Những nét khái quát về quần xã sinh vật là gì?
Một quần thể không thể tự mình hoàn thành được chức năng sống, mà phải dựa vào các quần thể các loài khác để tạo ra một tổ chức cao hơn gọi là quần thể sinh vật. Như vậy, quần xã sinh vật có thể được xem như một tổ hợp của các quần thể khác loài với những mối tương quan giữa chúng, sống trong một vùng xác định (gọi là sinh cảnh), hay tổ hợp các loài mà chức năng sinh thái và tự biến động của chúng đều diễn ra trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau (Putman, $1994$). Mặt khác, quần xã sinh vật là phần sống cấu tạo thành hệ sinh thái, nên mọi hoạt động của nó đề có quan hệ chặt chẽ với môi trường vật lí mà quần xã đó tồn tại. Những mối quan hệ qua lại như vậy được thể hiện rõ trong sự cạnh tranh giữa vật ăn thịt và con mồi, giữa vật kí sinh và vật chủ, và mối quan hệ hỗ trợ qua lại lẫn nhau giữa các loài (hội sinh, cộng sinh...) và rất nhiều những quan hệ tinh tế khác nữa.
Quần xã sinh vật được tồn tại ở nhiều kích thước và nhiều mức độ của mối tương tác giữa các quần thể tạo nên nó. Người ta cho rằng, những mối tương tác giữa các quần thể của các loài trong quần xã đều là thuộc tính của quần xã. Giá trị của quần xã không phải là số cộng đơn thuần của các quần thể mà kết quả tương tác của các quần thể qua các mối quan hệ nhiều mặt để tạo ra những đặc trưng của quần xã. Ví dụ, $1000$ cây tập trung ở nơi đất dốc có những thuộc tính khác với $1000$ cây (đồng loại) phân tán trên cánh đồng.
Các quần xã sinh vật trong tự nhiên được gọi theo nhiều cách. Có thể theo địa điểm phân bố của quần xã (ví dụ: quần xã sinh vật núi đá vôi) hay theo chủng loại phát sinh (ví dụ: quần xã thực vật ven hồ), hoặc theo dạng sống (ví dụ: quần xã sinh vật nổi)...
Trong tự nhiên, ranh giới giữa các quần xã không được phân định một cách rạch ròi, mà chúng thường gối lên nhau, tạo ra những dạng chuyển tiếp hay vùng đệm giữa các quần xã chính. Ở các vùng đệm có những cá thể thuộc các loài khác nhau thường tác động vào các quần xã gọi đó là tác động rìa.

