0
phiếu
0đáp án
880 lượt xem
2
phiếu
0đáp án
562 lượt xem

Giải hệ phương trình bằng ma trận

$\left\{\begin{matrix} x_1-4x_2+2x_3-4x_5-2x_6=-2 &\\ -x_4-2x_5-3x_6=-2 &\\ x_1-4x_2-8x_5+6x_6=2 & \end{matrix}\right.$
2
phiếu
0đáp án
667 lượt xem

Giải hệ phương trình bằng ma trận

$\left\{\begin{matrix} x_1+0x_2+9x_3+12x_4=13 &\\ -x_1+x_2+2x_3+3x_4=4 &\\ 3x_1-2x_2+5x_3+6x_4=5 &\\ -2x_1+2x_2+4x_3+6x_4=8 & \end{matrix}\right.$
0
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

Toán

Nhờ anh chị em giúp đỡ với, cảm ơn nhiềuGiải Hệ Phương trình(2x+3)x-y=0(4x+3)^2(y+1)=810
3
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

Giải hệ phương trình lớp 9 ~ giúp mình với

\left.\begin{matrix}x^2-3xy+2y^2=0 \\x^2+y^2= 0 \end{matrix}\right\}
4
phiếu
0đáp án
775 lượt xem

hệ

$16\sqrt{3y+4}=85-2x$$16(x^3-y)+6x(3-4x)=6\sqrt[3]{y+1}+21$
5
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

hệ :v

Giải hệ:$\begin{cases}x^2+xy-2y^2+3y-1=\sqrt{y-1}-\sqrt{x} \\ 3(\sqrt{6-y}+\sqrt{2x+3y-7})=2x+7 \end{cases}$
5
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

hệ phương trình

$\begin{cases}\sqrt{3x-6y+5}+2\sqrt{6y-3x-1}=\frac{6}{\sqrt{x-2y+3}}\\ x^{3}-2y+\sqrt{4y^{2}-x}+\sqrt{x^{2}+2y+3}-\left ( x^{2}+2 \right )\left ( 1-2y-x^{2}\right ) =2\end{cases}$Xem...
1
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

giup mk vs

$\begin{cases}x^3+x+log2(\frac{x}{y})=8y^3+2y+1 \\ \sqrt{x-1}-\sqrt{y-1}-1=0 \end{cases}$
0
phiếu
0đáp án
599 lượt xem

mọi người giúp mk với

cho tứ diện SABCD có SA= a , SA vuông góc với mặt phẳng ABCD , có ABCD là hình thang vuông tại A và B , AB=BC=a, AD=2a . chứng minh mặt phẳng SAC...
2
phiếu
0đáp án
683 lượt xem

HPT

$\begin{cases}(x+2)^2+4(y-1)^2=4xy+13\\ \sqrt{\frac{x^2-xy-2y^{a2}}{x-y}}=\frac{2}{\sqrt{x^{2}-y^{2}}}\end{cases}$
3
phiếu
3đáp án
2K lượt xem

Giải hệ phương trình..>!!!

1 \begin{cases}x^3+y^3=1 \\ x^2y + 2xy^2 +y^3=2 \end{cases}2 \begin{cases}(4x^2+1)x + (y-3)\sqrt{5-2y}=0 \\...
2
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Giúp mình giải hệ phương trình... cần gấp ạ..>!!!

1 \begin{cases}\sqrt{x+y}+\sqrt{x-y}=2\sqrt{y} \\ \sqrt{x}+\sqrt{5y}= 0\end{cases}2 \begin{cases}x-2y-\sqrt{xy}= 0\\ \sqrt{x-1}-\sqrt{2y-1}=1 \end{cases}
14
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Giai hpt nhé mọi người!!!

$$\begin{cases}x+y+z=1 \\ x^{2}+y^{2}+x^{2}=1 \end{cases}$$ và $$x^{3}+y^{3}+x^{3}=1$$

1234Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:01 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:03 AM
 • wolf linhvân: 222 9/17/2017 7:22:51 AM
 • dominhdai2k2: u 9/21/2017 7:31:33 AM
 • arima sama: helllo m 10/8/2017 6:49:28 AM
 • ๖ۣۜGemღ: Mọi người có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì gửi tại đây nhé https://goo.gl/dCdkAc 12/6/2017 8:53:25 PM
 • anhkind: hi mọi người mk là thành viên mới nè 12/28/2017 10:46:02 AM
 • anhkind: party 12/28/2017 10:46:28 AM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:24 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: .. 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:34 PM
 • ๖ۣۜBossღ: c 3/2/2018 9:20:18 PM
 • nguoidensau2k2: hello 4/21/2018 7:46:14 PM
 • ☼SunShine❤️: Vẫn vậy <3 7/31/2018 8:38:39 AM
 • ☼SunShine❤️: Bên này text chữ vẫn đẹp nhất <3 7/31/2018 8:38:52 AM
 • ☼SunShine❤️: @@ lại càng đẹp <3 7/31/2018 8:38:59 AM
 • ☼SunShine❤️: Hạnh phúc thế sad mấy câu hỏi vớ vẩn hồi trẩu vẫn hơn 1k xem 7/31/2018 8:41:00 AM
 • tuyencr123: vdfvvd 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: bb 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:07 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:38 PM
 • Tríp Bô Hắc: cho hỏi lúc đăng câu hỏi em có thấy dòng cuối là tabs vậy ghi gì vào tabs vậy ạ 7/15/2019 7:36:37 PM
 • khanhhuyen2492006: hi 3/19/2020 7:33:03 PM
 • ngoduchien36: hdbnwsbdniqwjagvb 11/17/2020 2:36:40 PM
 • tongthiminhhangbg: hello 6/13/2021 2:22:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • Confusion
 • Hàn Thiên Dii
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • tuanmotrach
 • bac1024578
 • truonglinhyentrung
 • Lê Giang
 • Levanbin147896325
 • anhquynhthivu
 • thuphuong30012003