Những nét khái quát về quần xã sinh vật là gì?
Một quần thể không thể tự mình hoàn thành được chức năng sống, mà phải dựa vào các quần thể các loài khác để tạo ra một tổ chức cao hơn gọi là quần thể sinh vật. Như vậy, quần xã sinh vật có thể được xem như một tổ hợp của các quần thể khác loài với những mối tương quan giữa chúng, sống trong một vùng xác định (gọi là sinh cảnh), hay tổ hợp các loài mà chức năng sinh thái và tự biến động của chúng đều diễn ra trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau (Putman, $1994$). Mặt khác, quần xã sinh vật là phần sống cấu tạo thành hệ sinh thái, nên mọi hoạt động của nó đề có quan hệ chặt chẽ với môi trường vật lí mà quần xã đó tồn tại. Những mối quan hệ qua lại như vậy được thể hiện rõ trong sự cạnh tranh giữa vật ăn thịt và con mồi, giữa vật kí sinh và vật chủ, và mối quan hệ hỗ trợ qua lại lẫn nhau giữa các loài (hội sinh, cộng sinh...) và rất nhiều những quan hệ tinh tế khác nữa.
Quần xã sinh vật được tồn tại ở nhiều kích thước và nhiều mức độ của mối tương tác giữa các quần thể tạo nên nó. Người ta cho rằng, những mối tương tác giữa các quần thể của các loài trong quần xã đều là thuộc tính của quần xã. Giá trị của quần xã không phải là số cộng đơn thuần của các quần thể mà kết quả tương tác của các quần thể qua các mối quan hệ nhiều mặt để tạo ra những đặc trưng của quần xã. Ví dụ, $1000$ cây tập trung ở nơi đất dốc có những thuộc tính khác với $1000$ cây (đồng loại) phân tán trên cánh đồng.
Các quần xã sinh vật trong tự nhiên được gọi theo nhiều cách. Có thể theo địa điểm phân bố của quần xã (ví dụ: quần xã sinh vật núi đá vôi) hay theo chủng loại phát sinh (ví dụ: quần xã thực vật ven hồ), hoặc theo dạng sống (ví dụ: quần xã sinh vật nổi)...
Trong tự nhiên, ranh giới giữa các quần xã không được phân định một cách rạch ròi, mà chúng thường gối lên nhau, tạo ra những dạng chuyển tiếp hay vùng đệm giữa các quần xã chính. Ở các vùng đệm có những cá thể thuộc các loài khác nhau thường tác động vào các quần xã gọi đó là tác động rìa.

Thẻ

Lượt xem

1096

Lý thuyết liên quan

Chat chit và chém gió
 • dieulinhcute1102: tui dỗi angry 5/2/2016 8:17:58 PM
 • tasfuskau: big_grin 5/2/2016 8:18:41 PM
 • tasfuskau: thui mà chột 5/2/2016 8:18:45 PM
 • tasfuskau: chột xinh gái 5/2/2016 8:18:53 PM
 • tasfuskau: laughing 5/2/2016 8:18:55 PM
 • dieulinhcute1102: ad ơi 5/2/2016 8:18:58 PM
 • dieulinhcute1102: chặn spam đi crying 5/2/2016 8:19:03 PM
 • dieulinhcute1102: tui giận angry 5/2/2016 8:19:07 PM
 • tasfuskau: big_grin 5/2/2016 8:19:41 PM
 • tasfuskau: CHỘT 5/2/2016 8:20:24 PM
 • tasfuskau: QUA SINH 5/2/2016 8:26:09 PM
 • dieulinhcute1102: X9 5/2/2016 8:30:37 PM
 • dieulinhcute1102: angry 5/2/2016 8:30:38 PM
 • dieulinhcute1102: spam đi rồi hả rolling_on_the_floor 5/2/2016 8:44:20 PM
