Những nét khái quát về quần xã sinh vật là gì?
Một quần thể không thể tự mình hoàn thành được chức năng sống, mà phải dựa vào các quần thể các loài khác để tạo ra một tổ chức cao hơn gọi là quần thể sinh vật. Như vậy, quần xã sinh vật có thể được xem như một tổ hợp của các quần thể khác loài với những mối tương quan giữa chúng, sống trong một vùng xác định (gọi là sinh cảnh), hay tổ hợp các loài mà chức năng sinh thái và tự biến động của chúng đều diễn ra trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau (Putman, $1994$). Mặt khác, quần xã sinh vật là phần sống cấu tạo thành hệ sinh thái, nên mọi hoạt động của nó đề có quan hệ chặt chẽ với môi trường vật lí mà quần xã đó tồn tại. Những mối quan hệ qua lại như vậy được thể hiện rõ trong sự cạnh tranh giữa vật ăn thịt và con mồi, giữa vật kí sinh và vật chủ, và mối quan hệ hỗ trợ qua lại lẫn nhau giữa các loài (hội sinh, cộng sinh...) và rất nhiều những quan hệ tinh tế khác nữa.
Quần xã sinh vật được tồn tại ở nhiều kích thước và nhiều mức độ của mối tương tác giữa các quần thể tạo nên nó. Người ta cho rằng, những mối tương tác giữa các quần thể của các loài trong quần xã đều là thuộc tính của quần xã. Giá trị của quần xã không phải là số cộng đơn thuần của các quần thể mà kết quả tương tác của các quần thể qua các mối quan hệ nhiều mặt để tạo ra những đặc trưng của quần xã. Ví dụ, $1000$ cây tập trung ở nơi đất dốc có những thuộc tính khác với $1000$ cây (đồng loại) phân tán trên cánh đồng.
Các quần xã sinh vật trong tự nhiên được gọi theo nhiều cách. Có thể theo địa điểm phân bố của quần xã (ví dụ: quần xã sinh vật núi đá vôi) hay theo chủng loại phát sinh (ví dụ: quần xã thực vật ven hồ), hoặc theo dạng sống (ví dụ: quần xã sinh vật nổi)...
Trong tự nhiên, ranh giới giữa các quần xã không được phân định một cách rạch ròi, mà chúng thường gối lên nhau, tạo ra những dạng chuyển tiếp hay vùng đệm giữa các quần xã chính. Ở các vùng đệm có những cá thể thuộc các loài khác nhau thường tác động vào các quần xã gọi đó là tác động rìa.

