3
phiếu
1đáp án
756 lượt xem

hàm số hay

Tìm m để $(C) : y=x^{3}-3mx+2$ có đường thẳng D đi qua hai điểm cực trị của (C) sao cho đường thẳng D cắt $(Cm): (x-1)^{2} +(y-1)^{2}=1$...
3
phiếu
0đáp án
452 lượt xem

hàm số hay

Tìm m để $(C): y=x^{3}-3x^{2}+mx +1$ có cực trị sao cho khoảng cách từ $I(\frac{1}{2};\frac{11}{4})$ đến đường thẳng đi qua cực trị...
4
phiếu
0đáp án
589 lượt xem

coi đi nè

Cho hàm số $y=-x^{3}+3x^{2}-4$ (1) Giả sử A, B, C là ba điểm thẳng hàng thuộc đồ thị hàm số (1), tiếp tuyến với (1) tại A, B, C...
6
phiếu
0đáp án
619 lượt xem

coi đã nào

Cho hàm số $y=x^{3}-6x^{2}+9x-4$ (1) Xác định k sao cho tồn tại hai tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1) có cùng hệ số góc k.Gọi...
5
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

chiều mai kt ạ ... giúp toán 9

câu 3 a, (x+1)(x+3)((x+5)(x+7)=-15)=3b, căn (x+3) + căn(6-x) - căn(x+3)(6-x) =3c, X^3 -5X^2 + 1997X -14077=0
5
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

ny ơi !!!!!!!! Anh đâu rồi

Biết $a,b,c$ là $3$ cạnh $1$ tam giác. Chứng minh:$\left|\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}-\frac{a}{c}-\frac{c}{b}-\frac{b}{a}\right|<1.$
2
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

giúp me vs ạ toán 8,9

Cho hình vuông ABCD cạnh a và điểm N trên cạnh AB. Gọi e là giao điểm của CN và DA . Kẻ tia Cx vuông góc với Ce cắt AB tại F, M là trung điểm của...
0
phiếu
1đáp án
875 lượt xem
1
phiếu
2đáp án
2K lượt xem

Toán 8

Các bạn gúp với cảm ơn nhiu Tìm n để $5^n – 2^n$ chia hết cho 63
6
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

Khá dễ

Tìm tất cả các số hữu tỉ a và b sao cho $x=2+\sqrt{5}$ là nghiệm của phương trình $x^{3}+ax^{2}+bx+1=0$
0
phiếu
0đáp án
510 lượt xem

pt bậc 3$$

1. Cho pt: $2x^3-3x^2+mx-m+1=0$Tìm m để pt có 3 n$_o$ $x_1,x_2,x_3$ thỏa mãn$ x_1^2+x_2^2+x_3^2>9$2.Cho pt: $x^3-3(m+1).x^2+2.(m^2+4m+1)x$Tìm m...
1
phiếu
1đáp án
1K lượt xem

bậc 3 $$

Cho pt: $\frac{x^3}{3}-mx^2-x+m+\frac{2}{3}=0$ (1)a) tìm m để pt có 3 no phân biệt $x_1,x_2,x_3$ thỏa mãn $x_1^2+x_2^2+x_3^2>15$b) tìm m để pt...
1
phiếu
2đáp án
1K lượt xem

pt bậc 3$$

Cho pt: $x^3-2x^2+(1-m)x+m=0$ (1)Tìm m để: a) (1) có 3 nghiệm phân biệt $x_1,x_2,x_3$ thỏa mãn $x_1^2+x_2^2+x_3^2<4$ b) (1) có 2 nghiệm phân...
1
phiếu
0đáp án
526 lượt xem

câu 1b

Cho hàm số: $y=x^4 -2mx^2 +m-1 (C)$. Tìm m để đths (C) có 3 cực trị tạo thành tam giác sao cho truc ox chia tam giác này làm 2 phần có diện tích...

123Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:01 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:03 AM
 • wolf linhvân: 222 9/17/2017 7:22:51 AM
 • dominhdai2k2: u 9/21/2017 7:31:33 AM
 • arima sama: helllo m 10/8/2017 6:49:28 AM
 • ๖ۣۜGemღ: Mọi người có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì gửi tại đây nhé https://goo.gl/dCdkAc 12/6/2017 8:53:25 PM
 • anhkind: hi mọi người mk là thành viên mới nè 12/28/2017 10:46:02 AM
 • anhkind: party 12/28/2017 10:46:28 AM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:24 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: .. 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:34 PM
 • ๖ۣۜBossღ: c 3/2/2018 9:20:18 PM
 • nguoidensau2k2: hello 4/21/2018 7:46:14 PM
 • ☼SunShine❤️: Vẫn vậy <3 7/31/2018 8:38:39 AM
 • ☼SunShine❤️: Bên này text chữ vẫn đẹp nhất <3 7/31/2018 8:38:52 AM
 • ☼SunShine❤️: @@ lại càng đẹp <3 7/31/2018 8:38:59 AM
 • ☼SunShine❤️: Hạnh phúc thế sad mấy câu hỏi vớ vẩn hồi trẩu vẫn hơn 1k xem 7/31/2018 8:41:00 AM
 • tuyencr123: vdfvvd 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: bb 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:07 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:38 PM
 • Tríp Bô Hắc: cho hỏi lúc đăng câu hỏi em có thấy dòng cuối là tabs vậy ghi gì vào tabs vậy ạ 7/15/2019 7:36:37 PM
 • khanhhuyen2492006: hi 3/19/2020 7:33:03 PM
 • ngoduchien36: hdbnwsbdniqwjagvb 11/17/2020 2:36:40 PM
 • tongthiminhhangbg: hello 6/13/2021 2:22:13 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • Confusion
 • Hàn Thiên Dii
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • tuanmotrach
 • bac1024578
 • truonglinhyentrung
 • Lê Giang
 • Levanbin147896325
 • anhquynhthivu
 • thuphuong30012003