 • EKKO.LOLHUYENTHOAI: 0 phiếu 0 đáp án 2 lượt xem Cho : x, y, z là các số thực ko âm. CMR : 3( x^2 +y^2 + z^2 ) ≥ ( x+ y+ z )( căn xy + căn yz + căn xz ) + ( x- y )2 + ( y - z )2 + ( z- x )2 ≥ ( x + y + z)2 hô hô mấy mem HTn đâu rồi ra đây xử lý giùm bt này Cho : x, y, z là các số thực ko âm. CMR : 3( x^2 +y^2 + z^2 ) ≥ ( x+ y+ z )( căn xy + căn yz + căn xz ) + ( x- y )2 + ( y - z )2 + ( z- x )2 ≥ (... bất phương trình tương đương Hỏi 8 phút trước ¶VµïVµïZẻCóCóÍch$$♥♥♥♂♂♂ 293 7 0 phiếu 0 đáp án 1 lượt xem +1000Số học hay và khó Tìm tất cả các số nguyên dương x,y thỏa mãn (x+y)4(x+y)4 = 40x + 41 Số học Hỏi 16 phút trước thukiet1979 391 1 6 0 phiếu 0 đáp án 1 lượt xem +2000Bài toán thách đấu Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn a + b+c = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = a2+b2+c2a2+b2+c2 - 2ab - 6bc - 4ca Đại số Hỏi 19 phút trước thukiet1979 391 1 6 0 phiếu 1 đáp án 2 lượt xem +1000Số học hay và khó Cho các số nguyên dương a, b thỏa mãn ab + 1 là số chính phương. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên dương c sao cho ac +1 và bc +1 đều là số chính phương. Số học Hỏi 44 phút trước thukiet1979 391 1 6 0 phiếu 0 đáp án 4 lượt xem bđtilove(1) Cho a,b,ca,b,c không âm và một số thực pp thỏa mãn −22√3≤p≤2−223≤p≤2.Chứng minh rằng: a3+(p+2)abca3+(b+c)3+3pabc+b3+(p+2)abcb3+(c+a)3+3pabc+c3+(p+2)abcc3+(a+b)3+3pabc≥1 a3+(p+2)abca3+(b+c)3+3pabc+b3+(p+2)abcb3+(c+a)3+3pabc+c3+(p+2)abcc3+(a+b)3+3pabc≥1 Bất đẳng thức Hỏi 1 giờ trước WhjteShadow 6K 7 14 0 phiếu 0 đáp án 6 lượt xem BĐTilove Cho a,b,ca,b,c không âm thỏa mãn ab+bc+ac≠0ab+bc+ac≠0. Chứng minh rằng: 13a2+bc−−−−−−−√+13b2+ac−−−−−−−√+13c2+ac−−−−−−−√≥3√+2ab+bc+ac−−−−−−−−−−√ 13a2+bc+13b2+ac+13c2+ac≥3+2ab+bc+ac Bất đẳng thức Hỏi 1 giờ trước WhjteShadow 6K 7 14 0 phiếu 0 đáp án 6 lượt xem +1000Giúp với crying chi tiết dùm rút gọncos2x - sin4x - cos6x ----------------------------- cos2x + sin4x - cos6x Công thức lượng giác Hỏi 2 giờ trước jdkanon2407 1 2 0 phiếu 0 đáp án 0 lượt xem >.< Cho x,y,z≥0vàx3+y3+z3=3x,y,z≥0vàx3+y3+z3=3. Tìm GTNN của: P=x33y+1+y33z+1+z33x+1x33y+1+y33z+1+z33x+1 GTLN, GTNN Hỏi 2 giờ trước Chiuu 1K 9 0 phiếu 0 đáp án 0 lượt xem >.< Cho x,y,z≥0vàx3+y3+z3=3.x,y,z≥0vàx3+y3+z3=3. Tìm GTNN củatongue=x33y+1+y33z+1+z33x+1P=x33y+1+y33z+1+z33x+1 GTLN, GTNN Hỏi 2 giờ trước Chiuu 1K 9 3 phiếu 1 đáp án 12 lượt xem tìm n Tìm nn, biết rằng :n+S(n)=2014n+S(n)=2014 trong đó S(n)S(n) là tổng các chữ số của nn. Đại số Hỏi 2 giờ trước quocchanlqd 9K 1 2 33 1 phiếu 0 đáp án 6 lượt xem Help viết pttt của C toán đại 11 nhanh ạ mai e thi rồi Câu 1: ch
 • dieulinhcute1102: nữa đi rolling_on_the_floor 5/2/2016 8:45:34 PM
 • dieulinhcute1102: rolling_on_the_floor 5/2/2016 8:45:36 PM
 • dieulinhcute1102: rolling_on_the_floor 5/2/2016 8:45:37 PM
 • dieulinhcute1102: spam đi học r à laughing 5/2/2016 8:48:24 PM
 • tasfuskau: CHỘT 5/2/2016 8:59:58 PM
 • tasfuskau: ANH ĐÂY 5/2/2016 9:00:01 PM
 • tasfuskau: rolling_on_the_floor 5/2/2016 9:00:03 PM
 • dieulinhcute1102: Hoài ơi 5/2/2016 9:01:34 PM
 • dieulinhcute1102: qua đây happy 5/2/2016 9:01:38 PM
 • tasfuskau: CHỘT 5/2/2016 9:03:28 PM
 • tasfuskau: ANH ĐÂY 5/2/2016 9:03:31 PM
 • tasfuskau: rolling_on_the_floor 5/2/2016 9:03:33 PM
