Câu 3: Cho 1 gen có chiều dài 5100Ao, biết số nuclêotit loại A trong gen là bằng 30% số nuclêotit của gen. Xác định:

A. Số lượng từng loại nuclêotit trong gen?

B. Khối lượng phân tử, chu kì xoắn, số liên kết hidro trong gen?

C. Phân tử mARN được tổng hợp từ gen trên có số nu loại U = 350 và khi tổng hơp mARN môi trường nội bào đã

cung cấp số nu loại X = 300. Tính số nu mỗi loại trên mARN?

D. Phân tử mARN trên dịch mã tạo protein cho 3 riboxom trượt qua 1 lần. Tính số a.a môi trường nội bào đã cung

cấp cho quá trình dịch mã này

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • ๖ۣۜH: ns v cũng uk 11/2/2016 10:54:04 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: chửi đi 11/2/2016 10:54:08 PM
 • ๖ۣۜH: k chửi con gái 11/2/2016 10:54:09 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: -_- 11/2/2016 10:54:17 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: anh lm j thế 11/2/2016 10:54:48 PM
 • ๖ۣۜH: chs 11/2/2016 10:54:52 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: chs j 11/2/2016 10:55:13 PM
 • ๖ۣۜH: chs+học 11/2/2016 10:55:30 PM
 • ๖ۣۜH: -_- 11/2/2016 10:55:32 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: ................. 11/2/2016 10:56:14 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: crying 11/2/2016 10:56:18 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: t đói 11/2/2016 10:56:30 PM
 • ๖ۣۜH: @@ ngày nào cũng đói 11/2/2016 10:56:42 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: trưa qua bảo mang thức ăn về mà ko mang 11/2/2016 10:57:18 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: nên bây h đói 11/2/2016 10:57:27 PM
 • ๖ۣۜH: v~ 11/2/2016 10:57:53 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: cấm v~ 11/2/2016 10:58:01 PM
 • ๖ۣۜH: uk 11/2/2016 10:58:07 PM
 • ๖ۣۜH: bh ăn k , vô đây kêu người nấu cho 11/2/2016 10:58:23 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: ông nấu à 11/2/2016 10:58:34 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: à quên 11/2/2016 10:59:39 PM
 • ๖ۣۜH: @@ 11/2/2016 10:59:40 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: đến mì còn ko bt nấu mà ăn 11/2/2016 10:59:54 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: đòi nấu cho ai 11/2/2016 11:00:02 PM
 • ๖ۣۜH: k bới móc 11/2/2016 11:00:13 PM
 • ๖ۣۜH: t k nấu đc thì có người nấu 11/2/2016 11:00:29 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: mẹ à 11/2/2016 11:00:42 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: hay là surprise 11/2/2016 11:00:59 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: đừng kêu vk ông nấu cho t nha 11/2/2016 11:01:17 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: ko ăn đâu 11/2/2016 11:01:24 PM
 • ๖ۣۜH: vch vk 11/2/2016 11:01:37 PM
 • ๖ۣۜH: người nấu 11/2/2016 11:01:41 PM
 • ๖ۣۜH: kp mẹ 11/2/2016 11:01:52 PM
 • ๖ۣۜH: =='' 11/2/2016 11:01:54 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: ai ? 11/2/2016 11:02:00 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: osin 11/2/2016 11:02:05 PM
 • ๖ۣۜH: cơ mà bác ấy vẫn chưa lên chắc mai học ngày mốt lên 11/2/2016 11:03:08 PM
 • ๖ۣۜH: hoặc 11/2/2016 11:03:11 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: thế h t vô ai nấu cho mà ăn 11/2/2016 11:03:32 PM
 • thuongyeng: tự nấu 11/2/2016 11:03:44 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: straight_face 11/2/2016 11:03:55 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: thế ở nhà cho r 11/2/2016 11:04:06 PM
 • ๖ۣۜH: . 11/2/2016 11:04:19 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: mất công vào đà nẵng 11/2/2016 11:04:34 PM
 • thuongyeng: bảo ra nhà hàng 11/2/2016 11:04:41 PM
 • ๖ۣۜH: thì ra 11/2/2016 11:04:47 PM
 • thuongyeng: gọi món đắt nhất 11/2/2016 11:04:48 PM
 • ๖ۣۜH: straight_face 11/2/2016 11:05:00 PM
 • ๖ۣۜH: cái đó thì s 11/2/2016 11:05:04 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: ra j 11/2/2016 11:05:05 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: cái j 11/2/2016 11:05:09 PM
