0
phiếu
4đáp án
785 lượt xem

sinh 10

Một gen cấu trúc của vi khuẩn có 120 chu kì xoắn và 2800 LKH.Mạch gốc gen có 600 nu loại A và 300 nu loại G.Hãy xđ: a.Số nu từng loại của gen và...
1
phiếu
3đáp án
818 lượt xem

bài tập về gen

Một gen có khối lượng 684000 đvC và có nu loại A chiếm 20% tổng số nu của gen,gen bị đột biến mất 1 đoạn,đoạn mất có chứa nu loại G và có LKH...
0
phiếu
2đáp án
461 lượt xem

sinh học.

Một gen cấu trúc có 300 cặp nu,gen này đã bị đột biến bằng cách thay thế 1 cặp nu ở vị trí 210 tính từ đầu của gen.Mã sao có mang đột biến này...
0
phiếu
2đáp án
548 lượt xem

help

Ở người,tính trạng nhóm máu chi phối bởi 3 alen;IA;IB;IO tính trạng thuận phải (P),mắt nâu (N) trội so vs mắt đen (n) các gen này nằm trên các...
0
phiếu
2đáp án
490 lượt xem

câu nữa nè

Bệnh máu khó đông do gen đột biến lặn nằm trên NST X ko có gen tương ứng trên NST Y gây ra,1 ng` mắc bệnh máu khó đông có em trai đồng sinh ko...
0
phiếu
1đáp án
356 lượt xem

Tiếp nha

Ở người,bệnh mù màu do gen đột biến lặn m trên NST gây ra.Gen M quy định mắt bình thường,bệnh bạc tạc do gen b trên NST thường gây ra,gen B ko...
0
phiếu
1đáp án
369 lượt xem

cho hỏi với mn

Ở người, A_mắt nâu ; a_mắt đen.B_tóc quăn , b_tóc thẳng , nhóm máu A do KG IAIA ; IAIO quy định.Nhóm máu B do KG IBIB;IBIO quy định.Nhóm máu O...
1
phiếu
1đáp án
406 lượt xem

hỏi?

Nguoi con mat xanh duoc sinh ra tu cac cap bo me nhu the nao? Biet mat xanh la tinh trang lan so voi mat den?
0
phiếu
2đáp án
450 lượt xem

Bệnh mù màu

Bệnh mù màu ở người do gen lặn nằm trên NST X quy định, không có alen tương ứng trên Y. Alen trội tương ứng quy định người bình thường. Một quần...
1
phiếu
1đáp án
349 lượt xem

Giúp miình ới các bạn

Tế bào sinh dục gà có 2n=78. tế bào này nguyên phân 5 đợt liên tiếp và giảm phân tạo ra các giao tử. hãy tính số lượng NST đơn mới môi trường...
1
phiếu
1đáp án
12K lượt xem

Công thức tính số liên kết photphodieste của ADN?

Công thức tính số liên kết photphodieste của ADN?
0
phiếu
2đáp án
487 lượt xem

sinh 10

Hai gen I và II đều có chiều dài và tỉ lệ từng loại nu giống nhau; khi nhân đôi đã lấy từ môi trương nội bào 24000 nu, trong đó có 4800 nu A a)...
1
phiếu
1đáp án
309 lượt xem

heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep!!!

Te bao luong boi cua ruoi giam (2n= 8) co khoang 4*10^8 nucleotit. Neu chieu dai trung binh cua NST ruoi giam o ki giua dai khoang 4 fm thi no...
0
phiếu
1đáp án
408 lượt xem

cá kiếm

Cho biết giống cá kiếm : mắt đen là tính trạng trội, mắt đỏ là tính trạng lặn .Làm thế nào để chọn được giống cá kiếm mắt đen thuần chủng.
0
phiếu
5đáp án
935 lượt xem