 • dieulinhcute1102: tui không nc với ông angry dỗi 5/2/2016 9:03:57 PM
 • dieulinhcute1102: Hoài ơi 5/2/2016 9:04:01 PM
 • tasfuskau: big_grin 5/2/2016 9:04:31 PM
 • tasfuskau: chột 5/2/2016 9:04:41 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: sad 5/2/2016 9:04:59 PM
 • tasfuskau: big_grin 5/2/2016 9:05:32 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: đức 5/2/2016 9:05:47 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: rút lại lệnh truy nã nha 5/2/2016 9:05:57 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: k chảm karry nữa 5/2/2016 9:06:05 PM
 • tasfuskau: vâng 5/2/2016 9:06:20 PM
 • tasfuskau: chảm jian ạ? 5/2/2016 9:06:25 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: thui 5/2/2016 9:06:33 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: k chảm ai nữa 5/2/2016 9:06:37 PM
 • tasfuskau: vâng 5/2/2016 9:06:54 PM
 • dieulinhcute1102: H, cứ xl ảnh đi winking 5/2/2016 9:07:03 PM
 • Phạm Lý: wave 5/2/2016 9:07:10 PM
 • dieulinhcute1102: mà sao ảnh giận sad 5/2/2016 9:07:10 PM
 • dieulinhcute1102: hello Lý 5/2/2016 9:07:15 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: nhưng ảnh đâu có coi tn 5/2/2016 9:07:18 PM
 • Phạm Lý: hj linh 5/2/2016 9:07:19 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: hi lý 5/2/2016 9:07:22 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: sad 5/2/2016 9:07:25 PM
 • dieulinhcute1102: vậy inb fb ảnh sad 5/2/2016 9:07:32 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: tại chiều nay t làm hơi quá 5/2/2016 9:07:40 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: biết thế k đổi mật khẩu nữa 5/2/2016 9:07:53 PM
 • Phạm Lý: s vậy? 5/2/2016 9:07:56 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: sad 5/2/2016 9:07:58 PM
 • dieulinhcute1102: vậy hả sad 5/2/2016 9:08:02 PM
 • xươngrồngtrênsamạc: sad 5/2/2016 9:08:06 PM
 • dieulinhcute1102: chờ ảnh onl rùi xl sad 5/2/2016 9:08:18 PM
 • EKKO.LOLHUYENTHOAI: VIDEO hướng dẫn sử dụng các chức năng tại đây VIDEO hướng dẫn nhập công thức HÓA tại đây Đã có bài giảng ôn thi đại học môn TOÁN, HÓA, VĂN. Mời các bạn đón xem tại [mônhọc].hoctainha.vn/thu-vien/bai-giang Câu hỏiMới nhất5 Có thưởngBình chọnHoạt độngĐáp án 0 phiếu 0 đáp án 1 lượt xem +2000GIẢI GIÚP VỚI CẦN GẤP Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít kkhis H2S.a, tính khối lượng SO2 thu đượcb, cho lượng SO2 nói trên đi qua 37,5 ml dung dịch NAOH 25% (d=1,28) thì muối... Oxi - Lưu huỳnh Hỏi 14 phút trước ngocngoc2302 58 5 2 phiếu 0 đáp án 12 lượt xem Cho 17,2g hỗn hợp rắn A gồm Fe và một oxit của Fe có tỉ lệ số mol là 2:1 vào dd H2SO4H2SO4 loãng dư thu được Vml khí. Nhưng cũng lượng chất rắn trên nhưng cho vào dd H2SO4H2SO4 đặc nóng thu được 2,24 lít khí SO2SO2 (đktc) a)Tính % khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu b) Xác định công thức oxit giúp em với ạ, gấp lắm Cho 17,2g hỗn hợp rắn A gồm Fe và một oxit của Fe có tỉ lệ số mol là 2:1 vào dd H2SO4H2SO4 loãng dư thu được Vml khí. Nhưng cũng lượng chất