0
phiếu
1đáp án
19 lượt xem

gkdngbk

Một số TB sinh dục sơ khai của một cơ thể ĐV đang ở vùng SS thực hiện phân bào liên tiếp một số đợt bằng nhau đã hình thành nên 5120 TB con ở thế...
0
phiếu
1đáp án
38 lượt xem

giúp vs

có 10 TB sinh dục đã nguyên phân 3 lần số NST MTCC là 560. Sau NP có 10% sôd tế bào tham gia GP các giao tử tạo ra đều tham gia thụ tinh .Trong...
0
phiếu
3đáp án
32 lượt xem

sắp thi 1 tiết rồi giúp em giải bài này vs

Bài 1: Cho biết trong một phân tử mARN, tỷ lệ phầm trăm các loại là: U = 20%, X = 30%, G = 10%. Hãy xác định tỷ lệ phần trăm các loại nucleotit...
0
phiếu
1đáp án
20 lượt xem

khó quá??????????????????????

Bài 5: Hai gen cùng chiều dài 3060 A0. Gen I có 15% A. Hai gen đó nhân đôi 1 lần cần 990G từ môi trường. Phân tử ARN được tổng hợp từ gen I...
0
phiếu
1đáp án
16 lượt xem

sinh

Bài 4: Một nu có chiều dài 0,408 μm và có hiệu số giữa nu loại G với loại nu khác là 10% số nu của gen. a. Tìm khối lượng của gen. Biết khối...
0
phiếu
1đáp án
22 lượt xem

!!!!!!!!!!!!!!!giúp m vs

Bài 3: Chiều dài của một phân tủ ADN là 0,102mm. a. Khi phân tử ADN này tự nhân đôi nó cần bao nhiêu nu tự do. b. Cho biết trong phân tử ADN, số...
0
phiếu
1đáp án
18 lượt xem

sinh lớp 10

Bài 1: Cho biết một phân tử ADN, số nucleotit (nu) loại A bằng 100000 nu chiếm 20% tổng số nucleotit. a. Tính số nucleotit thuộc các loại T, G,...
0
phiếu
0đáp án
10 lượt xem

giúp mình với

Câu 3: (3,5):Một mạch đơn của gen có tổng 2 loại nucleotit A và T chiếm 20% số nucleotit của toàn mạch ,trong đó A = 1/3 T .ở mạch kia ,hiệu số...
0
phiếu
0đáp án
15 lượt xem

khó quá!!!!!!!!

Câu 2: Cho 1 gen có chiều dài 4080Ao, biết số nuclêotit loại A trong gen là bằng 20% số nuclêotit của gen. Xác định: A. Số lượng từng loại...
0
phiếu
0đáp án
15 lượt xem

sinh lop 10 giup em voi!!!!

Câu 3: Cho 1 gen có chiều dài 5100Ao, biết số nuclêotit loại A trong gen là bằng 30% số nuclêotit của gen. Xác định: A. Số lượng từng loại...
0
phiếu
0đáp án
752 lượt xem

giúp với

1. Một gen khi nhân đôi liên tiếp đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 45000 nu trong đó có 13500 timin. Mạch mã gốc của gen có 15% X so với số...
0
phiếu
1đáp án
31 lượt xem

[Sinh 10]Cacbohydrat và Lipit

Tính chất của cacbohydrat?Vai trò của cacbohydrat và lipit?
0
phiếu
2đáp án
65 lượt xem

Sinh học 10

vì sao con người chúng ta không thể tiêu hóa được xenlulozo , trong hki đó trâu bò lại tiêu hóa được ??????
0
phiếu
1đáp án
79 lượt xem

giúp em với

Cây vùng hạn hán và cây vùng ngập mặn có những biến đổi ntn để thuận lợi cho quá trình trao đổi nước?
0
phiếu
1đáp án
65 lượt xem

cần giúp ngay!

hãy nêu vai trò của giới động vật đối với sinh giới nói chung , con người nói riêng ?