2 bài khó nhằn

Bài 1:Ở ruồi dấm B: xám b:đen cho gia phối ruồi giấm xám với ruồi giấm đen đc F1 phăn ly theo tỉ lệ 50% xám 50% đen.Cho các cơ...
0
phiếu
3đáp án
769 lượt xem

tính trạng tiếp

Ở đậu hà lan gen A qui định thân cao a : thân thấp B : hạt vàng b : xanh D : trơn d : nhăn Xét phép lai P : ( Bố) Aa Bb Dd x Aa bb Dd ( Mẹ)...
1
phiếu
2đáp án
551 lượt xem

Tế bào sinh dục

Một tế bào sinh dục của ruồi giấm đực có bộ nst đượckí hiệu:AaBbCcXY(mỗi chữ cái tương ứng với một nst đơn). a) Nếu tế bào đó nguyên phân liên...
0
phiếu
1đáp án
633 lượt xem

dịch mã

Cho biết các phân tử tARN mang các bộ ba đối mã tương ứng với các axit amin sau: Đối mã AGA → axit amin xêrin Đối mã GGG → axit amin prôlin ...
0
phiếu
1đáp án
315 lượt xem

tính trạng

Ở đậu Hà Lan, tính trạng màu sắc hạt do một gen quy định. Đem gieo các hạt đậu Hà Lan màu vàng thu được các cây P . Cho các cây P tự thụ phấn...
0
phiếu
1đáp án
378 lượt xem

Giải thích?

Các loại giao tử được tạo ra từ tế bào sinh dục dạng dị bội ( 2n+ 1) sau đây : AAA, AAa, aaa. Xác định tỉ lệ giữa các loại giao tử TẠI SAO TẾ...
0
phiếu
1đáp án
346 lượt xem

Xác suất

Có 4 loại nu A:U:G:X=1:2:3:4 tính xác xuất P(AUG), P(1A:1U:1G), P(AXX), P(1A,2X)?
1
phiếu
1đáp án
2K lượt xem

Tại sao số thoi vô sắc lại bằng 2^k-1 mà không bằng số NST?

Tại sao số thoi vô sắc lại bằng 2^k-1 mà không bằng số NST?
0
phiếu
4đáp án
787 lượt xem

Gấp lắm!!!!!

Cho dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám lai với thân đen,F1 thu đươc toàn ruồi giấm thân xám.Cho các cá thể F1 tạp giao với nhau,F2 thu được 902...
0
phiếu
1đáp án
296 lượt xem

Nhanh nào. gấp lắm rồi mn

Cho màu lông của một loài động vật di truyền theo quy luật át chế với B- lông màu nâu trội hoàn toàn so với b- lông trắng;A át chế sự biểu hiện...
0
phiếu
2đáp án
340 lượt xem

làm nhanh vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ở hành, lai giống có củ màu vàng với dòng có củ khác màu, f1 có củ màu đỏ, f2 thu được kết quả như sau 886 cây củ màu đỏ 302 cây củ màu vàng,...
1
phiếu
1đáp án
330 lượt xem

Địa y có phải là cơ thể không? Vì sao?

Địa y có phải là cơ thể không? Vì sao?
1
phiếu
1đáp án
344 lượt xem

Tính chiều dài gen

Đột gen bình thường có tổng số nu là 2340. khi bị đột biến so vs gen bình thường gen đột biến tổng hợp phân tử prôtêin giảm...
0
phiếu
1đáp án
253 lượt xem

làm và giải thích rõ hộ e ạ

Bệnh mù màu đỏ - xanh lục ở người là do một gen lặn nằm trên NST X qui định. Một phụ nữ bình thường có em trai bị bệnh mù màu lấy 1 người chồng...
0
phiếu
2đáp án
408 lượt xem

Gen

Gen A và B có chiều dài bằng nhau đã nhân đôi một số dợt để tạo ra 20 gen con .Biết số đợt nhân đôi của gen A nhiều hơn gen B Gen A có tỉ lệ A/G...
0
phiếu
1đáp án
234 lượt xem

Bệnh đao.

