Những nét khái quát về quần xã sinh vật là gì?
Một quần thể không thể tự mình hoàn thành được chức năng sống, mà phải dựa vào các quần thể các loài khác để tạo ra một tổ chức cao hơn gọi là quần thể sinh vật. Như vậy, quần xã sinh vật có thể được xem như một tổ hợp của các quần thể khác loài với những mối tương quan giữa chúng, sống trong một vùng xác định (gọi là sinh cảnh), hay tổ hợp các loài mà chức năng sinh thái và tự biến động của chúng đều diễn ra trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau (Putman, $1994$). Mặt khác, quần xã sinh vật là phần sống cấu tạo thành hệ sinh thái, nên mọi hoạt động của nó đề có quan hệ chặt chẽ với môi trường vật lí mà quần xã đó tồn tại. Những mối quan hệ qua lại như vậy được thể hiện rõ trong sự cạnh tranh giữa vật ăn thịt và con mồi, giữa vật kí sinh và vật chủ, và mối quan hệ hỗ trợ qua lại lẫn nhau giữa các loài (hội sinh, cộng sinh...) và rất nhiều những quan hệ tinh tế khác nữa.
Quần xã sinh vật được tồn tại ở nhiều kích thước và nhiều mức độ của mối tương tác giữa các quần thể tạo nên nó. Người ta cho rằng, những mối tương tác giữa các quần thể của các loài trong quần xã đều là thuộc tính của quần xã. Giá trị của quần xã không phải là số cộng đơn thuần của các quần thể mà kết quả tương tác của các quần thể qua các mối quan hệ nhiều mặt để tạo ra những đặc trưng của quần xã. Ví dụ, $1000$ cây tập trung ở nơi đất dốc có những thuộc tính khác với $1000$ cây (đồng loại) phân tán trên cánh đồng.
Các quần xã sinh vật trong tự nhiên được gọi theo nhiều cách. Có thể theo địa điểm phân bố của quần xã (ví dụ: quần xã sinh vật núi đá vôi) hay theo chủng loại phát sinh (ví dụ: quần xã thực vật ven hồ), hoặc theo dạng sống (ví dụ: quần xã sinh vật nổi)...
Trong tự nhiên, ranh giới giữa các quần xã không được phân định một cách rạch ròi, mà chúng thường gối lên nhau, tạo ra những dạng chuyển tiếp hay vùng đệm giữa các quần xã chính. Ở các vùng đệm có những cá thể thuộc các loài khác nhau thường tác động vào các quần xã gọi đó là tác động rìa.