rắn... Hóa học vô cơ Hỏi 5 giờ trước Ngọc Hà 11 1 0 phiếu 1 đáp án 12 lượt xem Giúp em bài hóa này với ạ 1, Đốt chát hoàn toàn a gam ancol no đơn chức thu được 6,72l co2 và 7,2g h2o. tìm ctpt và a?2, đốt cháy hoàn toàn 1 ancol đơn chức thu được 3,36l... Hóa học hữu cơ Hỏi 19 giờ trước quytubot 13 2 1 phiếu 2 đáp án 18 lượt xem giup vs hòa tan hoan toan 11,90 gam gam hon hop 3 kim loai x, y, z bang h2so4 dac nóng thu 7,616 lit so2 (dktc) va 0,640 gam s va dd x. cô cạn dd x thu... Hóa học vô cơ Hỏi 22 giờ trước huyen99dbsk 17 2 1 phiếu 1 đáp án 16 lượt xem hoa 10 Chia hỗn hợp hai kim loại A B có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau.phần một tan hết trong dd HCL tạo ra 1,792 lít H2 (dktc).phần hai nung... Những tính chất biến đổi... Hỏi 23 giờ trước huyen99dbsk 17 2 0 phiếu 2 đáp án 16 lượt xem giúp với ạ Cho 0,1 H2SO4 đặc có thể điều chế được SO2 với các thể tích 1,12 (l), 2,24(l), 3,36(l) được không. Hãy giải thích và viết PT phản ứng chứng minh? Hóa học vô cơ Hỏi hôm qua lovemelikeyoudo10a2 31 2 0 phiếu 1 đáp án 20 lượt xem bài tập ancol Cho 15,2g hỗn hợp 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 3,36l H2a. Xác định CTPT của 2 ancol.b.... Hóa học hữu cơ Hỏi hôm qua hoang.ngan717 6 1 2 phiếu 4 đáp án 40 lượt xem Giúp em bài háo này với ạ. Em sắp thi rồi 1, hỗn hợp X gồm metan và anken cho 5,6 lít x qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7,28 gam và có 2,688 lít khí bay ra. CTPT của... Hóa học hữu cơ Hỏi hôm qua quytubot 13 2 0 phiếu 1 đáp án 12 lượt xem giúp tôi với mọi người ơi.... tôi gấp lắm, giải chi tiết giúp mình.... Hỗn hợp M g
 • tasfuskau: MN 5/2/2016 9:08:20 PM
 • tasfuskau: DI CƯ 5/2/2016 9:08:22 PM
 • EKKO.LOLHUYENTHOAI: VIDEO hướng dẫn sử dụng các chức năng tại đây VIDEO hướng dẫn nhập công thức HÓA tại đây Đã có bài giảng ôn thi đại học môn TOÁN, HÓA, VĂN. Mời các bạn đón xem tại [mônhọc].hoctainha.vn/thu-vien/bai-giang Câu hỏiMới nhất5 Có thưởngBình chọnHoạt độngĐáp án 0 phiếu 0 đáp án 1 lượt xem +2000GIẢI GIÚP VỚI CẦN GẤP Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít kkhis H2S.a, tính khối lượng SO2 thu đượcb, cho lượng SO2 nói trên đi qua 37,5 ml dung dịch NAOH 25% (d=1,28) thì muối... Oxi - Lưu huỳnh Hỏi 14 phút trước ngocngoc2302 58 5 2 phiếu 0 đáp án 12 lượt xem Cho 17,2g hỗn hợp rắn A gồm Fe và một oxit của Fe có tỉ lệ số mol là 2:1 vào dd H2SO4H2SO4 loãng dư thu được Vml khí. Nhưng cũng lượng chất rắn trên nhưng cho vào dd H2SO4H2SO4 đặc nóng thu được 2,24 lít khí SO2SO2 (đktc) a)Tính % khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu b) Xác định công thức oxit giúp em với ạ, gấp lắm Cho 17,2g hỗn hợp rắn A gồm Fe và một oxit của Fe có tỉ lệ số mol là 2:1 vào dd H2SO4H2SO4 loãng dư thu được Vml khí. Nhưng cũng lượng chất rắn... Hóa học vô cơ Hỏi 5 giờ trước Ngọc Hà 11 1 0 phiếu 1 đáp án 12 lượt xem Giúp em bài hóa này với ạ 1, Đốt chát hoàn toàn a gam ancol no đơn chức thu được 6,72l co2 và 7,2g h2o. tìm ctpt và a?2, đốt cháy hoàn toàn 1 ancol đơn chức thu được 