vì sao bệnh đao lại phổ biến?
0
phiếu
2đáp án
506 lượt xem

tế bào

Có 2 nhóm tb mầm, nhóm 1 nguyên phân 3 đợt tạo thành các tb sinh tinh. Các tb này giảm phân thành 128 tinh trùng. Nhóm 2 nguyên phân 3 đợt tạo...
0
phiếu
2đáp án
475 lượt xem

bài tập về thụ tinh

Ở một loài giả sử 1 trứng được thụ tinh cần 100.000 tinh trùng tham gia, 1 ca thể cái đẻ được 15 con với tỉ lệ sống của các hợp tử là 60% hãy...
0
phiếu
3đáp án
603 lượt xem

Bài tiếp ạ

Một dòng ngô có kiểu gen Aa tự thụ phấn liên tiếp qua 7 thế hệ, kết quả thu được là chiều cao và năng suất đều giảm dần qua mỗi...
1
phiếu
1đáp án
507 lượt xem

sinh vật nhân thực

Giả sử gen ở SV nhân thực có 5 đơn vị tái bản, trên 1 phễu tái bản của 1 đơn vị nhân đôi có 30 đoạn Okazaki. Nếu gen trên nhân đôi 3 lần thì có...
2
phiếu
1đáp án
518 lượt xem

giúp em với ạ

Nếu có 2 dòng ruồi giấm thuần chủng , 1 dòng có kiểu hình mắt trắng , 1 dòng có kiểu hình mắt đỏ. (mắt...
1
phiếu
1đáp án
269 lượt xem

Lưới nội chất.....

Lưới nội chất hạt có nhiều trong loại tế bào nào trong cơ thể người?
1
phiếu
1đáp án
287 lượt xem

Di truyền

Ở ruồi giấm,gen B:thân xám,b:th đen P: đực th xám x cái th đen F1: 50% thân xám: 50% th đen Cho F1 giao phối ngẫu nhiên thì F2 có tỉ lệ KG là?
1
phiếu
1đáp án
249 lượt xem

Bài này nữa mn

Quá trình đường phân và chu trình crep tế bào thu được bao nhiêu phân tử ATP.
1
phiếu
1đáp án
436 lượt xem

ADN

Chiều dài của ADN=0,51um;%A.%X=4%. Tính N=? Tỉ lệ % và số lượng từng loại?H=? hóa trị=? M=? C=?.
1
phiếu
3đáp án
502 lượt xem

CẦN GẤP Ạ

Ở người, tính trạng mắt nâu do gen N quy định, tính trạng mắt xanh do gen n quy định. Xác định kiểu gen của bố, mẹ, con trong các trường hợp sau...
1
phiếu
2đáp án
521 lượt xem

2 câu khó

1/ Ở một loài sinh vật lưỡng bội, xét 1 gen có 2 alen (A và a) nằm trên NST thường số 1. Do đột biến đã xuất hiện các dạng thể ba ở NST số 1....
1
phiếu
3đáp án
648 lượt xem

Sinh nâng cao ạ.

Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng, gen a quy định hạt xanh, gen B quy định hạt trơn, gen b quy định hạt nhăn. hãy xác định kiểu gen có thể...
1
phiếu
1đáp án
294 lượt xem

mọi người ơi? giúp mình

Hai tế bào a và b đều co khối hình lập phương. giả sử tế bào a có tỉ lệ S/v bằng 0,42, còn tế bào b có tỉ lệ s/v bằng 3,4?
1
phiếu
2đáp án
390 lượt xem

khó ạ

Một gen có 3000 phân tử đường. Trên mạch 1 có A chiếm 10%, G = 300 Nu, X = 450 Nu. Gen nhân đôi 3 lần. Tính: a. Số...
1
phiếu
1đáp án
263 lượt xem

giúp em với ạ

Ở chuột có bộ NST=40 có 12 tinh bào bậc 1 và 15 noãn bào bậc 1 của chuột giảm phân bình thường. XÁC ĐỊNH: a) Số tinh trùng đã được tạo ra và số...
1
phiếu
1đáp án
392 lượt xem

Vì sao vi rút cúm lại có tốc độ biến đổi nhanh.