Thẻ

Lượt xem

1111

Lý thuyết liên quan

Chat chit và chém gió
 • Ruanyu Jian: sắp j 5/17/2016 9:09:18 PM
 • Hoàng Yến: chả thế 5/17/2016 9:09:33 PM
 • Ruanyu Jian: thi thì cứ thi việc j phải lo 5/17/2016 9:09:43 PM
 • Hoàng Yến: còn có 2 năm 5/17/2016 9:09:48 PM
 • Ruanyu Jian: tinh thần lạc quan 5/17/2016 9:09:48 PM
 • Ruanyu Jian: trượt năm sau thi lại 5/17/2016 9:09:55 PM
 • Hoàng Yến: còn nhiều kiến thức 5/17/2016 9:09:57 PM
 • Hoàng Yến: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 5/17/2016 9:10:00 PM
 • Hoàng Yến: . 5/17/2016 9:10:01 PM
 • Hoàng Yến: . 5/17/2016 9:10:01 PM
 • Hoàng Yến: . 5/17/2016 9:10:02 PM
 • Hoàng Yến: . 5/17/2016 9:10:02 PM
 • Hoàng Yến: . 5/17/2016 9:10:02 PM
 • Hoàng Yến: . 5/17/2016 9:10:02 PM
 • Hoàng Yến: . 5/17/2016 9:10:03 PM
 • Hoàng Yến: . 5/17/2016 9:10:03 PM
 • Hoàng Yến: . 5/17/2016 9:10:03 PM
 • Ruanyu Jian: winking 5/17/2016 9:10:03 PM
 • Hoàng Yến: . 5/17/2016 9:10:03 PM
 • Hoàng Yến: cc 5/17/2016 9:10:06 PM
 • Ruanyu Jian: @@ 5/17/2016 9:10:13 PM
 • Hoàng Yến: trượt cái con khỉ ý 5/17/2016 9:10:16 PM
 • Ruanyu Jian: đh thì nay ai cũng đậu 5/17/2016 9:10:30 PM
 • Hoàng Yến: -_- chưa gì mà đã ns vớ vẩn 5/17/2016 9:10:35 PM
 • Ruanyu Jian: nhưng quan trọng là đậu trường nào 5/17/2016 9:10:38 PM
 • Ruanyu Jian: winking 5/17/2016 9:10:43 PM
 • Hoàng Yến: straight_face cái đó e cug biết 5/17/2016 9:10:57 PM
 • Ruanyu Jian: anh thấy em k trượt dk đâu 5/17/2016 9:10:59 PM
 • Ruanyu Jian: big_grin 5/17/2016 9:11:02 PM
 • Hoàng Yến: nhưng mà e k biết thi trg gì 5/17/2016 9:11:16 PM
 • Hoàng Yến: phù hợp vs 5/17/2016 9:11:22 PM
 • Ruanyu Jian: tối thiểu em cũng phải 18 điểm trở lên rồi 5/17/2016 9:11:23 PM
 • Hoàng Yến: k/n của mk 5/17/2016 9:11:27 PM
 • Hoàng Yến: -_- nói như thừa 5/17/2016 9:11:36 PM
 • Ruanyu Jian: em học khối j 5/17/2016 9:11:38 PM
 • Ruanyu Jian: big_grin 5/17/2016 9:11:39 PM
 • Hoàng Yến: e học KA 5/17/2016 9:11:53 PM
 • Hoàng Yến: ms chuyển 5/17/2016 9:11:56 PM
 • Hoàng Yến: sang KB 5/17/2016 9:12:00 PM
 • Ruanyu Jian: thích nghề j 5/17/2016 9:12:08 PM
 • Ruanyu Jian: sao k học cả 2 khối 5/17/2016 9:12:20 PM
 • Ruanyu Jian: vậy khố B sau làm bác sĩ là tốt nhất 5/17/2016 9:12:32 PM
 • Ruanyu Jian: k thì làm nhà sinh học 5/17/2016 9:12:40 PM
 • Ruanyu Jian: laughing 5/17/2016 9:12:41 PM
 • Hoàng Yến: e chả biết mk thích cái gì 5/17/2016 9:12:42 PM
 • Ruanyu Jian: big_grin 5/17/2016 9:12:54 PM
 • Ruanyu Jian: thích cả 5/17/2016 9:13:01 PM
 • Ruanyu Jian: học cả 2 khối dk thì học 5/17/2016 9:13:11 PM
 • Ruanyu Jian: lowxmay trượt khối B còn có khối A 5/17/2016 9:13:23 PM
 • Ruanyu Jian: big_grin 5/17/2016 9:13:24 PM
 • Hoàng Yến: cơ mà môn Lý 5/17/2016 9:13:45 PM
 • Hoàng Yến: c3 khó 5/17/2016 9:13:51 PM
 • Hoàng Yến: k dễ như c2 5/17/2016 9:14:00 PM