3,36l... Hóa học hữu cơ Hỏi 19 giờ trước quytubot 13 2 1 phiếu 2 đáp án 18 lượt xem giup vs hòa tan hoan toan 11,90 gam gam hon hop 3 kim loai x, y, z bang h2so4 dac nóng thu 7,616 lit so2 (dktc) va 0,640 gam s va dd x. cô cạn dd x thu... Hóa học vô cơ Hỏi 22 giờ trước huyen99dbsk 17 2 1 phiếu 1 đáp án 16 lượt xem hoa 10 Chia hỗn hợp hai kim loại A B có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau.phần một tan hết trong dd HCL tạo ra 1,792 lít H2 (dktc).phần hai nung... Những tính chất biến đổi... Hỏi 23 giờ trước huyen99dbsk 17 2 0 phiếu 2 đáp án 16 lượt xem giúp với ạ Cho 0,1 H2SO4 đặc có thể điều chế được SO2 với các thể tích 1,12 (l), 2,24(l), 3,36(l) được không. Hãy giải thích và viết PT phản ứng chứng minh? Hóa học vô cơ Hỏi hôm qua lovemelikeyoudo10a2 31 2 0 phiếu 1 đáp án 20 lượt xem bài tập ancol Cho 15,2g hỗn hợp 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 3,36l H2a. Xác định CTPT của 2 ancol.b.... Hóa học hữu cơ Hỏi hôm qua hoang.ngan717 6 1 2 phiếu 4 đáp án 40 lượt xem Giúp em bài háo này với ạ. Em sắp thi rồi 1, hỗn hợp X gồm metan và anken cho 5,6 lít x qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7,28 gam và có 2,688 lít khí bay ra. CTPT của... Hóa học hữu cơ Hỏi hôm qua quytubot 13 2 0 phiếu 1 đáp án 12 lượt xem giúp tôi với mọi người ơi.... tôi gấp lắm, giải chi tiết giúp mình.... Hỗn hợp M g
 • dieulinhcute1102: spam 5/2/2016 9:08:25 PM
 • dieulinhcute1102: vô học 5/2/2016 9:08:29 PM
 • EKKO.LOLHUYENTHOAI: VIDEO hướng dẫn sử dụng các chức năng tại đây VIDEO hướng dẫn nhập công thức HÓA tại đây Đã có bài giảng ôn thi đại học môn TOÁN, HÓA, VĂN. Mời các bạn đón xem tại [mônhọc].hoctainha.vn/thu-vien/bai-giang Câu hỏiMới nhất5 Có thưởngBình chọnHoạt độngĐáp án 0 phiếu 0 đáp án 1 lượt xem +2000GIẢI GIÚP VỚI CẦN GẤP Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít kkhis H2S.a, tính khối lượng SO2 thu đượcb, cho lượng SO2 nói trên đi qua 37,5 ml dung dịch NAOH 25% (d=1,28) thì muối... Oxi - Lưu huỳnh Hỏi 14 phút trước ngocngoc2302 58 5 2 phiếu 0 đáp án 12 lượt xem Cho 17,2g hỗn hợp rắn A gồm Fe và một oxit của Fe có tỉ lệ số mol là 2:1 vào dd H2SO4H2SO4 loãng dư thu được Vml khí. Nhưng cũng lượng chất rắn trên nhưng cho vào dd H2SO4H2SO4 đặc nóng thu được 2,24 lít khí SO2SO2 (đktc) a)Tính % khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu b) Xác định công thức oxit giúp em với ạ, gấp lắm Cho 17,2g hỗn hợp rắn A gồm Fe và một oxit của Fe có tỉ lệ số mol là 2:1 vào dd H2SO4H2SO4 loãng dư thu được Vml khí. Nhưng cũng lượng chất rắn... Hóa học vô cơ Hỏi 5 giờ trước Ngọc Hà 11 1 0 phiếu 1 đáp án 12 lượt xem Giúp em bài hóa này với ạ 1, Đốt chát hoàn toàn a gam ancol no đơn chức thu được 6,72l co2 và 7,2g h2o. tìm ctpt và a?2, đốt cháy hoàn toàn 1 ancol đơn chức thu được 3,36l... Hóa học hữu cơ Hỏi 19 giờ trước quytubot 13 2 1 phiếu 2 đáp án 18 lượt xem giup vs hòa tan hoan toan 11,90 gam gam hon hop 3 kim loai x, y, z bang h2so4 dac nóng thu 7,616 lit so2 (dktc) va 0,640 gam s va dd x. cô cạn