Thẻ

Lượt xem

885

Lý thuyết liên quan

Chat chit và chém gió
 • Kẹo Vị Táo: dạ dạ 7/20/2015 8:40:07 PM
 • Hakunzee: chọ out đây 7/20/2015 8:40:19 PM
 • Hakunzee: để a kiên làm cho em nha 7/20/2015 8:40:31 PM
 • Hakunzee: big_grin 7/20/2015 8:40:37 PM
 • Hakunzee: đc k e 7/20/2015 8:42:21 PM
 • Kẹo Vị Táo: chị làm đi 7/20/2015 8:42:31 PM
 • Kẹo Vị Táo: anh kiên 7/20/2015 8:42:35 PM
 • Hakunzee: căn bản là chị sẽ đi đây 1 chút 7/20/2015 8:43:10 PM
 • Hakunzee: k đi k đc 7/20/2015 8:43:14 PM
 • Hakunzee: big_grin 7/20/2015 8:43:21 PM
 • Kẹo Vị Táo: =.= 7/20/2015 8:43:34 PM
 • Kẹo Vị Táo: và chị bỏ em ở đây à? 7/20/2015 8:43:42 PM
 • Hakunzee: sr 7/20/2015 8:44:20 PM
 • Hakunzee:7/20/2015 8:44:23 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/20/2015 8:44:32 PM
 • Ruanyu Jian: pan ha 7/20/2015 8:44:36 PM
 • Hakunzee:7/20/2015 8:44:48 PM
 • Ruanyu Jian: làm xong có dk....k đây? 7/20/2015 8:45:03 PM
 • Mưa Đêm: đây 7/20/2015 8:45:34 PM
 • Hakunzee: đc gì 7/20/2015 8:45:39 PM
 • Mưa Đêm: Ruanju tên Kiên hả 7/20/2015 8:45:42 PM
 • Hakunzee:7/20/2015 8:45:45 PM
 • Hakunzee: đc gì nói nhanh lên t đi đây 7/20/2015 8:46:05 PM
 • Mưa Đêm: À tớ tính xử lí tên Kiên này ế mà 7/20/2015 8:46:17 PM
 • Mưa Đêm: -_-" 7/20/2015 8:46:21 PM
 • Hakunzee: mau lên kiên nói nhanh 7/20/2015 8:46:33 PM
 • Ruanyu Jian: bạn hà 7/20/2015 8:46:35 PM
 • Mưa Đêm: @@ 7/20/2015 8:46:38 PM
 • Mưa Đêm: Kiên kia 7/20/2015 8:46:40 PM
 • Ruanyu Jian: nó xu lí mink kia 7/20/2015 8:46:43 PM
 • Hakunzee: liên quan gì 7/20/2015 8:47:11 PM
 • Mưa Đêm: Kiên nhà ở đâu 7/20/2015 8:47:14 PM
 • Hakunzee: thôi đi nha bye mn 7/20/2015 8:47:21 PM
 • Mưa Đêm: Uhm 7/20/2015 8:47:29 PM
 • Mưa Đêm: Bye HÀ 7/20/2015 8:47:30 PM
 • Mưa Đêm: winking 7/20/2015 8:47:33 PM
 • Ruanyu Jian: bạn Hà 7/20/2015 8:47:34 PM
 • Ruanyu Jian: chờ dã 7/20/2015 8:47:39 PM
 • Ruanyu Jian: wave 7/20/2015 8:48:06 PM
 • Kẹo Vị Táo: kiên 7/20/2015 8:50:57 PM
 • Kẹo Vị Táo: anh mưa hỏi 7/20/2015 8:51:04 PM
 • Kẹo Vị Táo: kìa 7/20/2015 8:51:06 PM
 • Ruanyu Jian: TÁO 7/20/2015 8:53:49 PM
 • Ruanyu Jian: rG? 7/20/2015 8:53:52 PM
 • Kẹo Vị Táo: là rg thôi 7/20/2015 8:55:32 PM
 • Mưa Đêm: Nhà Kiên ở đâu 7/20/2015 8:55:42 PM
 • Kẹo Vị Táo: laughing 7/20/2015 8:55:53 PM
 • Ruanyu Jian: thanh hóa 7/20/2015 8:55:57 PM
 • Mưa Đêm: Ghi rõ địa chỉ đi 7/20/2015 8:56:33 PM
 • Mưa Đêm: tớ học Vật lý hạt nhân mà 7/20/2015 8:56:39 PM
 • Mưa Đêm: mốt tốt nghiệp chế bom đi đánh 7/20/2015 8:56:48 PM
 • Kẹo Vị Táo: laughing 7/20/2015 8:58:41 PM
 • Kẹo Vị Táo: kiên: nó là rg thôi 7/20/2015 8:58:50 PM
 • Kẹo Vị Táo: k có nghĩ gì khác 7/20/2015 8:58:58 PM
 • Kẹo Vị Táo: kiên? 7/20/2015 9:00:29 PM
 • Ruanyu Jian: em lay de dau thế? 7/20/2015 9:01:02 PM
 • Kẹo Vị Táo: cô cho 7/20/2015 9:01:19 PM
 • Kẹo Vị Táo: happy 7/20/2015 9:01:51 PM
 • Kẹo Vị Táo: anh lm đi 7/20/2015 9:08:32 PM
 • Ruanyu Jian: đề sai rùi 7/20/2015 9:08:45 PM