Vì sao vi rút cúm lại có tốc độ biến đổi nhanh.
1
phiếu
1đáp án
373 lượt xem

P thuần chủng vàng trơn

P thuần chủng vàng trơn, xanh nhăn. F1 100% vàng trơn, sau đó cho cây F1 lai với cây vàng nhăn thì F2 tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình?
1
phiếu
1đáp án
288 lượt xem

sinh khó nâng cao

ở 1 loài thực vật các tính trạng hoa kép, màu đỏ trội hoàn toàn so với tính trạng hoa đơn, màu trắng. Cho giao phấn 1 cặp bố mẹ, người ta thu...
1
phiếu
2đáp án
409 lượt xem

toàn bài khó

Bài1 ở ruồi giấm 2n=8NST,hãy tính số lượng NST đơn,NST kép và tâm động trong kỳ sau của quá trình nguyên phân và giảm phân 2 Bài 2 ở nguời...
1
phiếu
1đáp án
395 lượt xem

cứu aaaaaaaaaaaaa!!!!!!

Xét một đoạn phân tử ADN , trên mạch một có tỉ lệ các loại nu 1a=2t=3g=4x. có 3420 liên kết hidro. a) Tính số nu mỗi mạch b) tính chiều dài?

Trang trước12345Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • Việt EL: sao ko ai 2 lại? 8/21/2017 6:15:45 AM
 • Việt EL: chờ đợi chờ đợi 8/21/2017 6:36:00 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 6:36:09 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:01 AM
 • Việt EL: ... 8/21/2017 8:20:03 AM
 • wolf linhvân: 222 9/17/2017 7:22:51 AM
 • dominhdai2k2: u 9/21/2017 7:31:33 AM
 • arima sama: helllo m 10/8/2017 6:49:28 AM
 • ๖ۣۜGemღ: Mọi người có thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì gửi tại đây nhé https://goo.gl/dCdkAc 12/6/2017 8:53:25 PM
 • anhkind: hi mọi người mk là thành viên mới nè 12/28/2017 10:46:02 AM
 • anhkind: party 12/28/2017 10:46:28 AM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:24 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:25 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:26 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:27 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:28 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:29 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:30 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: .. 2/27/2018 2:09:31 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:32 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:33 PM
 • Rushia: . 2/27/2018 2:09:34 PM
 • ๖ۣۜBossღ: c 3/2/2018 9:20:18 PM
 • nguoidensau2k2: hello 4/21/2018 7:46:14 PM
 • ☼SunShine❤️: Vẫn vậy <3 7/31/2018 8:38:39 AM
 • ☼SunShine❤️: Bên này text chữ vẫn đẹp nhất <3 7/31/2018 8:38:52 AM
 • ☼SunShine❤️: @@ lại càng đẹp <3 7/31/2018 8:38:59 AM
 • ☼SunShine❤️: Hạnh phúc thế sad mấy câu hỏi vớ vẩn hồi trẩu vẫn hơn 1k xem 7/31/2018 8:41:00 AM
 • tuyencr123: vdfvvd 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:53 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: dv 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:54 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:55 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:56 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:57 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:58 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:30:59 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:00 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:01 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:02 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:03 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:04 PM
 • tuyencr123: d 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: đ 3/6/2019 9:31:05 PM
 • tuyencr123: bb 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:06 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:07 PM
 • tuyencr123: b 3/6/2019 9:31:38 PM
 • Tríp Bô Hắc: cho hỏi lúc đăng câu hỏi em có thấy dòng cuối là tabs vậy ghi gì vào tabs vậy ạ 7/15/2019 7:36:37 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • ๖ۣۜPXM๖ۣۜMinh4212♓
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • Confusion
 • Hàn Thiên Dii
 • •♥•.¸¸.•♥•Furin•♥•.¸¸.•♥•
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • tuanmotrach
 • bac1024578
 • truonglinhyentrung
 • Lê Giang
 • Levanbin147896325
 • anhquynhthivu
 • thuphuong30012003