 • ๖ۣۜH: trl tn của T 11/2/2016 11:05:20 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: confused 11/2/2016 11:05:34 PM
 • thuongyeng: mà thô tự dưng chen lấn, em xin lỗi anh chị 11/2/2016 11:05:58 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: ra nhà hàng á 11/2/2016 11:06:09 PM
 • thuongyeng: em dành lại không gian đấy 11/2/2016 11:06:12 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: cút cút nhá 11/2/2016 11:06:23 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: 11:06:23 r 11/2/2016 11:06:53 PM
 • ๖ۣۜH: cơ mà 11/2/2016 11:07:17 PM
 • thuongyeng: ngủ đi 11/2/2016 11:07:19 PM
 • ๖ۣۜH: s nấu mì v k ăn đc 11/2/2016 11:07:26 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: ngu thế còn hỏi 11/2/2016 11:07:40 PM
 • ๖ۣۜH: vch 11/2/2016 11:07:50 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: xào mì khô trc rồi thêm ncvaof nhá 11/2/2016 11:08:29 PM
 • ๖ۣۜH: straight_face 11/2/2016 11:09:07 PM
 • ๖ۣۜH: kệ 11/2/2016 11:09:10 PM
 • ๖ۣۜH: k nấu nữa 11/2/2016 11:09:14 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: big_grin 11/2/2016 11:09:22 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: định hỏi nấu t ăn à 11/2/2016 11:09:35 PM
 • ๖ۣۜH: k 11/2/2016 11:09:53 PM
 • ๖ۣۜH: k nấu nữa 11/2/2016 11:09:56 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: frustrated 11/2/2016 11:10:02 PM
 • ๖ۣۜH: . 11/2/2016 11:10:55 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: nấu nc sôi lên 11/2/2016 11:11:03 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: sôi r ms cho mì vào nha 11/2/2016 11:11:16 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: cho trứng xúc xích giò rau ....... 11/2/2016 11:11:47 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: thêm gia vị 11/2/2016 11:11:57 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: xong 11/2/2016 11:12:16 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: mỗi thế thôi 11/2/2016 11:12:23 PM
 • ๖ۣۜH: nhỡ thêm mặn thì s 11/2/2016 11:12:27 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: thêm nc vào 11/2/2016 11:12:38 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: nc sôi nhá cấm nc lạnh 11/2/2016 11:12:52 PM
 • ๖ۣۜH: vẫn cho vào s k cho ngay từ đầu cn phải đợi sôi 11/2/2016 11:12:57 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: đau bụng chết 11/2/2016 11:12:58 PM
 • ๖ۣۜH: -_- 11/2/2016 11:12:59 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: uk 11/2/2016 11:13:08 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: lm như thế ko ăn đc h còn hỏi 11/2/2016 11:13:28 PM
 • ๖ۣۜH: kệ chứ 11/2/2016 11:14:30 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: straight_face 11/2/2016 11:14:44 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: nói ko chịu nghe à 11/2/2016 11:14:55 PM
 • ๖ۣۜH: mà trứng cần tráng chín k 11/2/2016 11:15:39 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: ko 11/2/2016 11:15:49 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: bỏ vào lúc ns đang sôi đợi nó chín là đc 11/2/2016 11:16:18 PM
 • ๖ۣۜH: tưởng phải tráng 11/2/2016 11:16:50 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: straight_face 11/2/2016 11:17:46 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: bm ông lm j thế 11/2/2016 11:18:40 PM
 • ๖ۣۜH: kinh doanh 11/2/2016 11:19:55 PM
 • ๖ۣۜHUNNIE๖ۣۜ: kinh doanh j 11/2/2016 11:20:19 PM
 • ๖ۣۜH: kinh doanh bth 11/2/2016 11:21:03 PM
 • ๖ۣۜH: kcg ddb 11/2/2016 11:21:05 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • hoàng anh thọ
 • Thu Hằng
 • Xusint
 • HọcTạiNhà
 • lilluv6969
 • ductoan933
 • Tiến Thực
 • my96thaibinh
 • 01668256114abc
 • Love_Chishikitori
 • meocon_loveky
 • gaprodianguc95
 • smallhouse253
 • hangnguyen.hn95.hn
 • nguyencongtrung9744
 • tart
 • kto138
 • dphonglkbq
 • huyhieu10.11.1999
 • phungduyen1403
 • lalinky.ltml1212
 • trananhvan12315
 • linh31485
 • thananh133
 • dinhtuyetanh000
 • LeQuynh
 • taikhoanchungnhanhuyen