Thẻ

Lượt xem

1032

Lý thuyết liên quan

Chat chit và chém gió
 • Nguyễn Anh Tuấn: a ơi 12/8/2015 9:45:31 PM
 • Nguyễn Anh Tuấn: em thấy ở lí 12/8/2015 9:45:42 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: uk 12/8/2015 9:46:34 PM
 • Nguyễn Anh Tuấn: e thấy ở toán 12/8/2015 9:46:46 PM
 • Nguyễn Anh Tuấn: ra tác chiến với e 12/8/2015 9:46:54 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: uk 12/8/2015 9:49:40 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: chiến thuật ms 12/8/2015 9:50:16 PM
 • Nguyễn Anh Tuấn: ma nữ Ánh là 1 ma nữ vô cùng nguy hiểm với tên Nắng đề nghị các bạn tránh xa 12/8/2015 9:56:41 PM
 • Đá Nhỏ: chào mn. có ai ra ns chuyện vs e đi 12/14/2015 3:59:22 PM
 • ngan2k1.love: chào có ai k ?oh_go_on 12/15/2015 7:27:38 PM
 • eragonlol: wave 12/17/2015 8:44:43 PM
 • bualun000: có ai gỏi sinh 12 k chỉ với laughing 12/18/2015 4:59:28 PM
 • tbao: hế lô 12/18/2015 5:56:43 PM
 • ~Mèo~: có ai thi hsg sih k ạ? whew cần người trao đổi straight_face 12/19/2015 10:00:25 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: hello 12/21/2015 7:43:13 AM
 • Boss: có ma nào k 12/21/2015 9:31:28 PM
 • Boss: cho nhờ ít bài đi 12/21/2015 9:31:59 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: hey ya 12/22/2015 3:50:47 PM
 • Đá Nhỏ: mèo ơi t thi sinh 12/22/2015 3:53:13 PM
 • Đá Nhỏ: hi jin 12/22/2015 3:53:21 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: wave 12/22/2015 3:56:49 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: big_grin 12/22/2015 3:57:04 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: thì ra thư là trùm sinh 12/22/2015 3:57:15 PM
 • Đá Nhỏ: k có đâu jin 12/22/2015 3:58:59 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: big_grin 12/22/2015 3:59:19 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: ko giấu jin dc âu 12/22/2015 3:59:26 PM
 • Đá Nhỏ: có bao giờ giấu jin đâu. big_grin 12/22/2015 3:59:48 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: cái con mèo là con nào z?? 12/22/2015 3:59:58 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: big_grin 12/22/2015 4:00:01 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: chắc là bạn của trùm 12/22/2015 4:00:07 PM
 • Đá Nhỏ: thư cũng có biết đâu 12/22/2015 4:00:14 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: big_grin 12/22/2015 4:00:25 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: hổm nay jin đi kiếm thư 12/22/2015 4:00:32 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: ai ngờ bên sinh 12/22/2015 4:00:38 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: big_grin 12/22/2015 4:00:40 PM
 • Đá Nhỏ: k được lắm ha 12/22/2015 4:01:17 PM
 • Đá Nhỏ: jin k đi học hả 12/22/2015 4:02:08 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: big_grin 12/22/2015 4:02:53 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: hk 12/22/2015 4:03:00 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: ms thi ngu van xong 12/22/2015 4:03:09 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: big_grin 12/22/2015 4:03:11 PM
 • Đá Nhỏ: làm bài tốt hông! 12/22/2015 4:03:46 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: sai 2 câu 12/22/2015 4:04:30 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ:12/22/2015 4:04:31 PM
 • Đá Nhỏ: k sao. chắc là điểm vẫn cao chót luôn 12/22/2015 4:05:53 PM
 • Đá Nhỏ: thánh jin mừ 12/22/2015 4:05:59 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: broken_heart 12/22/2015 4:06:40 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: lm j có 12/22/2015 4:06:44 PM
 • Đá Nhỏ: jin buồn hả? 12/22/2015 4:06:55 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: broken_heart 12/22/2015 4:07:07 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: hum rài jin seven love 12/22/2015 4:07:15 PM
 • Đá Nhỏ: thất tình??? jin á 12/22/2015 4:08:10 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: broken_heart 12/22/2015 4:08:36 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: uk 12/22/2015 4:08:39 PM
 • Đá Nhỏ: cười cái thư xem 12/22/2015 4:08:51 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: big_grin 12/22/2015 4:08:55 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: bây h zo HTN nói jin kaido ko ai biết 12/22/2015 4:09:07 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: nói Jin bùn người ta biết 12/22/2015 4:09:14 PM
 • Đá Nhỏ: có thư biết nè 12/22/2015 4:09:41 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ:12/22/2015 4:09:49 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: bạn tốt 12/22/2015 4:09:52 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: thumbs_up 12/22/2015 4:09:56 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: mak jin có thất tình j đâu 12/22/2015 4:10:04 PM
 • Đá Nhỏ: winking 12/22/2015 4:10:07 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: tại chán nên là xì can đồ chơi 12/22/2015 4:10:21 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: big_grin 12/22/2015 4:10:25 PM
 • Đá Nhỏ: lâu k vào htn giờ vào thư k biết ai nữa luôn. 12/22/2015 4:11:16 PM
 • Đá Nhỏ: toàn mới sad 12/22/2015 4:11:30 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: big_grin 12/22/2015 4:11:47 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: để jin gt cho 12/22/2015 4:11:56 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: Jin rành lắm 12/22/2015 4:12:02 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: có vài anh dtrai lắm 12/22/2015 4:12:19 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: cần hk jin gt cho 12/22/2015 4:12:23 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: big_grin 12/22/2015 4:12:27 PM
 • Đá Nhỏ: thư đâu mê trai tongue 12/22/2015 4:12:41 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: tongue con gái pahi3 mê trai chứ 12/22/2015 4:13:07 PM
 • Đá Nhỏ: vậy jin mê gái hử 12/22/2015 4:14:02 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: big_grin 12/22/2015 4:14:10 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: đương nhiên òi 12/22/2015 4:14:15 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: ko thấy Jin chuyên gia câu G sao 12/22/2015 4:14:22 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: laughing 12/22/2015 4:14:26 PM
 • Đá Nhỏ: laughing 12/22/2015 4:15:53 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: thumbs_up 12/22/2015 4:16:25 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: qua toàn chơi thư 12/22/2015 4:16:29 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: có thg tùng bên đó í 12/22/2015 4:16:35 PM
 • Đá Nhỏ: ok 12/22/2015 4:16:37 PM
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ: wave 12/24/2015 4:03:16 PM
 • nqadtct: ai học Sinh cho mình hỏi chút được ko ?? 12/29/2015 10:20:58 PM
 • ๖ۣۜTú๖ۣۜღ™: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 12/31/2015 7:52:00 PM
 • vutrang2322001: co ai gioi sinh lop 9 ko 1/2/2016 5:08:59 PM
 • C50™: phbbbbt 1/8/2016 9:40:18 PM
 • thutun69: Ở đây có ai ôn thi đại học k ? 1/11/2016 3:09:59 PM
 • ~Mèo~: #đá ... 1/18/2016 5:30:18 PM
 • ~Mèo~: cần người trao đổi ghê gớm sigh 1/18/2016 5:31:05 PM
 • ~Mèo~: mìh bd sinh 9 ạ -_- 1/22/2016 5:22:13 PM
 • supfe0: có ai xinh gái gửi hình cko mọi người cùng chiêm ngưỡng 1/27/2016 9:00:31 PM
 • Đá Nhỏ: mèo ới tớ đây 1/28/2016 2:53:05 PM
 • Đá Nhỏ: mèo cũng thi hsg sinh 9 hả?! 1/28/2016 2:53:18 PM
 • Đá Nhỏ: mèo cho tớ link fb đi 1/31/2016 1:42:12 PM
 • Yến Linh: broken_heart 2/5/2016 11:12:18 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133