12345...13Trang sau 153050mỗi trang
Chat chit và chém gió
 • ๖ۣۜH: ns v cũng uk 11/2/2016 10:54:04 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: chửi đi 11/2/2016 10:54:08 PM
 • ๖ۣۜH: k chửi con gái 11/2/2016 10:54:09 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: -_- 11/2/2016 10:54:17 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: anh lm j thế 11/2/2016 10:54:48 PM
 • ๖ۣۜH: chs 11/2/2016 10:54:52 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: chs j 11/2/2016 10:55:13 PM
 • ๖ۣۜH: chs+học 11/2/2016 10:55:30 PM
 • ๖ۣۜH: -_- 11/2/2016 10:55:32 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: ................. 11/2/2016 10:56:14 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: crying 11/2/2016 10:56:18 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: t đói 11/2/2016 10:56:30 PM
 • ๖ۣۜH: @@ ngày nào cũng đói 11/2/2016 10:56:42 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: trưa qua bảo mang thức ăn về mà ko mang 11/2/2016 10:57:18 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: nên bây h đói 11/2/2016 10:57:27 PM
 • ๖ۣۜH: v~ 11/2/2016 10:57:53 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: cấm v~ 11/2/2016 10:58:01 PM
 • ๖ۣۜH: uk 11/2/2016 10:58:07 PM
 • ๖ۣۜH: bh ăn k , vô đây kêu người nấu cho 11/2/2016 10:58:23 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: ông nấu à 11/2/2016 10:58:34 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: à quên 11/2/2016 10:59:39 PM
 • ๖ۣۜH: @@ 11/2/2016 10:59:40 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: đến mì còn ko bt nấu mà ăn 11/2/2016 10:59:54 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: đòi nấu cho ai 11/2/2016 11:00:02 PM
 • ๖ۣۜH: k bới móc 11/2/2016 11:00:13 PM
 • ๖ۣۜH: t k nấu đc thì có người nấu 11/2/2016 11:00:29 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: mẹ à 11/2/2016 11:00:42 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: hay là surprise 11/2/2016 11:00:59 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: đừng kêu vk ông nấu cho t nha 11/2/2016 11:01:17 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: ko ăn đâu 11/2/2016 11:01:24 PM
 • ๖ۣۜH: vch vk 11/2/2016 11:01:37 PM
 • ๖ۣۜH: người nấu 11/2/2016 11:01:41 PM
 • ๖ۣۜH: kp mẹ 11/2/2016 11:01:52 PM
 • ๖ۣۜH: =='' 11/2/2016 11:01:54 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: ai ? 11/2/2016 11:02:00 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: osin 11/2/2016 11:02:05 PM
 • ๖ۣۜH: cơ mà bác ấy vẫn chưa lên chắc mai học ngày mốt lên 11/2/2016 11:03:08 PM
 • ๖ۣۜH: hoặc 11/2/2016 11:03:11 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: thế h t vô ai nấu cho mà ăn 11/2/2016 11:03:32 PM
 • thuongyeng: tự nấu 11/2/2016 11:03:44 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: straight_face 11/2/2016 11:03:55 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: thế ở nhà cho r 11/2/2016 11:04:06 PM
 • ๖ۣۜH: . 11/2/2016 11:04:19 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: mất công vào đà nẵng 11/2/2016 11:04:34 PM
 • thuongyeng: bảo ra nhà hàng 11/2/2016 11:04:41 PM
 • ๖ۣۜH: thì ra 11/2/2016 11:04:47 PM
 • thuongyeng: gọi món đắt nhất 11/2/2016 11:04:48 PM
 • ๖ۣۜH: straight_face 11/2/2016 11:05:00 PM
 • ๖ۣۜH: cái đó thì s 11/2/2016 11:05:04 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: ra j 11/2/2016 11:05:05 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: cái j 11/2/2016 11:05:09 PM