dd x thu... Hóa học vô cơ Hỏi 22 giờ trước huyen99dbsk 17 2 1 phiếu 1 đáp án 16 lượt xem hoa 10 Chia hỗn hợp hai kim loại A B có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau.phần một tan hết trong dd HCL tạo ra 1,792 lít H2 (dktc).phần hai nung... Những tính chất biến đổi... Hỏi 23 giờ trước huyen99dbsk 17 2 0 phiếu 2 đáp án 16 lượt xem giúp với ạ Cho 0,1 H2SO4 đặc có thể điều chế được SO2 với các thể tích 1,12 (l), 2,24(l), 3,36(l) được không. Hãy giải thích và viết PT phản ứng chứng minh? Hóa học vô cơ Hỏi hôm qua lovemelikeyoudo10a2 31 2 0 phiếu 1 đáp án 20 lượt xem bài tập ancol Cho 15,2g hỗn hợp 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 3,36l H2a. Xác định CTPT của 2 ancol.b.... Hóa học hữu cơ Hỏi hôm qua hoang.ngan717 6 1 2 phiếu 4 đáp án 40 lượt xem Giúp em bài háo này với ạ. Em sắp thi rồi 1, hỗn hợp X gồm metan và anken cho 5,6 lít x qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7,28 gam và có 2,688 lít khí bay ra. CTPT của... Hóa học hữu cơ Hỏi hôm qua quytubot 13 2 0 phiếu 1 đáp án 12 lượt xem giúp tôi với mọi người ơi.... tôi gấp lắm, giải chi tiết giúp mình.... Hỗn hợp M g
 • dieulinhcute1102: spam 5/2/2016 9:09:22 PM
 • dieulinhcute1102: spam 5/2/2016 9:09:24 PM
 • dieulinhcute1102: spam 5/2/2016 9:09:24 PM
 • dieulinhcute1102: spam 5/2/2016 9:09:25 PM
 • dieulinhcute1102: nín 5/2/2016 9:09:26 PM
 • dieulinhcute1102: nín 5/2/2016 9:09:28 PM
 • dieulinhcute1102: nín 5/2/2016 9:09:29 PM
 • dieulinhcute1102: rolling_on_the_floor 5/2/2016 9:09:30 PM
 • Phạm Lý: puppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAM 5/2/2016 9:09:36 PM
 • Phạm Lý: puppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAM 5/2/2016 9:09:38 PM
 • Phạm Lý: puppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAM 5/2/2016 9:09:40 PM
 • Phạm Lý: puppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAM 5/2/2016 9:09:42 PM
 • Phạm Lý: puppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAM 5/2/2016 9:09:45 PM
 • Phạm Lý: puppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAM 5/2/2016 9:09:47 PM
 • Phạm Lý: puppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAM 5/2/2016 9:09:50 PM
 • Phạm Lý: puppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAM 5/2/2016 9:09:57 PM
 • EKKO.LOLHUYENTHOAI: VIDEO hướng dẫn sử dụng các chức năng tại đây VIDEO hướng dẫn nhập công thức HÓA tại đây Đã có bài giảng ôn thi đại học môn TOÁN, HÓA, VĂN. Mời các bạn đón xem tại [mônhọc].hoctainha.vn/thu-vien/bai-giang Câu hỏiMới nhất5 Có thưởngBình chọnHoạt độngĐáp án 0 phiếu 0 đáp án 1 lượt xem +2000GIẢI GIÚP VỚI CẦN GẤP Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít kkhis H2S.a, tính khối lượng SO2 thu đượcb, cho lượng SO2 nói trên đi qua 37,5 ml dung dịch NAOH 25% (d=1,28) thì muối... Oxi - Lưu huỳnh Hỏi 14 phút trước ngocngoc2302 58 5 2 phiếu 0 đáp án 12 lượt xem Cho 17,2g hỗn hợp rắn A gồm Fe và một oxit của Fe có tỉ lệ số mol là 2:1 vào dd H2SO4H2SO4 loãng dư thu được Vml khí. Nhưng cũng lượng chất rắn trên