 • Ruanyu Jian: chac j hakun nó pao không là dk 7/20/2015 9:08:56 PM
 • Kẹo Vị Táo: ? 7/20/2015 9:09:20 PM
 • Kẹo Vị Táo: sai chỗ nào cơ 7/20/2015 9:09:27 PM
 • Ruanyu Jian: cả 2 bài đều sai đề 7/20/2015 9:09:47 PM
 • Ruanyu Jian: em hỏi lại đi 7/20/2015 9:09:53 PM
 • Kẹo Vị Táo: hỏi ai? 7/20/2015 9:09:58 PM
 • Ruanyu Jian:7/20/2015 9:10:06 PM
 • Kẹo Vị Táo: =.= 7/20/2015 9:10:10 PM
 • Ruanyu Jian: gọi điện 7/20/2015 9:10:12 PM
 • Kẹo Vị Táo: đúng mà 7/20/2015 9:10:15 PM
 • Ruanyu Jian: nghe này 7/20/2015 9:13:03 PM
 • Kẹo Vị Táo: uhm 7/20/2015 9:13:29 PM
 • Kẹo Vị Táo: kiên? 7/20/2015 9:16:31 PM
 • Ruanyu Jian: đề sai rui 7/20/2015 9:19:44 PM
 • Kẹo Vị Táo: =.= 7/20/2015 9:19:59 PM
 • Kẹo Vị Táo: nói k sai mà 7/20/2015 9:20:07 PM
 • Kẹo Vị Táo: đề đúng! 7/20/2015 9:22:14 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/20/2015 9:22:21 PM
 • Kẹo Vị Táo: thật 7/20/2015 9:22:38 PM
 • Ruanyu Jian: ukm 7/20/2015 9:22:47 PM
 • Kẹo Vị Táo: anh lm đc k? 7/20/2015 9:23:00 PM
 • Ruanyu Jian: đẻ anh xem lai 7/20/2015 9:23:43 PM
 • Ruanyu Jian: nhung cha là het hy vọng 7/20/2015 9:23:51 PM
 • Kẹo Vị Táo: sad 7/20/2015 9:25:11 PM
 • Kẹo Vị Táo: crying 7/20/2015 9:25:13 PM
 • Trafalgar D.Watel Law: đề k chuẩn.họi lại bn nhé ^^ 7/20/2015 9:25:26 PM
 • Kẹo Vị Táo: anh law 7/20/2015 9:26:10 PM
 • Kẹo Vị Táo: lâu lắm k gặp 7/20/2015 9:26:15 PM
 • Kẹo Vị Táo: omo 7/20/2015 9:26:20 PM
 • Kẹo Vị Táo: law 7/20/2015 9:27:02 PM
 • Kẹo Vị Táo: crying 7/20/2015 9:27:25 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/20/2015 10:38:44 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/23/2015 11:08:00 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/23/2015 11:43:33 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/23/2015 11:43:54 PM
 • Đá Nhỏ: có ai hông ạ??happy 7/24/2015 7:11:13 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/27/2015 9:01:54 AM
 • manhhung: happylaughinglosersadbig_grinbroken_heartwavetime_outrolling_on_the_floortalk_to_the_handangrycryingtalk_to_the_handat_wits_endwaitingpuppy_dog_eyesfeeling_beat_upwhistlingnot_worthyprayingit_wasnt_meyawnhironot_worthybig_hugsickno_talkingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingmanhhung: happylaughinglosersadbig_grinbroken_heartwavetime_outrolling_on_the_floortalk_to_the_handangrycryingtalk_to_the_handat_wits_endwaitingpuppy_dog_eyesfeeling_beat_upwhistlingnot_worthyprayingit_wasnt_meyawnhironot_worthybig_hugsickno_talkingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingmanhhung: happylaughinglosersadbig_grinbroken_heartwavetime_outrolling_on_the_floortalk_to_the_handangrycryingtalk_to_the_handat_wits_endwaitingpuppy_dog_eyesfeeling_beat_upwhistlingnot_worthyprayingit_wasnt_meyawnhironot_worthybig_hugsickno_talkingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingĐăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315