 • ๖ۣۜH: trl tn của T 11/2/2016 11:05:20 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: confused 11/2/2016 11:05:34 PM
 • thuongyeng: mà thô tự dưng chen lấn, em xin lỗi anh chị 11/2/2016 11:05:58 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: ra nhà hàng á 11/2/2016 11:06:09 PM
 • thuongyeng: em dành lại không gian đấy 11/2/2016 11:06:12 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: cút cút nhá 11/2/2016 11:06:23 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: 11:06:23 r 11/2/2016 11:06:53 PM
 • ๖ۣۜH: cơ mà 11/2/2016 11:07:17 PM
 • thuongyeng: ngủ đi 11/2/2016 11:07:19 PM
 • ๖ۣۜH: s nấu mì v k ăn đc 11/2/2016 11:07:26 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: ngu thế còn hỏi 11/2/2016 11:07:40 PM
 • ๖ۣۜH: vch 11/2/2016 11:07:50 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: xào mì khô trc rồi thêm ncvaof nhá 11/2/2016 11:08:29 PM
 • ๖ۣۜH: straight_face 11/2/2016 11:09:07 PM
 • ๖ۣۜH: kệ 11/2/2016 11:09:10 PM
 • ๖ۣۜH: k nấu nữa 11/2/2016 11:09:14 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: big_grin 11/2/2016 11:09:22 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: định hỏi nấu t ăn à 11/2/2016 11:09:35 PM
 • ๖ۣۜH: k 11/2/2016 11:09:53 PM
 • ๖ۣۜH: k nấu nữa 11/2/2016 11:09:56 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: frustrated 11/2/2016 11:10:02 PM
 • ๖ۣۜH: . 11/2/2016 11:10:55 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: nấu nc sôi lên 11/2/2016 11:11:03 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: sôi r ms cho mì vào nha 11/2/2016 11:11:16 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: cho trứng xúc xích giò rau ....... 11/2/2016 11:11:47 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: thêm gia vị 11/2/2016 11:11:57 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: xong 11/2/2016 11:12:16 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: mỗi thế thôi 11/2/2016 11:12:23 PM
 • ๖ۣۜH: nhỡ thêm mặn thì s 11/2/2016 11:12:27 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: thêm nc vào 11/2/2016 11:12:38 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: nc sôi nhá cấm nc lạnh 11/2/2016 11:12:52 PM
 • ๖ۣۜH: vẫn cho vào s k cho ngay từ đầu cn phải đợi sôi 11/2/2016 11:12:57 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: đau bụng chết 11/2/2016 11:12:58 PM
 • ๖ۣۜH: -_- 11/2/2016 11:12:59 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: uk 11/2/2016 11:13:08 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: lm như thế ko ăn đc h còn hỏi 11/2/2016 11:13:28 PM
 • ๖ۣۜH: kệ chứ 11/2/2016 11:14:30 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: straight_face 11/2/2016 11:14:44 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: nói ko chịu nghe à 11/2/2016 11:14:55 PM
 • ๖ۣۜH: mà trứng cần tráng chín k 11/2/2016 11:15:39 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: ko 11/2/2016 11:15:49 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: bỏ vào lúc ns đang sôi đợi nó chín là đc 11/2/2016 11:16:18 PM
 • ๖ۣۜH: tưởng phải tráng 11/2/2016 11:16:50 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: straight_face 11/2/2016 11:17:46 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: bm ông lm j thế 11/2/2016 11:18:40 PM
 • ๖ۣۜH: kinh doanh 11/2/2016 11:19:55 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: kinh doanh j 11/2/2016 11:20:19 PM
 • ๖ۣۜH: kinh doanh bth 11/2/2016 11:21:03 PM
 • ๖ۣۜH: kcg ddb 11/2/2016 11:21:05 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • taikhoanchungnhanhuyen