 • Ruanyu Jian: lý chỉ khó lớp 12 thôi 5/17/2016 9:14:02 PM
 • Hoàng Yến: e định theo Lý 5/17/2016 9:14:10 PM
 • Ruanyu Jian: tập trung lớp 12 là dk 5/17/2016 9:14:11 PM
 • Ruanyu Jian: big_grin 5/17/2016 9:14:14 PM
 • Hoàng Yến: tại c2 theo r 5/17/2016 9:14:17 PM
 • Hoàng Yến: ặc 5/17/2016 9:14:24 PM
 • Ruanyu Jian: thi hsg ak 5/17/2016 9:14:25 PM
 • Hoàng Yến: dạ 5/17/2016 9:14:29 PM
 • Ruanyu Jian: òi 5/17/2016 9:14:39 PM
 • Hoàng Yến: tại chuyển sang KB nên bh bỏ Lý 5/17/2016 9:14:44 PM
 • Ruanyu Jian: ôn kĩ lớp 12 là dk mà 5/17/2016 9:14:54 PM
 • Hoàng Yến: biết thế hồi c2 theo sinh 5/17/2016 9:15:01 PM
 • Hoàng Yến: r r ok a 5/17/2016 9:15:06 PM
 • Ruanyu Jian: òi 5/17/2016 9:15:14 PM
 • Ruanyu Jian: big_grin 5/17/2016 9:15:18 PM
 • Ruanyu Jian: học cũng dk đấy 5/17/2016 9:15:32 PM
 • Ruanyu Jian: cố lên 5/17/2016 9:15:48 PM
 • Hoàng Yến: -_- khó ghê 5/17/2016 9:16:02 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 5/17/2016 9:16:19 PM
 • Hoàng Yến: thôi k ns nữa 5/17/2016 9:16:20 PM
 • Ruanyu Jian: òi 5/17/2016 9:16:23 PM
 • Hoàng Yến: a lm xong chưa 5/17/2016 9:16:26 PM
 • Hoàng Yến: chơi đi 5/17/2016 9:16:29 PM
 • Ruanyu Jian: xong òi 5/17/2016 9:16:32 PM
 • Ruanyu Jian: chơi j 5/17/2016 9:16:35 PM
 • Hoàng Yến: gì nhỉ 5/17/2016 9:16:57 PM
 • Ruanyu Jian: ? 5/17/2016 9:17:10 PM
 • Ruanyu Jian: MỪNG NGÀY SINH NHẬT CỦA JIN.MỪNG NGÀY SINH NHẬT CỦA JIN. MỪNG NGÀY BỐ JIN AND MẸ JIN...LÁ LÁ LA LÀ LA LÀ 5/17/2016 9:22:59 PM
 • Trafalgar D.Watel Law: tự dưng lại xôm vậy. làm lặn mất mấy câu hỏi của mk -_- 5/17/2016 9:42:25 PM
 • Diệu Diệu Linh Linh 1102: chị Linh 5/17/2016 9:51:06 PM
 • Diệu Diệu Linh Linh 1102: chờ anh Jian tí ạ 5/17/2016 9:51:10 PM
 • Trafalgar D.Watel Law: hử? 5/17/2016 10:12:47 PM
 • Trafalgar D.Watel Law: chờ gì? 5/17/2016 10:12:52 PM
 • Diệu Diệu Linh Linh 1102: chờ anh Jian chơi xong r giúp chị big_grin 5/17/2016 10:24:32 PM
 • Trafalgar D.Watel Law: chờ ổng chơi xong hả? 5/17/2016 10:35:03 PM
 • Trafalgar D.Watel Law: nghe mông lung quá 5/17/2016 10:35:09 PM
 • Trafalgar D.Watel Law: doh 5/17/2016 10:41:24 PM
 • Diệu Diệu Linh Linh 1102: big_grin laughing 5/17/2016 11:10:40 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 5/18/2016 12:16:35 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 5/19/2016 8:09:57 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 5/20/2016 5:08:23 PM
 • hờ hờ: big_grin 5/20/2016 10:51:48 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 5/21/2016 7:34:43 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 5/21/2016 4:24:10 PM
 • thaonguyenxanh02_11: các bạn ơi 5/21/2016 11:59:41 PM
 • thaonguyenxanh02_11: chào các bạn 5/21/2016 11:59:58 PM
 • thaonguyenxanh02_11: mình hoi bài chút đc k nhỉ 5/22/2016 12:00:08 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh