0
phiếu
4đáp án
2K lượt xem

chọn đáp án đúng

trong các số sau số nào có giá trị bằng số 20,19 A. 20,019 B. 20,190 C. 20,109 D. 20,901
0
phiếu
0đáp án
569 lượt xem

Tìm phân số sau đây, với vòng lặp tuần hoàn đã cho trước:

1) Tìm phân số có phần biểu diễn thâp phân như sau: $1.1122334455667788900112233445566778900...$ với phần lặp là cụm số $112233445566778900$2)...
0
phiếu
1đáp án
918 lượt xem

Toán cần hỏi UvU

Cho phân số B\frac{n}{n-4} ( với n \in Z ).Tìm số nguyên n để B là 1 phân số
0
phiếu
3đáp án
1K lượt xem

nhanh nha 26 /8 mình cần rùi

viết phân số thành hiệu của 2 phân số có cùng tử số bằng 1 và mẫu số khác nhau a) $\frac{1}{10 \times 11}$b) $\frac{1}{a \times (a+1)}$ [với...
0
phiếu
0đáp án
513 lượt xem

giúp tôi giải với nha

hãy viết thêm dấu ngoặc đơn vào biểu thức 4*15 +12:4+5A số tự nhiên nhỏ nhất B số tự nhiên lớn nhất ...
0
phiếu
0đáp án
582 lượt xem

giải

Cho dãy số 1;2;4;7.Số hạng thứ 46 của dãy số là số nào?
0
phiếu
0đáp án
592 lượt xem

Phân số

CMR: không tồn tại x, y, z ϵ Q phân biệt thỏa mãn:1(x−y)2" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline-block;...
0
phiếu
0đáp án
542 lượt xem

Phân số

Cho biểu thức: P=$\frac{1}{3+2a+b+ab}$+$\frac{1}{3+2b+c+bc}$+$\frac{1}{3+2c+a+ca}$với a, b, c là các số thực làm cho P xác định và thỏa mãn điều...
0
phiếu
0đáp án
562 lượt xem

phân số

Cho a, b, c>0. CMR:($a^4$/$b^3$)+($b^4$/$c^3$)+($c^4$/$a^3$)>($a^3$/$b^2$)+($b^3$/$c^2$)+($c^3$/$a^2$)
0
phiếu
0đáp án
629 lượt xem

Giúp tôi bài này với!Cần gấp

Xét tổng gồm n+1 số hạng: Sn=$\frac{2}{101+1}+\frac{2^{2}}{101^{2}+1}+.....+\frac{2^{n}}{101^{n}+1}$.So sánh Sn với 0,02(Với n là một số tự nhiên)
0
phiếu
0đáp án
581 lượt xem

nhanh lên với ạ

so sánh a,A=172013+2/172012+2 và B=172012+1/172011+1b,203.204-1/203.204 và 204.205-1/204.205c,C=1930+5/1931+5 và D=1931+5/1932+5
3
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

So sánh bằng phân số trung gian

so sánh phân số $\frac{141}{893}$ và phân số $\frac{159}{901}$ bằng cách so sánh phân số trung gian
0
phiếu
1đáp án
934 lượt xem

Giúp mình với nhé!

Tìm tất cả các số có hai chữ số $\overline{ab}$ với a khác b thỏa mãn $\frac{ab}{\left| {a-b} \right|}$ là một số nguyên tố.
4
phiếu
1đáp án
980 lượt xem

Giúp gấp với tối nay mình cần rồi

Cho các phân số $\frac{ab}{a+2b} = \frac{2}{5} , \frac{bc}{b+2c} = \frac{3}{4} , \frac{ca}{c+2a} = \frac{3}{5} $. Tính: phân số:$T = \frac{abc}{ab+bc+ca}$
0
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Phân số

Cho số A = n^2 n 1. Có tồn tại hay không số tự nhiên n để số A chia hết cho 2010
1
phiếu
1đáp án
841 lượt xem

ôn tập toán 6

hai thửa ruộng thu hoạc được 990kg thóc biết 2/3 số thóc thu hoạch ở thửa 1 bằng 4/5 số thóc ở thủa 2 tính số thóc ở mõi thửa.
1
phiếu
1đáp án
865 lượt xem

toan ti

khoảng cách giữa hai thành phố là 85km khoảng cách đó trên bản đồ dài 17cm hỏi nếu giữa A và B cách 12cm (trên bản đồ)thì khoảng cách thực tế là bao nhiêu
6
phiếu
1đáp án
1K lượt xem
5
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

giải chi tiết và dễ hiểu giùm em với ạ !

Tìm các số $x, y, z$ biết :$a) x:y:z=3:5:(-2)$ và $5x-y+3z=-16$$b) 2x=3y, 5y=7z$ và $3x-7y+5z=30$$c) x:y:z=4:5:6$ và $x^{2}-2y^{2}+z^{2}=18$
2
phiếu
1đáp án
904 lượt xem

giúp em với, giải chi tiết giùm em với ạ !

Tìm $2$ số $x, y$ biết :$a) \frac{x}{2}=\frac{y}{4}$ và $x^{2}y^{2}=4$$b) 4x=7y$ và $x^{2}+y^{2}=260$
6
phiếu
1đáp án
856 lượt xem

giải chi tiết giúp em với !!!

Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập các tỉ lệ thức :$28:14 ; 2\tfrac{1}{2}:2 ; 8:4 ; \frac{1}{2}:\frac{2}{3} ; 3:10 ; 2,1:7 ; 3:0,3$.
10
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

tìm $x, y, z$

Tìm $x, y, z$, biết :\(\frac{x}{15}=\frac{y}{20}=\frac{z}{28}\) và $x+y-z = 7$
6
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

giúp em, nhanh nhé !

Tìm $x, y, z$, biết : \(\frac{12x-15y}{7}=\frac{20z-12x}{9}=\frac{15y-20z}{11}\) và \(x+y+z=48\)
7
phiếu
3đáp án
1K lượt xem

giúp em

Tính : \(S=\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^{100}}\)
7
phiếu
2đáp án
901 lượt xem

hôm nay mới đi nhận lớp, mong mọi người giúp

Chứng minh :Từ $\frac{a}{b}=\frac{c}{d} : \frac{2a+3b}{3a-4b}=\frac{2c+3d}{3a-4d}$
8
phiếu
4đáp án
1K lượt xem

giúp em 2 bài tìm x

1/ Tìm $x$, biết :a) $(x^{4})^{2}=\frac{x^{12}}{x^{5}} (x \neq 0)$b) $x^{10}=25x^{8}$2/ Tìm $x$, biết :a) $(2x+3)^{2}=\frac{9}{121}$b) $(3x-1)^{3}=-\frac{8}{27}$
11
phiếu
3đáp án
1K lượt xem

tính M

Tính $M=\frac{8^{20}+4^{20}}{4^{25}+64^{5}}$.
7
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

mọi người giúp em

Tìm số nguyên $a, b$, biết :$\frac{a}{5}+1=\frac{1}{b-1}$
9
phiếu
3đáp án
1K lượt xem

giúp em với !!!!!!!

Tìm số tự nhiên $n$, biết :a) $\frac{16}{2^{n}}=2$b) $\frac{(-3)^{n}}{81}=-27$c) $8^{n}:2^{n}=4$
5
phiếu
2đáp án
668 lượt xem

giúp em với

Tính :a) $\left ( 1+\frac{2}{3}-\frac{1}{4} \right ).\left ( \frac{4}{5}-\frac{3}{4} \right )^{2}$b) $2:\left ( \frac{1}{2}-\frac{2}{3} \right )^{3}$
4
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

One

Bài 2: a) CM: ( a + b)2 = ( a - b)2 + 4abb) Tính: ( a - b)11 biết a + b = 9; ab = 20 và a<b
6
phiếu
4đáp án
1K lượt xem

làm nhanh giúp em với mọi người, (giải chi tiết giúp)

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ :a) $25.5^{3}.\frac{1}{625}.5^{2}$b) $4.32:\left ( 2^{3}.\frac{1}{16} \right )$c)...
7
phiếu
4đáp án
1K lượt xem

mọi người giúp em với, lẹ lẹ và chi tiết nha

Tính :a) $27^{3}:3^{2}$b) $\left ( \frac{3}{5} \right )^{15}:\left ( \frac{9}{25} \right )^{5}$c)...
18
phiếu
5đáp án
2K lượt xem

giúp em với, nhớ giải thật chi tiết

So sánh :a) $10^{20}$ và $9^{10}$b) $(-5)^{30}$ và $(-3)^{50}$c) $64^{8}$ và $16^{12}$d) $\left ( \frac{1}{16} \right )^{10}$ và $\left ( \frac{1}{2} \right )^{50}$
10
phiếu
4đáp án
1K lượt xem

giúp em với, giải chi tiết nha

Tìm $x$, biết rằng :a) $x:\left ( -\frac{1}{3} \right )^{3}=-\frac{1}{3}$b)...
0
phiếu
0đáp án
356 lượt xem

giải giùm

Tính hợp lí : $(112/13.20+112/20.27+...+112/62.69): (-5/9.13-7/9.25-13/19.25-31/19.69)$
10
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

giúp em với mọi người !!!

Tìm $x$, biết :$\frac{x+4}{2000}+\frac{x+3}{2001}=\frac{x+2}{2002}+\frac{x+1}{2003}$
7
phiếu
1đáp án
591 lượt xem

Giúp em với, giải chi tiết giúp em

Tính :$\left ( \frac{1}{2}-1 \right ).\left ( \frac{1}{3}-1 \right ).....\left ( \frac{1}{2008}-1 \right ).\left ( \frac{1}{2009}-1 \right )$
9
phiếu
2đáp án
840 lượt xem

ông bố có bao nhiêu người con ?

Một ông bố trước khi mất để lại di chúc chia tài sản cho các con theo thứ tự như sau :- Người con thứ nhất lấy $1000$ đô la, rồi sau đó thêm...
9
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

tìm $x \in Z$ :

Tìm $x \in Z$, biết : $-4\tfrac{1}{3}.\left ( \frac{1}{2}-\frac{1}{6} \right ) \leq x \leq -\frac{2}{3}.\left ( \frac{1}{3}-\frac{1}{2}-\frac{3}{4} \right )$
12
phiếu
4đáp án
2K lượt xem

đố vui

Hai bạn An và Bình chơi trò chơi bốc bi. Hai người bốc luôn phiên, mỗi lần bốc tối thiểu $1$ viên và tối đa không vượt quá một nửa số bi còn...
9
phiếu
1đáp án
604 lượt xem

lâu nay mới đăng bài, mọi người giúp em với

Tìm tập hợp các số nguyên $x$, biết rằng :$4\tfrac{5}{9} : 2\tfrac{5}{18} - 7 < x < \left ( 3\tfrac{1}{5} : 3,2 +4,5 . 1\tfrac{31}{45} \right ) : \left ( -21\tfrac{1}{2} \right )$
10
phiếu
4đáp án
1K lượt xem

giúp em với, nhanh nhé

Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau...
10
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

giúp em với, nhanh nhá

Dựa vào tính chất "Nếu $x<y$ và $y<z$ thì $x<z$, hãy so sánh :$a) \frac{4}{5}$ và $1,1$$b) -500$ và $0,001$$c) \frac{13}{38}$ và $\frac{-12}{-37}$
10
phiếu
1đáp án
930 lượt xem

giúp em với

1) Tính nhanh :$\frac{1}{4} . 13\tfrac{9}{11} - 0,25 : \frac{68}{11}$2) Áp dụng tính chất các phép tính để tính nhanh :$a) (-2,5 . 0,38 . 0,4) - [0,125 . 3,15 . (-8)]$$b) [(-20,83) . 0,2 + (-9,17) . 0,2] : [2,47 . 0,5 - (-3,53) . 0,5]$
9
phiếu
1đáp án
881 lượt xem

rút gọn

Rút gọn :$A=\frac{x\left| {x-2} \right|}{x^{2}+8x-20}$
10
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

giúp em với

Tính :a) $\left ( \frac{-2}{3}+\frac{3}{7} \right ):\frac{4}{5}+\left ( \frac{-1}{3} + \frac{4}{7} \right ) : \frac{4}{5}$.b) $\frac{5}{9} : \left ( \frac{1}{11} - \frac{5}{22} \right ) + \frac{5}{9} : \left ( \frac{1}{15} - \frac{2}{3} \right )$.
7
phiếu
3đáp án
1K lượt xem

giúp em với, làm lẹ nha

Cho biểu thức :...
9
phiếu
1đáp án
769 lượt xem

giúp em với, nhanh nhé !

Giả sử $x=\frac{a}{m}, y=\frac{b}{m} (a, b, m \in Z, m > 0)$ và $x < y$. Hãy chứng tỏ rằng nếu chọn $z = \frac{a+b}{2m}$ thì ta có...
5
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

bài tập hè (bài 6)

Bài 6 : Cho phân số $A=\frac{n+1}{n-2}$ ($n \in Z, n \neq 2$).a) Tìm $n$ để $A$ có giá trị nguyên.b) Tìm $n$ để $A$ có giá trị lớn nhất.

12345Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:01 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:03 AM
 • wolf linhvân: 222 9/17/2017 7:22:51 AM
 • dominhdai2k2: u 9/21/2017 7:31:33 AM
 • arima sama: helllo m 10/8/2017 6:49:28 AM
 • ๖ۣۜGemღ: Mọi người có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì gửi tại đây nhé https://goo.gl/dCdkAc 12/6/2017 8:53:25 PM
 • anhkind: hi mọi người mk là thành viên mới nè 12/28/2017 10:46:02 AM
 • anhkind: party 12/28/2017 10:46:28 AM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:24 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: .. 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:34 PM
 • ๖ۣۜBossღ: c 3/2/2018 9:20:18 PM
 • nguoidensau2k2: hello 4/21/2018 7:46:14 PM
 • ☼SunShine❤️: Vẫn vậy <3 7/31/2018 8:38:39 AM
 • ☼SunShine❤️: Bên này text chữ vẫn đẹp nhất <3 7/31/2018 8:38:52 AM
 • ☼SunShine❤️: @@ lại càng đẹp <3 7/31/2018 8:38:59 AM
 • ☼SunShine❤️: Hạnh phúc thế sad mấy câu hỏi vớ vẩn hồi trẩu vẫn hơn 1k xem 7/31/2018 8:41:00 AM
 • tuyencr123: vdfvvd 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: bb 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:07 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:38 PM
 • Tríp Bô Hắc: cho hỏi lúc đăng câu hỏi em có thấy dòng cuối là tabs vậy ghi gì vào tabs vậy ạ 7/15/2019 7:36:37 PM
 • khanhhuyen2492006: hi 3/19/2020 7:33:03 PM
 • ngoduchien36: hdbnwsbdniqwjagvb 11/17/2020 2:36:40 PM
 • tongthiminhhangbg: hello 6/13/2021 2:22:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • Confusion
 • Hàn Thiên Dii
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • tuanmotrach
 • bac1024578
 • truonglinhyentrung
 • Lê Giang
 • Levanbin147896325
 • anhquynhthivu
 • thuphuong30012003