nhưng cho vào dd H2SO4H2SO4 đặc nóng thu được 2,24 lít khí SO2SO2 (đktc) a)Tính % khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu b) Xác định công thức oxit giúp em với ạ, gấp lắm Cho 17,2g hỗn hợp rắn A gồm Fe và một oxit của Fe có tỉ lệ số mol là 2:1 vào dd H2SO4H2SO4 loãng dư thu được Vml khí. Nhưng cũng lượng chất rắn... Hóa học vô cơ Hỏi 5 giờ trước Ngọc Hà 11 1 0 phiếu 1 đáp án 12 lượt xem Giúp em bài hóa này với ạ 1, Đốt chát hoàn toàn a gam ancol no đơn chức thu được 6,72l co2 và 7,2g h2o. tìm ctpt và a?2, đốt cháy hoàn toàn 1 ancol đơn chức thu được 3,36l... Hóa học hữu cơ Hỏi 19 giờ trước quytubot 13 2 1 phiếu 2 đáp án 18 lượt xem giup vs hòa tan hoan toan 11,90 gam gam hon hop 3 kim loai x, y, z bang h2so4 dac nóng thu 7,616 lit so2 (dktc) va 0,640 gam s va dd x. cô cạn dd x thu... Hóa học vô cơ Hỏi 22 giờ trước huyen99dbsk 17 2 1 phiếu 1 đáp án 16 lượt xem hoa 10 Chia hỗn hợp hai kim loại A B có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau.phần một tan hết trong dd HCL tạo ra 1,792 lít H2 (dktc).phần hai nung... Những tính chất biến đổi... Hỏi 23 giờ trước huyen99dbsk 17 2 0 phiếu 2 đáp án 16 lượt xem giúp với ạ Cho 0,1 H2SO4 đặc có thể điều chế được SO2 với các thể tích 1,12 (l), 2,24(l), 3,36(l) được không. Hãy giải thích và viết PT phản ứng chứng minh? Hóa học vô cơ Hỏi hôm qua lovemelikeyoudo10a2 31 2 0 phiếu 1 đáp án 20 lượt xem bài tập ancol Cho 15,2g hỗn hợp 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 3,36l H2a. Xác định CTPT của 2 ancol.b.... Hóa học hữu cơ Hỏi hôm qua hoang.ngan717 6 1 2 phiếu 4 đáp án 40 lượt xem Giúp em bài háo này với ạ. Em sắp thi rồi 1, hỗn hợp X gồm metan và anken cho 5,6 lít x qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7,28 gam và có 2,688 lít khí bay ra. CTPT của... Hóa học hữu cơ Hỏi hôm qua quytubot 13 2 0 phiếu 1 đáp án 12 lượt xem giúp tôi với mọi người ơi.... tôi gấp lắm, giải chi tiết giúp mình.... Hỗn hợp M g
 • dieulinhcute1102: spam 5/2/2016 9:11:23 PM
 • dieulinhcute1102: spam 5/2/2016 9:11:24 PM
 • dieulinhcute1102: nín 5/2/2016 9:11:26 PM
 • dieulinhcute1102: nín 5/2/2016 9:11:27 PM
 • Phạm Lý: puppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAMpuppy_dog_eyes SPAM 5/2/2016 9:11:41 PM
 • EKKO.LOLHUYENTHOAI: VIDEO hướng dẫn sử dụng các chức năng tại đây VIDEO hướng dẫn nhập công thức HÓA tại đây Đã có bài giảng ôn thi đại học môn TOÁN, HÓA, VĂN. Mời các bạn đón xem tại [mônhọc].hoctainha.vn/thu-vien/bai-giang Câu hỏiMới nhất5 Có thưởngBình chọnHoạt độngĐáp án 0 phiếu 0 đáp án 1 lượt xem +2000GIẢI GIÚP VỚI CẦN GẤP Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít kkhis H2S.a, tính khối lượng SO2 thu đượcb, cho lượng SO2 nói trên đi qua 37,5 ml dung dịch NAOH 25% (d=1,28) thì muối... Oxi - Lưu huỳnh Hỏi 14 phút trước ngocngoc2302 58 5 2 phiếu 0 đáp án 12 lượt xem Cho 17,2g hỗn hợp rắn A gồm Fe và một oxit của Fe có tỉ lệ số mol là 2:1 vào dd H2SO4H2SO4 loãng dư thu được Vml khí. Nhưng cũng lượng chất rắn trên nhưng cho vào dd H2SO4H2SO4 