;14;19;16;.....;.....;......;.....$
5
phiếu
0đáp án
283 lượt xem

Số hữu tỉ .........

CMR: Nếu $x;y;z$ và $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}$ là những số hữu tỉ thì $\sqrt{x};\sqrt{y};\sqrt{z}$ cũng đều là số hữu tỉ.
4
phiếu
0đáp án
349 lượt xem

mn cùng làm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$0;2;2;3;4;5;6;7;8;11;10;13;12;17;14;19;16;.....;.....;......;.....$
4
phiếu
0đáp án
267 lượt xem

bai so chinh phuong moi may thanh xoi,chen

cho $ n $ số tự nhiên . cm nếu $A=2+2\sqrt{28n^{2}+1 } $là một số nguyên thì A là số chính phương
4
phiếu
0đáp án
402 lượt xem

Tìm các số nguyên $x,y,z$ sao cho $(x-y)^3+3(y-z)^2+5|z-x|=35$

Tìm các số nguyên $x,y,z$ sao cho $(x-y)^3+3(y-z)^2+5|z-x|=35$
4
phiếu
0đáp án
346 lượt xem

Số hữu tỉ, số vô tỉ

CMR phương trình sau không có nghiệm hữu tỉ với mọi số tự nhiên n:$(x+y\sqrt3)^n=\sqrt{1+\sqrt3}$
4
phiếu
0đáp án
302 lượt xem

Số chính phương

tìm $n$ để $\frac{(n+1)(2n+1)}{6}$ là số chính phương
3
phiếu
0đáp án
280 lượt xem

Giúp e

Tồn tại hay không các số hữu tỉ a,b,c,d thoả mãn:$(a+b\sqrt2)^{1994}+(c+d\sqrt2)^{1994}=5+4\sqrt2$
3
phiếu
0đáp án
359 lượt xem

hàm phần nguyên , phần lẻ

$1$ .Cho $ x,y,z \in R $$ [nx]+[ny] = [nz] \forall n\geq 1 $Cm : $x+y=z$$ 2.$ Tìm $x \in R$ : đúng $ \forall n \in R $$[ \sqrt{x+n}+ 0,5 ] = [\sqrt{n}+0,5] $

12345...18Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:01 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:03 AM
 • wolf linhvân: 222 9/17/2017 7:22:51 AM
 • dominhdai2k2: u 9/21/2017 7:31:33 AM
 • arima sama: helllo m 10/8/2017 6:49:28 AM
 • ๖ۣۜGemღ: Mọi người có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì gửi tại đây nhé https://goo.gl/dCdkAc 12/6/2017 8:53:25 PM
 • anhkind: hi mọi người mk là thành viên mới nè 12/28/2017 10:46:02 AM
 • anhkind: party 12/28/2017 10:46:28 AM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:24 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: .. 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:34 PM
 • ๖ۣۜBossღ: c 3/2/2018 9:20:18 PM
 • nguoidensau2k2: hello 4/21/2018 7:46:14 PM
 • ☼SunShine❤️: Vẫn vậy <3 7/31/2018 8:38:39 AM
 • ☼SunShine❤️: Bên này text chữ vẫn đẹp nhất <3 7/31/2018 8:38:52 AM
 • ☼SunShine❤️: @@ lại càng đẹp <3 7/31/2018 8:38:59 AM
 • ☼SunShine❤️: Hạnh phúc thế sad mấy câu hỏi vớ vẩn hồi trẩu vẫn hơn 1k xem 7/31/2018 8:41:00 AM
 • tuyencr123: vdfvvd 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: bb 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:07 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:38 PM
 • Tríp Bô Hắc: cho hỏi lúc đăng câu hỏi em có thấy dòng cuối là tabs vậy ghi gì vào tabs vậy ạ 7/15/2019 7:36:37 PM
 • khanhhuyen2492006: hi 3/19/2020 7:33:03 PM
 • ngoduchien36: hdbnwsbdniqwjagvb 11/17/2020 2:36:40 PM
 • tongthiminhhangbg: hello 6/13/2021 2:22:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • Confusion
 • Hàn Thiên Dii
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • tuanmotrach
 • bac1024578
 • truonglinhyentrung
 • Lê Giang
 • Levanbin147896325
 • anhquynhthivu
 • thuphuong30012003