đặc nóng thu được 2,24 lít khí SO2SO2 (đktc) a)Tính % khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu b) Xác định công thức oxit giúp em với ạ, gấp lắm Cho 17,2g hỗn hợp rắn A gồm Fe và một oxit của Fe có tỉ lệ số mol là 2:1 vào dd H2SO4H2SO4 loãng dư thu được Vml khí. Nhưng cũng lượng chất rắn... Hóa học vô cơ Hỏi 5 giờ trước Ngọc Hà 11 1 0 phiếu 1 đáp án 12 lượt xem Giúp em bài hóa này với ạ 1, Đốt chát hoàn toàn a gam ancol no đơn chức thu được 6,72l co2 và 7,2g h2o. tìm ctpt và a?2, đốt cháy hoàn toàn 1 ancol đơn chức thu được 3,36l... Hóa học hữu cơ Hỏi 19 giờ trước quytubot 13 2 1 phiếu 2 đáp án 18 lượt xem giup vs hòa tan hoan toan 11,90 gam gam hon hop 3 kim loai x, y, z bang h2so4 dac nóng thu 7,616 lit so2 (dktc) va 0,640 gam s va dd x. cô cạn dd x thu... Hóa học vô cơ Hỏi 22 giờ trước huyen99dbsk 17 2 1 phiếu 1 đáp án 16 lượt xem hoa 10 Chia hỗn hợp hai kim loại A B có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau.phần một tan hết trong dd HCL tạo ra 1,792 lít H2 (dktc).phần hai nung... Những tính chất biến đổi... Hỏi 23 giờ trước huyen99dbsk 17 2 0 phiếu 2 đáp án 16 lượt xem giúp với ạ Cho 0,1 H2SO4 đặc có thể điều chế được SO2 với các thể tích 1,12 (l), 2,24(l), 3,36(l) được không. Hãy giải thích và viết PT phản ứng chứng minh? Hóa học vô cơ Hỏi hôm qua lovemelikeyoudo10a2 31 2 0 phiếu 1 đáp án 20 lượt xem bài tập ancol Cho 15,2g hỗn hợp 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 3,36l H2a. Xác định CTPT của 2 ancol.b.... Hóa học hữu cơ Hỏi hôm qua hoang.ngan717 6 1 2 phiếu 4 đáp án 40 lượt xem Giúp em bài háo này với ạ. Em sắp thi rồi 1, hỗn hợp X gồm metan và anken cho 5,6 lít x qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7,28 gam và có 2,688 lít khí bay ra. CTPT của... Hóa học hữu cơ Hỏi hôm qua quytubot 13 2 0 phiếu 1 đáp án 12 lượt xem giúp tôi với mọi người ơi.... tôi gấp lắm, giải chi tiết giúp mình.... Hỗn hợp M g
 • dieulinhcute1102: vô học 5/2/2016 9:13:28 PM
 • dieulinhcute1102: còn không rolling_on_the_floor 5/2/2016 9:17:37 PM
 • dieulinhcute1102: H ơi, qua đây 5/2/2016 9:19:00 PM
 • dieulinhcute1102: H ơi 5/2/2016 9:22:54 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: big_grin 5/3/2016 7:46:20 PM
 • dieulinhcute1102: hello everybody winking 5/3/2016 8:34:56 PM
 • dieulinhcute1102: bên này bình yên quá winking 5/3/2016 8:35:04 PM
 • mèo: hello m.n 5/3/2016 10:03:12 PM
 • ¾¿Æ½≡?!: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh-Minion-Cover/IWBZUDBB.html 5/4/2016 4:42:52 PM
 • ¾¿Æ½≡?!: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh-Minion-Cover/IWBZUDBB.html 5/4/2016 4:42:59 PM
 • .: THÔNG BÁO: TRÊN NÀY AI MUỐN SPAM. LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI ANH. ANH SPAM GIÚP 5/4/2016 4:57:38 PM
 • .: VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ NỘI DUNG SPAM K PHẢN CẢM 5/4/2016 4:57:47 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: rolling_on_the_floor 5/4/2016 10:48:08 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh